Lock Digitale leeromgeving winkelwagen
Lesbrieven | ThiemeMeulenhoff

Lesbrieven Voor het mbo

Ontdek je kwaliteiten

Werken in breakout rooms

Kennen jouw studenten hun eigen kwaliteiten en valkuilen? En kunnen zij deze ook onder woorden brengen? Die kennis en vaardigheid zijn belangrijk in de huidige maatschappij – of het nu in een opleiding is, tijdens een stage of op de arbeidsmarkt. Jij kunt hen helpen om dat inzicht en die skill te ontwikkelen. Bijvoorbeeld met het model Kernkwadranten, via (breakout rooms in) MS Teams.

 

Download de lesbrief