Lock Digitale leeromgeving winkelwagen
Lesbrieven | ThiemeMeulenhoff

Lesbrieven Voor het mbo

Ontdek je kwaliteiten

Werken in breakout rooms

Kennen jouw studenten hun eigen kwaliteiten? En kunnen zij deze ook benoemen? Met deze lesbrief krijgen jouw studenten inzicht in de kernkwaliteiten en leren ze ermee aan de slag te gaan.
De lesbrief is geschreven om de les via Teams en met breakout rooms te kunnen geven.

 

Download de lesbrief