Hulp bij inloggen     winkelwagen

Lesidee: maak een StopMotion-filmpje!

Doel: Ik leer informatie over te brengen van een tekst of begrippen in een StopMotion-filmpje.

Benodigdheden: Theorieboek, mobiele telefoon of iPad/tablet, eventueel creatieve materialen.

Tijdsduur: 4 lesuren (oriënteren op de opdracht, creatieve voorbereiding, filmpje maken en presenteren).


Introductie

Stel je hebt een opdracht bedacht voor je studenten. Een opdracht waarin ze bijvoorbeeld samenwerken, om zo informatie te achterhalen en naar creatieve oplossingen te zoeken voor een bepaald probleem. Daar komen heel wat vaardigheden bij kijken. Deze vaardigheden komen overeen met de 21st century skills. Dit zijn vaardigheden die studenten nodig hebben om succesvol deel te nemen aan de maatschappij van de toekomst! Waarschijnlijk gebruik je een aantal van deze vaardigheden al onbewust in je lessen. Maar wat als je nu eens van onbewust gebruik, naar bewust gebruik gaat? ThiemeMeulenhoff gaat je daarbij helpen. Wij hebben voor jou en je studenten lesbrieven ontwikkeld waar je met weinig voorbereiding, veel 21st century skills kunt integreren, ook op afstand.

 

Maak een StopMotion-filmpje tijdens lesgeven op afstand

Hoe werkt het?

  • Zoek een stuk tekst of begrippen die je in de komende periode behandelt en die goed te verbeelden zijn.
  • Verdeel de tekst of begrippen onder groepjes met 2-4 personen.
  • Neem ongeveer 4 uur de tijd om deze opdracht goed te kunnen uitvoeren.
  • Laat de studenten zelfstandig aan de slag gaan met onderstaande lesbrief (zorg ervoor dat deze beschikbaar is voor de studenten).
  • Stel samen met de studenten succescriteria op voordat zij aan de slag gaan met de opdracht. Denk hierbij aan: verzorging, verbeelding van het begrip, (minimale) duur van het filmpje, starten vanuit een leeg beeld, etc.
  • Zorg aan het einde van de opdracht dat er ruimte is voor het presenteren van de opdracht door de verschillende groepjes.

Tip: neem als docent een begeleidende/coachende rol in, waarin je geen leiding neemt maar de studenten begeleidt in hun leerproces. De studenten leren van en met elkaar.

Download de lesbrief voor studenten hier [pdf].

Meer tips voor onderwijs op afstand? Lees hoe de methodes van ThiemeMeulenhoff hierbij kunnen helpen.