Hulp bij inloggen     winkelwagen
InBusiness | mbo | ThiemeMeulenhoff

InBusiness Economie

Column

Zelf beslissen

Ken je dat, dat je klas minstens een half uur aandachtig naar je luistert en daarna vol discipline dezelfde oefeningen maakt? En dat jij dan tijdens hun stille arbeid hun huiswerk nakijkt? Als je nu in de lach schiet of met grote ogen ‘nee’ schudt, zitten we op één lijn. Ik ken dat ook niet. Vroeger waren studenten vast wél zo, maar tegenwoordig gaat het vaak heel anders.

Student van nu

Opgegroeid in een zap-cultuur kunnen huidige studenten makkelijker dan ooit schakelen van het ene naar het andere onderwerp. Een heel handige eigenschap. Maar tegelijkertijd zijn ze minder lang geconcentreerd. Als docent is het al een flinke uitdaging om tien minuten hun aandacht vast te houden, laat staan dertig.
Leren doen ze graag zo snel mogelijk in de praktijk. Ook dat zul je vast herkennen. Ze hebben weinig geduld om eerst van alles uit hun hoofd te leren; ze willen het liefst aan de slag. Bovendien zien ze het niet zo zitten om dezelfde oefeningen te doen als iedereen, op hetzelfde niveau en op hetzelfde tempo. Dat verveelt of frustreert al gauw. Liever pakken ze hun eigen route door de lesstof. Ze willen graag zélf beslissen, in plaats van de route te volgen die jij hen voorschrijft.
In het onderwijs dat het best bij hen past, zijn zij meer dan ooit hun eigen regisseur. En jij meer hun coach, die af en toe wel iets klassikaal bespreekt, hun opdrachten checkt en in grote lijnen de richting aangeeft, maar studenten toch vooral individueel begeleidt en hun eigen leerproces laat bepalen. Zo bereid je ze optimaal voor op de moderne arbeidsmarkt, waar de beste werknemers degenen zijn die zelf het werk zien liggen, initiatief nemen en de juiste aanpak toepassen.

Docent van nu

De kunst is uiteraard om de juiste balans te vinden in dat gedifferentieerde, activerende onderwijs. Je kunt niet iedereen even makkelijk de ruimte geven. De ene student kun je gerust een tijdje zijn of haar gang laten gaan, de ander zal meer controle nodig hebben. Ook moet je als docent op het juiste moment klassikale aandacht vragen, bijvoorbeeld als meerdere studenten dezelfde vraag hebben over de lesstof. Bovendien: wat is de beste verhouding tussen ‘kennis overdragen’ en ‘opdrachten laten uitvoeren’? Ook daar moet je steeds weer evenwicht in zoeken.
Het helpt volgens mij als je een methode hebt waarmee je zowel klassikaal als coachend kunt werken. Eén waarmee studenten dus niet alleen groepsgewijs les kunnen krijgen, maar ook hun persoonlijke leerroute kunnen uitzetten en zelfwerkzaam aan de slag kunnen – zónder dat jij hun voortgang uit het oog verliest. De methodes van ThiemeMeulenhoff voldoen aan dat kenmerk. Inclusief InBusiness, het lesmateriaal waaraan ik als auteur heb meegewerkt en dat specifiek gericht is op studenten die later bijvoorbeeld accountant willen worden.

Methode van nu

InBusiness heeft een aantal in het oog springende kenmerken. Zo volgt de methode het bewezen didactische 6-lesfasenmodel van ThiemeMeulenhoff. Anders gezegd: elke leereenheid begint met een introductie, toont dan theorie, laat studenten vervolgens verwerken, toepassen en evalueren, en eindigt met een toetsing. Ook spoort InBusiness studenten voortdurend aan zelf opdrachten na te kijken (omdat dat leerzaam is) en biedt ze heldere leerdoelen per leeneenheid.
Zoals alle methodes van ThiemeMeulenhoff kun je InBusiness helemaal op papier, volledig digitaal of op een ‘blended’ manier bestellen. In dat laatste geval staat de theorie in gedrukte boeken en vind je de opdrachten online. Waar de InBusiness-boeken lesstof bevatten die minimaal nodig is voor examens, bevat de online omgeving eDition ook extra stof, speciaal voor de zwakkere student die meer wil oefenen of voor de vlotte student die tijd over heeft. Een ander voordeel van ‘online’: studenten kunnen met een laptop altijd en overal bij het lesmateriaal, hoeven niet te sjouwen met boeken of schrijfgerei en hebben altijd de meest up-to-date versie van de methode.
Als docent kun je digitaal de voortgang van studenten monitoren via een speciaal dashboard. Ook kun je zelf de leereenheden selecteren die je online wilt gebruiken, net zoals je via de tool Boeken OpMaat voor je gedrukte boeken kunt doen. Zo zappen je studenten alleen tussen onderwerpen die jij relevant vindt, houdt het materiaal langer hun aandacht vast en bereid je hen nog beter voor op hun latere werk. Precies waar het je om gaat – want ook qua doel zitten we op één lijn: de best mogelijke toekomst voor elke student.

Pieter Mijnster is docent Economische vakken en onderwijsontwikkelaar op het Da Vinci College in Dordrecht. Ook is hij co-auteur van onder meer de nieuwe ThiemeMeulenhoff-methode InBusiness en voorganger BV in Balans.
Pieter Mijnster