Lock Digitale leeromgeving winkelwagen
InBusiness | mbo | ThiemeMeulenhoff

InBusiness Economie

InBusiness Financieel: vertrouwd, maar dan beter!

 Heel veel is er niet veranderd. Dat is misschien niet het allerspannendste om te vertellen over onze nieuwste economie-methode: InBusiness Financieel. Maar het is wel belangrijk. Grote kans, namelijk, dat je onze vórige methode kent: BV in Balans. En dat je deze (net als veel andere docenten en studenten) heel prettig vindt om mee te werken. Daarom is het goed te weten dat InBusiness Financieel voor 90 procent hetzelfde is.

Wat er wél is veranderd?
En wat we per se wilden behouden?

Vertrouwd: beroepsgerichte basis
Net als BV in Balans zit InBusiness Financieel boordevol kennis van hoge kwaliteit. Precies zoals je van ons mag verwachten. En ook InBusiness Financieel kun je zowel klassikaal inzetten als activerend en gedifferentieerd. Iedere student kan dus zelf aan de slag met de leereenheden; op eigen tempo, op eigen niveau, in een eigen volgorde.
In gedifferentieerd en activerend onderwijs ben je als docent vooral ‘leercoach’; iemand die elke student persoonlijk begeleidt en de vinger aan de pols houdt. Je bent veel minder vaak de traditionele docent die iedereen tegelijk toespreekt. Voor zover jij daar als docent/coach de ruimte toe geeft, leren studenten de regie te nemen over hun eigen leerproces; les te némen in plaats van les te krijgen. Die zelfstandigheid is een competentie waar de maatschappij hard om vraagt. De beste werknemers zijn immers degenen die zelf het werk zien liggen, initiatief nemen en de juiste aanpak toepassen. Dát soort beroepskrachten wil je afleveren. Wij helpen je daar graag bij.

Vertrouwd: helder overzicht
Geld in de les van ThiemeMeulenhoff Niet elke student kan even goed structuur in zijn leerproces aanbrengen of overzicht houden, hoe graag je ook wilt dat hij zelfstandig aan de slag gaat. Daarom is ook InBusiness Financieel voorzien van een voortgangskaart. Hierop staat wat een student per week kan doen om ervoor te zorgen dat hij op tijd alle leerstof afrondt. Studenten houden op de voortgangskaart zelf bij wat ze al gedaan hebben. Na een afgeronde leereenheid meldt de student zich. Als docent/coach check je wat ze gemaakt hebben, hoe ze dat gedaan hebben en of ze zichzelf correct hebben gecontroleerd en gecorrigeerd. Zo biedt de kaart niet alleen je student structuur en overzicht, maar ook jou; je weet precies waar elke student staat in zijn leerproces.

Verandering 1: Slimmere handvatten

In BV in Balans lieten we studenten zelf leerdoelen formuleren. Dat bleek helaas niet altijd te werken. Dus hebben we nu bij elke leereenheid de leerdoelen zelf geformuleerd. De student vindt die leerdoelen eerst aan het begin van de theorie, dan aan het begin van de opdrachten en uiteindelijk als checklist ná die opdrachten. Deze herhaling maakt dat studenten steeds bewuster worden van wat ze moeten weten, begrijpen en kunnen.
Ook de reflectievragen zijn grondig herzien. Studenten formuleren niet meer zelf een mening, maar kunnen vragen nu beantwoorden met een 10-punts-schaal. We laten ze ook opschrijven welke opdrachten uit een leereenheid ze moeilijk vonden. Daarmee hebben ze namelijk meteen een verzameling van aandachtspunten; handig ter voorbereiding op hun toets of examen!

Verandering 2: Nieuwe uitstraling
InBusiness Financieel ziet er duidelijk anders uit dan BV in Balans. Zo zijn de theorieboeken groter, zijn de kleuren anders, zijn de samenvattingen korter en staan er cartoons in de leereenheden. Ook dit alles komt de toegankelijkheid ten goede. Er zijn bijvoorbeeld geen lichtgekleurde kaders met lichtblauwe letters meer: mensen met minder goede ogen hadden daar moeite mee. De cartoons beelden concrete situaties uit en brengen daarmee abstracte inhoud tot leven. Net zoals de vele praktijkvoorbeelden in de boeken.
Maar de nieuwe uitstraling dient nog een ander doel: eenheid. ThiemeMeulenhoff-mbo heeft de kersverse methode voor Commercieel namelijk een vergelijkbare omvang, opmaak en naam (InBusiness Commercieel) gegeven. Dat is één manier waarop we inspelen op het feit dat scholen zich oriënteren op verbreding van opleidingen.

Verandering 3: Online aanbod
InBusiness Financieel bevat minder tekst dan onze vorige methode. Dit op verzoek van velen uit het werkveld. We hebben, met andere woorden, de ‘stofkam’ door onze vorige methode gehaald. Alleen wat écht nodig is, is nu opgenomen in het werkboek; kennisvragen, routineopgaven, enkele praktijktaken en een casus.
Maar niets is weg! Wat we met de stofkam hebben verwijderd, is terug te vinden in het online gedeelte dat bij elke leereenheid hoort. Hiermee is extra leerstof beschikbaar voor de zwakkere student die meer willen oefenen of de vlotte student die tijd over heeft. Als je het theorieboek InBusiness Financieel nieuw aanschaft, krijgt je automatisch een licentie voor de online leeromgeving

Verandering 4: Handig magazijn
De leereenheden van InBusiness Financieel komen uit het ‘leermiddelenmagazijn’ van ThiemeMeulenhoff. Dit magazijn bevat honderden leereenheden van allerlei vakken. Jouw school kan in de nabije toekomst zelf een selectie maken uit al deze leereenheden en ze in de gewenste volgorde plaatsen. Daarvoor bieden we je de tool Boeken OpMaat. Hiermee kun je bijvoorbeeld een boek maken met financiële én commerciële leereenheden naar keuze.

Deze en andere veranderingen hebben twee dingen gemeen. Ze zijn gebaseerd op feedback van docenten. En ze maken de lesstof toegankelijker voor studenten. Zo helpen ze jou nog beter om je doel te bereiken: jouw studenten tot in de puntjes voorbereiden op hun toekomstige beroep.