Lock Digitale leeromgeving winkelwagen
Header

Kwalificatiedossier 2020 Verzorgende IG en Verpleegkundige

Nieuw concept Kwalificatiedossier Verzorgende en Verpleegkundige

De ontwikkelingen in de zorg zijn reden geweest om het huidige Kwalificatiedossier dat dateert uit 2016 tegen het licht te houden. SBB heeft 17 oktober 2019 een nieuw concept Kwalificatiedossier Verzorgende en Verpleegkundige gepubliceerd. Minister van OCW Ingrid van Engelshoven zal daar naar verwachting haar goedkeuring aan geven waarna het dossier begin 2020 definitief wordt vastgesteld.

Update 17 februari 2020
De nieuwe dossiers mbo-Verpleegkundige en Verzorgende-IG zijn nog niet officieel vastgesteld. Volgens SBB volgt dit op een later moment.

Een nieuw Kwalificatiedossier, nieuw lesmateriaal

Het nieuwe Kwalificatiedossier heeft invloed op het curriculum van een zorgopleiding. Omdat studenten volgens de nieuwe eisen uit het Kwalificatiedossier moeten afstuderen zal het curriculum moeten worden aangepast. Dit vereist inspanning van docenten op ROC’s en ook van ThiemeMeulenhoff als ontwerper van het lesmateriaal voor Zorg en Welzijn.

Dit is wat er verandert in ons lesmateriaal:

  • De verschillende CanMeds-rollen gaan uitgebreid uitgelegd worden in ons lesmateriaal. Ook laten we deze rollen vaak terugkomen in het materiaal, bijvoorbeeld door ze te koppelen in opdrachten aan praktijksituaties. Doordat deze rollen vaak in het lesmateriaal terugkomen, worden studenten zich steeds bewuster van de rol die zij zelf innemen.
  • Leerdoelen worden toegevoegd per thema en hoofdstuk. Daardoor zien docenten en studenten sneller waar informatie en opdrachten toe dienen. Andersom vinden ze sneller de juiste tekst en oefeningen bij hun leerdoelen.
  • We laten technologie nog prominenter naar voren komen dan voorheen.
  • De patiënt staat centraal. Welzijn wordt meer geïntegreerd in het lesmateriaal. Daarmee sluiten we aan bij de zorg van de toekomst.
Het Zorgplan en Het Verpleegplan worden als eerste titels herzien.

Belangrijke wijzigingen in het Kwalificatiedossier

Er zijn veel eisen die gelijk blijven aan het bestaande Kwalificatiedossier, de belangrijke nieuwe eisen en wijzigingen:

  • CanMeds rollen
  • Technologie
  • Zorg en Welzijn
  • 1 profieldeel i.p.v. 4 profieldelen

Let op: deze pagina wordt regelmatig geupdate met de laatste informatie over het Kwalificatiedossier. Kom dus regelmatig terug. Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom het nieuwe Kwalificatiedossier en de lesmaterialen? Meld je dan aan voor de Traject nieuwsbrief.

aanmelden