Hulp bij inloggen     winkelwagen
Header

Kwalificatiedossier 2020 Verzorgende-IG en Verpleegkundige

Om de beroepsprofielen beter te laten aansluiten bij de praktijk van nu en in de toekomst zijn ze vernieuwd. Het huidige Kwalificatiedossier dateert uit 2016. Op 17 oktober 2019 publiceerde SBB een nieuw concept Kwalificatiedossier Verzorgende en Verpleegkundige, dat in maart 2020 werd goedgekeurd door de minister. Vanaf schooljaar 2020-2021 moeten de opleidingen met het nieuwe KD aan de slag.

Koppeldocumenten

Wil je weten hoe je nu al KD-dekkend kan zijn met het huidige lesmateriaal van Traject? Download dan hier de koppeldocumenten voor Verpleegkunde [pdf] en Verzorgende [pdf].

Belangrijke wijzigingen

De meest belangrijke wijzigingen gaan over de CanMEDS-rollen, technologie en de eigen regie en het welzijn van de zorgvrager:

  • CanMEDS-rollen: In de nieuwe kwalificatiedossiers zijn werkprocessen gekoppeld aan de zeven Canadian Medical Education Directions for Specialists, de zogenaamde CanMEDS-rollen. Hierdoor krijgen deze rollen een belangrijke rol in de opleidingen.
  • Technologie: Ook verzorgenden en verpleegkundigen hebben steeds meer te maken met technologie. Daarom wordt er meer aandacht besteed aan actuele technische en ICT-ontwikkelingen.
  • Welzijn: Het welzijn van de zorgvrager en zijn eigen kracht en regie daarbij speelt een belangrijke rol.

 

Wil je weten hoe wij hier rekening mee houden? 

Bekijk de Traject pagina of lees de brochure.

Cover brochure Traject ThiemeMeulenhoff KD2020

Het nieuwe Traject

De nieuwe kwalificatiedossiers vragen om vernieuwingen in het lesmateriaal. Zo krijgen de CanMEDS-rollen een belangrijke plek, net als technologie, en er is bijvoorbeeld meer aandacht voor de zorgvrager en zijn eigen regie en welzijn. Traject sluit daarop aan met actueel en flexibel lesmateriaal.

Lees meer over het nieuwe Traject

Traject voor Verzorgende-IG en Mbo-Verpleegkundige