Home
Mbo
Zorg
Traject Zorg (KD 2020)

Daarom kies je voor Traject Zorg

Daarom kies je voor Traject Zorg

  Bestel een beoordelingsexemplaar
  Flexibel en modulair - Wat biedt de methode - Traject Zorg - mbo

  Flexibel en modulair

  Traject is flexibel inzetbaar, zodat het altijd past bij de manier waarop jullie het onderwijs vormgeven. Of jullie nu kiezen voor vraaggestuurd, praktijkgestuurd, theoriegestuurd of hybride onderwijs. Om goed aan te sluiten bij de uiteenlopende wensen van scholen bieden we verschillende licenties, per titel (in combinatie met het boek of alleen online) en voor de volledige opleiding (compleet en compleet plus). Alle licenties hebben een looptijd van 1 jaar. Voor de vakuitgaven bieden we daarnaast ook boek en online met een looptijd van de volledige opleiding plus één jaar extra. Daarnaast kun je het lesmateriaal ook op maat aanbieden aan jouw studenten, zowel in de online leeromgeving als in een Boek OpMaat.

  CanMEDs-rollen - Wat biedt de methode - Traject Zorg - mbo

  CanMEDS-rollen geïntegreerd

  In de nieuwe kwalificatiedossiers voor de opleidingen Verzorgende-IG en Mbo-Verpleegkundige zijn werkprocessen gekoppeld aan de zeven Canadian Medical Education Directions for Specialists (CanMEDS)-rollen. Hierdoor krijgen ze een belangrijke rol in de opleidingen. Traject houdt daar volop rekening mee. In elke praktijksituatie wordt aandacht besteed aan de CanMeds-rollen. Zo worden studenten zich bewust van welke rol ze in bepaalde situaties aannemen.

  Toetsen - Wat biedt de methode - Traject breed- mbo

  Toetsen bieden ruimte om te leren

  De toetsen helpen de student op weg naar het beheersen van de kennis en vaardigheden die in het kwalificatiedossier staan beschreven, om zo het leren en de voortgang positief te beïnvloeden. Er is steeds meer behoefte aan toetsen en aan formatief evalueren. Elke module bevat drie toetsen die gekoppeld zijn aan de leerdoelen uit de module: Begrijp je de theorie (formatief), module zelftoets (formatief) en module eindtoets (formatief en summatief). De module eindtoetsen zijn objectieve toetsen en worden ingezet door de docent. De toetsen zijn gebaseerd op de leerdoelen van de module en werken toe naar het behalen van de kennis en vaardigheden. De module eindtoets beschikt over een toetsmatrijs, scoringsmethodiek en een normering.

  Didactiek - Wat biedt de methode - Traject breed - mbo

  Sterk herkenbare didactiek

  De modules van Traject zijn opgebouwd volgens het zesfasenmodel. De didactische opbouw is gebaseerd op de herziene taxonomie van Bloom. Een module is een op zichzelf staande leereenheid. De modules kun je zelf arrangeren en in de volgorde plaatsen die jij wilt. Studenten kunnen zelf bepalen of ze starten bij de theorie, de verwerking of de toepassing. Modules kennen een vaste opbouw in 6 leerfasen: Introductie, Theorie, Verwerking, Toepassing, Evaluatie en Toetsing. Alle leerfasen sluiten aan op de beroepspraktijk, met veel praktijkvoorbeelden, cases en projecten in woord en beeld en met extra verrijking en verdieping voor niveau 4. Afhankelijk van de gekozen lesvorm worden de leerfasen digitaal of in theorie- en werkboeken aangeboden.

  Lees meer over het zesfasenmodel
  Meneer megens - Wat biedt de methode - Traject Zorg - mbo

  Verpleegkundig rekenen van Meneer Megens

  Al het lesmateriaal voor basisvaardigheden en verpleegkundig rekenen van de Meneer Megens Academy is online beschikbaar in het vernieuwde Traject Zorg! Hiermee beschikken jouw studenten over alles wat ze moeten kennen en kunnen. Met behulp van uitlegvideo’s van dé specialist van Nederland en directe feedback op hun antwoorden leren ze op een toegankelijke manier verpleegkundig rekenen. En als docent heb je inzicht in hun voortgang en resultaten!

  Lees meer over de samenwerking met Meneer Megens
  Onze collega's helpen graag!

  Onze collega's helpen graag!

  Team beroepsonderwijs & NT2

  033-4483700
  Stuur een email