Hulp bij inloggen     winkelwagen
Blogs mbo ThiemeMeulenhoff

Blogs Voor het mbo

Hoe motiveer ik mijn studenten?

We willen graag dat een student met plezier naar school gaat, betrokken is bij zijn leerproces en goede prestaties levert. Shauna Plompen is werkzaam als docente omgangskunde bij het ROC Flevoland. Ook runt ze het online platform blijvenleren.net en coacht collega-docenten bij het toepassen van digitale didactiek in hun lessen. Als onderwijsadviseur helpt ze docenten en teams met het optimaliseren van lessen, het lesgeven en het vormgeven van een professionele leercultuur. Zo motiveert zij haar studenten:
Shauna Plompen

Begeleiden bij gedemotiveerd gedrag

Hoe zorg je ervoor dat een student zich autonoom, betrokken en competent voelt en welke link kun je leggen met mindset? En wat kun je met deze theorieën om jouw studenten te helpen bij het maken van keuzes tijdens hun opleiding?

Geef je studenten een gevoel van autonomie

Als studenten autonomie ervaren, betekent dit dat zij een gevoel van psychologische vrijheid en keuze ervaren bij de uitvoering van een activiteit.
 1. Neem een empathische en nieuwsgierige houding aan.
 2. Bevraag de motivatie van de student expliciet.
 3. Geef studenten inspraak in de fasering van de les, het tempo van de les en de gekozen werkvorm.
 4. Verduidelijk het “waarom” van regels.
 5. Kies ervoor om uitnodigende taal te gebruiken, in plaats van dwingende taal.
Je kunt ervoor zorgen dat je de student daadwerkelijk ziet en helpt om zelf de controle te krijgen over zijn leerproces. Help een student zelf bij het vinden van antwoorden, bijvoorbeeld door je oprechte interesse te tonen en door te vragen. De uitdaging is om samen met de student te blijven onderzoeken wat hij wil bereiken.

Zorg ervoor dat je studenten zich betrokken of verbonden voelen

Als een student relationele verbondenheid ervaart, gaat het om het ervaren van warme relaties met anderen en het zich opgenomen voelen in een breder sociaal netwerk. Jij kunt dit stimuleren door:
 1. Het perspectief van de student in te nemen.
 2. Onvoorwaardelijke interesse en/of acceptatie te tonen.
 3. Te zorgen dat de studenten werken in een groep.

Door het perspectief van de student in te nemen, bouw je een warme relatie op. Zorg ervoor dat de student zijn verhaal kan doen en laat hem merken dat er ondersteuning is. Het is belangrijk dat een student jouw onvoorwaardelijke interesse of acceptatie heeft, zowel bij het bespreken van positieve als negatieve gedachten en gevoelens. Je kunt studenten in een groep aan bepaalde doelen laten werken; zo leren ze van elkaar en worden ze letterlijk onderdeel van een breder sociaal netwerk. Dit laatste kan je doen tijdens de mentorlessen. Zorg ervoor dat je overzicht hebt over waar men mee bezig is, zodat je de groep eff ectief kunt inrichten.

Geef je studenten het gevoel dat ze competent zijn

Als een student zich competent voelt wil dat zeggen dat hij zich bekwaam voelt om een gewenst resultaat neer te zetten. Een competentie-ondersteunende leerkrachtstijl kan je uitoefenen door:

 1. Te werken met tussenliggende doelstellingen.
 2. Vorderingen te bespreken en visueel te maken.
 3. Te geloven in de capaciteiten van de student.
 4. Structuur te bieden door duidelijke verwachtingen te uiten.
 5. Constructieve feedback te geven aan de student.

Als een student een fixt mindset heeft en vindt dat hij dingen niet kan, kan jij kleine tussenstapjes aanbieden om  succeservaringen te creëren voor de student. Ook de taal die je gebruikt bij het geven van feedback kan ervoor zorgen dat een student erin gelooft dat hij dingen kan bijleren.

Ontvang automatisch een berichtje als er nieuwe blogs of lesbrieven online staan!

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Altijd als eerste de nieuwste in je inbox?