Hulp bij inloggen     winkelwagen
Blogs mbo ThiemeMeulenhoff

Blogs Voor het mbo

Student Luuk aan het woord over hoe hij het beste leert

Student Luuk Stadman Robaard werkt tijdens zijn opleiding dagelijks met leerboeken, online leeromgevingen en projecten. Ook voor Mark van Hussen, Business Unit Manager van het Marktteam BO bij ThiemeMeulenhoff  is dit dagelijkse kost. Best logisch dus dat zij in gesprek gaan over dit onderwerp.
Luuk en Mark over leren in het mbo

Luuk (19) is student aan het Tech College in Amersfoort en volgt de opleiding Mechatronica. Luuk is betrokken en kijkt verder dan zijn eigen opleiding: hij neemt deel aan de Centrale Studenten Raad, volgt excellentieprogramma’s en is zelfs uitgekozen tot student van het jaar van zijn school.
Mark (46) houdt zich onder meer bezig met de verbetering van lesmethodes en de aansluiting van die methodes bij de studenten en de scholen.

Flexibel leren is een hot item in het onderwijs. Hoe ziet ThiemeMeulenhoff  deze ontwikkeling?

Mark: We zeggen niet meer: dit is een boek met tien hoofdstukken en die moet je van begin tot einde doorwerken. We bieden onze (digitale) leermiddelen modulair aan. Docenten kunnen dus voor hun eigen opleiding bepalen wat relevant is. Zo wordt leren steeds fl exibeler en is een leermiddel niet meer alleen maar een boek of digitaal leermiddel, maar iets dat je helemaal op maat samenstelt.


Wat is in jullie ogen gepersonaliseerd leren?

Luuk: Tijdens mijn opleiding werken we gepersonaliseerd. Aan het begin van het jaar hoor je wat je doelen zijn. Terwijl je aan je opdrachten en projecten werkt, bepaal je zelf wanneer je de docent opzoekt en wanneer je zelfstandig of met andere studenten aan de slag gaat.
Mark: En mag je ook je eigen tempo bepalen?
Luuk: Ja, je kan bij bepaalde vakken je eigen volgorde vaststellen. Ik vind rekenen heel makkelijk, dus daar doe ik alleen de basisopdrachten voor. Engels vind ik lastiger en daar daag ik mezelf uit met extra opdrachten. Deze manier van werken past goed bij mij. Ik merk wel dat sommige medestudenten deze manier wat moeilijker vinden. Je moet echt leren plannen en gedisciplineerd zijn.


Denk je aan school, dan denk je aan leren. Luuk, hoe leer jij het beste?

Luuk: Ik maak mijn schoolopdrachten online. Fijn, omdat de opdracht direct wordt nagekeken en je daar uitleg bij krijgt.  Verder vind ik werken aan projecten het leukst. Als ik een opdracht maak, ga ik gewoon meteen aan de slag. Ik zoek pas dingen op als ik iets niet begrijp. Ik leer dus tijdens het maken van opdrachten.
Bij sommige theorievakken, zoals Nederlands vind ik het fijn als een docent uitleg geeft. Ik leer ook goed door Youtube-filmpjes te bekijken, bij wiskunde heb ik daar bijvoorbeeld heel veel aan gehad.
Mark: Dat je tijdens de opleiding denkt ‘dit vind ik leuk, dit wil ik leren!’, dat je die mogelijkheden hebt én dat dit zo gewoon is geworden bij veel opleidingen. Bij ThiemeMeulenhoff  geloven we hier echt in: een lesmethode is niet meer een boek dat je van begin tot einde moet behandelen. Daar hoort ook Youtube bij, net als keuzevakken, praktijklessen en een docent die iets uitlegt. Sommige scholen willen alleen digitaal werken, andere alleen met boeken en de rest zoekt iets er tussenin. We merken nu dat lezen uit een boek wel de voorkeur heeft, dat horen we terug uit de praktijk. En dat het maken van opdrachten online weer goed werkt, juist vooral om de directe feedback waar Luuk het over had.

De wereld verandert razendsnel, op welke manier past leren hierin?

Luuk: Het allerbelangrijkste vind ik dat je op school leert om algemeen technisch te denken. Elk bedrijf en elke machine is anders. Als je de basis kent van technisch denken, kom je al een heel eind. Zo zie ik het onderwijs in de toekomst ook: dat wij leren onszelf te ontwikkelen. En dan bedoel ik dus niet perse jezelf pure vakkennis eigen maken, maar dat je vooral jezelf aanleert continu te blijven leren. Technologie gaat zo snel, dat kan geen schoolboek bijhouden. Onze school doet dat nog best goed, met nieuwe apparaten en veel kennis, maar uiteindelijk moet je jezelf aanleren een leven lang te leren.
Mark: Dat herkennen we wel. Veel dingen gaan in zo’n razend tempo, dat we begrijpen dat je vooral de vaardigheid onder de knie moet krijgen en dat bij moet houden. We spelen daarop in door, bijvoorbeeld bij techniek, door de theorie aan praktijkvoorbeelden te koppelen. Als praktijkvoorbeelden kiezen wij vaak generieke onderwerpen. In de lesmethode richten we ons sterk op de theoretische basis en op een bepaalde manier leren denken, zoals Luuk aangeeft.


En zelf invulling geven aan je opleiding hoort daar bij?

Luuk: Als ik me naast mijn reguliere opleiding ergens in wil verdiepen, dan kan dat tijdens mijn opleiding. Door keuzedelen, maar ook door excellentieprogramma’s. In dat laatste geloof ik echt. Ik heb het excellentieprogramma Robotica gevolgd in mijn eerste jaar en in mijn tweede jaar Bestuursvaardigheden. Ik ben fan van die programma’s omdat je dan in een klas zit met alleen maar gemotiveerd studenten. Normaal is de helft gemotiveerd en de andere helft niet, zeker in het eerste jaar weten veel mensen niet goed wat ze willen. Je moet solliciteren om mee te doen met een excellentieprogramma en daarmee kom je in een klasje met allemaal gemotiveerde mensen.

En tot slot, hoe laat ThiemeMeulenhoff  de leermiddelen aansluiten bij de student?

Mark: Het is een continue zoektocht voor ons om de leermiddelen goed aan te laten sluiten bij studenten. Je wil ten eerste dat de leermiddelen bij de leerdoelen aansluiten. Dat is de basis voor alles wat we maken, het moet helemaal dekkend zijn. Ten tweede moet het ook in een taal geschreven zijn die goed leesbaar is. We denken na over de structuur en opmaak en natuurlijk over de didactische aanpak: we proberen eerst nieuwsgierigheid te prikkelen, dan volgt theorie en dan ga je iets met die theorie doen en herhalen we dat proces nog een keer. Daarna volgt een toetsje waaruit blijkt of je het begrepen hebt.
Wij denken ook dat deze aanpak het beste is. Dat studenten weten dat het niet alleen maar hip is, want het blijft nou eenmaal school. In alle gesprekken die we op scholen hebben, hoor je vaak dat studenten zeggen: “Het is school, dus het moet en hoeft echt niet zo leuk te zijn als mijn Playstation, het moet efficiënt en effectief zijn.”

Ontvang automatisch een berichtje als er nieuwe blogs of lesbrieven online staan!

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Altijd als eerste de nieuwste in je inbox?