Hulp bij inloggen     winkelwagen
Blogs mbo ThiemeMeulenhoff

Blogs Voor het mbo

Hoe ThiemeMeulenhoff kijkt naar online mbo-onderwijs

'Heeft blended leren de toekomst?'

Uiteindelijk moet al het mbo-onderwijs digitaal worden. Willem Hajer, Senior Marketeer bij ThiemeMeulenhoff, hoort het mensen soms zeggen. ‘Maar dat is onzin’, vindt hij. ‘Ook blended onderwijs blijkt zeer goed te werken. Dus een mix van digitale en papieren middelen. En van klassikaal, groepsgericht en individueel werken.’
Willem Hajer

‘Het kán natuurlijk wel: volledig digitaal onderwijs. En soms dwingen omstandigheden een school ook tot digitalisering, zoals we in coronatijd gezien hebben. Maar geen enkel onderzoek toont aan dat totale digitalisering beter onderwijs oplevert. Niet dat we het scholen afraden. We duwen ze geen enkele kant op, maar luisteren vooral – en we adviseren. We vragen wat een opleiding wil en nodig heeft, om daarna het lesmateriaal te tonen dat goed bij die behoefte past.’

Grootste impact

‘Een derde van onze mbo-klanten wil alleen maar met papier werken, niet digitaal. Dat past bij de traditionele, klassikale wijze waarop ze les willen geven. Bovendien weten zij dat de gemiddelde mbo-student minder snel afgeleid is en meer leerrendement behaalt als hij uit een boek leert. Toch wil een ander derde van onze klanten het liefst alleen maar online theorieteksten en opdrachten. Digitaal materiaal, zien zij, sluit klassikaal lesgeven niet uit. En het maakt hun gedifferentieerde, gepersonaliseerde en ‘coachende’ lesgeven wel makkelijker. Ook kunnen studenten die in de praktijk leren zo sneller de informatie vinden die zij ter plekke nodig hebben.’

‘De rest van onze klanten? Die kiezen voor een mix van papieren theoriemateriaal en digitale werkopdrachten. Deze groep groeit het hardst, misschien wel mede dankzij de wetenschap. Die laat namelijk zien dat blended onderwijs vaak de grootste impact heeft. En dat docenten en studenten het meeste plezier en de meeste motivatie in deze mengvorm vinden. Soms vraagt een opleiding die voor blended onderwijs kiest de theorie trouwens niet alleen in papieren vorm, maar ook digitaal. Vooral omdat het opzoeken van de juiste informatie online makkelijker is. Én omdat ons digitale materiaal een voorleesfunctie heeft; handig als studenten lezen lastig vinden.’

Behoefte centraal

‘Bij ThiemeMeulenhoff zullen we nooit alleen maar digitaal gaan; wij geloven dat ook blended leren de toekomst heeft. We geven scholen zelf de keus, zijn flexibel. En die flexibiliteit uit zich ook op andere manieren. Zo bestaan onze methodes uit modules en kan een docent zelf kiezen welke van deze “leereenheden” hij wil gebruiken. Die kan hij vervolgens in de volgorde laten zetten die hij voor ogen heeft. Dat ‘arrangeren’ kan op papier; “Boeken OpMaat” noemen we dat. Maar het kan voor steeds meer methodes ook digitaal. Binnenkort komt er bovendien de optie om zelfgemaakte modules toe te voegen – op verzoek van scholen zelf.’

‘Wat scholen vragen staat voor ons centraal; daar passen we ons aanbod voortdurend op aan. Het gaat dan om gebruiksgemak en aansluiting bij kwalificatiedossiers. Maar bijvoorbeeld ook om de feedback die studenten direct krijgen van het programma als ze digitale werkopdrachten doen. Om de online dashboards waarmee docenten prestaties van studenten kunnen checken. En om de koppeling van onze online omgeving eDition aan Microsoft Teams. Daarnaast bieden we gratis trainingen aan om ons materiaal optimaal te gebruiken en staan we altijd klaar om snel vragen te beantwoorden. Zo stellen we docenten en studenten in staat alles uit ons materiaal te halen.’

Ontvang automatisch een berichtje als er nieuwe blogs of lesbrieven online staan!

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Altijd als eerste de nieuwste in je inbox?