Hulp bij inloggen     winkelwagen
Blogs mbo ThiemeMeulenhoff

Blogs Voor het mbo

Gepersonaliseerd leren: lessen en successen

Gepersonaliseerd leren is sinds augustus 2018 de basis van waaruit de eerstejaars studenten van de opleiding Verpleegkunde aan het VISTA college in Maastricht leren. Ze volgen onderwijs op maat: het onderwijsaanbod sluit zoveel mogelijk aan op het niveau, tempo en de leerstijl van een student.
Myrthe Meurders

Welke lessen en successen heeft VISTA college tot nu opgedaan bij de invoering van gepersonaliseerd leren bij de opleiding Verpleegkundige? Myrthe Meurders heeft twee van de hoofdrolspelers bij de opleiding Verpleegkundige in dit proces uitvoerig gesproken: Docent Verpleegkunde en coach Peter Hameleers, Onderwijskundig leider Birgit van Pelt. Daarnaast kwam Andrea Klaeijsen, practor van het Practoraat Gepersonaliseerd Leren, aan het woord. Ze geeft antwoorden op drie veel gestelde vragen.

Welk effecten zijn zichtbaar op docenten, studenten en het werkveld?

De rol van docenten verschuift van sturend naar coachend. Er wordt een groter beroep gedaan op hun coachende vaardigheden. Niet de stof, de docent of het rooster is leidend, maar de leerbehoefte van iedere student.

Voor studenten zie je een verschuiving in autonomie versus structuur. De hoge mate van autonomie is een uitdaging en niet iedere student kan daar even goed mee omgaan. Toch is de feedback die studenten na één schooljaar hebben gegeven voornamelijk positief. Een deel van de studenten had aanvankelijk veel moeite met deze manier van onderwijs, maar zegt nu niet anders meer te willen. Door de vrijheid die studenten krijgen en de mogelijkheid dat ze hun eigen tempo en volgorde mogen bepalen, voelen ze zich begrepen en serieus genomen.

Er zijn ook studenten die zoeken naar meer structuur en duidelijkheid en deze niet in voldoende mate ervaren. Dat vraagt voor hen dus om een andere aanpak. Samen met de studenten wordt, onder meer tijdens coachgesprekken, besproken wat zij nodig hebben.
De reacties uit het werkveld zijn op basis van de eerste stages ook positief. We horen bijvoorbeeld terug dat studenten gerichtere vragen stellen en een leergierige indruk maken op werkbegeleiders.

Hoe ga je om met de overgangsfase: van oud naar nieuw?

Een flexibele leeromgeving staat centraal. Vista College werkt met de digitale leeromgeving van ThiemeMeulenhoff  en daarmee is het mogelijk de student te volgen en de stof aan, te bieden op zijn of haar eigen niveau en tempo. De praktijk is daar nog niet volledig op afgestemd, bijvoorbeeld vanwege het jaarklassensysteem.

Daarnaast moet iedereen mee in de verandering. Maar het bleek een grote uitdaging om het hele team betrokken te krijgen én te houden. Dat proces vraagt geduld en vertrouwen. Vasthouden aan de ingeslagen weg is daarbij ook belangrijk; niet opgeven en steeds weer duidelijk maken aan iedereen wat de bedoeling is.

Welke randvoorwaarden zijn nodig om implementatie en uitvoering van gepersonaliseerd leren mogelijk te maken?

Ten eerste zijn de kartrekkers enorm belangrijk: docenten in het team die het concept geheel omarmen, flexibel een andere werkwijze eigen kunnen maken en kartrekker willen en kunnen zijn om ook de rest van het team in de loop der tijd mee te nemen.

Ten tweede is samenwerking, zowel binnen het team als tussen de onderwijskundigleiders, noodzakelijk. Zodat kennis en ervaringen gedeeld kunnen worden.
Tot slot. Gepersonaliseerd leren is een speerpunt op de agenda van het VISTA college. Het bestuur heeft de teams en de onderwijskundigleiders te ruimte gegeven om daar zelf, passend bij hun opleidingen en doelgroep, invulling aan te geven.

En dankzij het inrichten van een practoraat Gepersonaliseerd Leren, staat ook praktijkonderzoek naar en onderwijsontwikkelingen op het gebied van gepersonaliseerd leren centraal. Het practoraat gaat de effecten onderzoeken.

Ontvang automatisch een berichtje als er nieuwe blogs of lesbrieven online staan!

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Altijd als eerste de nieuwste in je inbox?