Hulp bij inloggen     winkelwagen
Blogs mbo ThiemeMeulenhoff

Blogs Voor het mbo

Hoe sluit je aan bij de autonomie en betrokkenheid van studenten?

We willen graag dat een student met plezier naar school gaat, betrokken is bij zijn leerproces en goede prestaties levert. Maar hoe doe je dat op een goede manier? In verschillende studies is hier aandacht aan besteed.

Momenteel vindt een verschuiving plaats van een behavioristische benadering naar een benadering die intrinsieke motivatie vooropstelt (Schuit, de Vrieze & Sleegers, 2011). Het wordt belangrijker om aan te sluiten bij de intrinsieke motivatie van de student. Het werk van Deci & Ryan wordt op dit gebied gezien als invloedrijk.

Aansluiten bij de autonomie, betrokkenheid en competentie

Deci & Ryan (2000) zijn bekend van de Zelfdeterminatie Theorie. Deze theorie stelt dat mensen naast hun fysieke behoeften, ook drie essentiële psychologische basisbehoeften hebben. Dat zijn de behoefte aan autonomie, betrokkenheid en competentie. Wanneer deze behoeften vervuld zijn, presteren mensen beter. Ook zijn het belangrijke voorwaarden voor motivatie.

Docenten kunnen invloed uitoefenen op de behoeftebeleving van hun studenten

Een behoefte-ondersteunende leerkrachtstijl zorgt ervoor dat jongeren meer plezier ervaren. Daar staat tegenover dat een behoefte-ondermijnende aanpak verband houdt met een meer gecontroleerde motivatie bij studenten. Soms gaat dit zelfs gepaard met opstandig verzet en passiviteit (Haerens, Aelterman, Van den Berghe, De Meyer, Soenens, Vansteenkiste, 2013).

Stimuleer de Growth Mindset

Volgens David Scott Yeager & Carol S. Dweck (2012) heeft ook de mindset van studenten invloed op hun motivatie. Ook al besteed je aandacht aan een klimaat waarin studenten zich goed voelen, ze de ruimte hebben om te kunnen kiezen en ze zich competent zouden moeten voelen. Het kan zo zijn dat een student niet het idee heeft zich te kunnen ontwikkelen en dat belemmert de motivatie om te leren. Dit laatste heeft te maken met impliciete plafonds. Een impliciet plafond is iets dat de student zichzelf oplegt en te maken heeft met wat de student denkt te kunnen. Deze plafonds kunnen ervoor zorgen dat iemand stagneert bij het leren (Yeager & Dweck, 2012).

Zorg ervoor dat studenten betrokken zijn bij het leren

De literatuur beschrijft hoe het creëren van betekenisvol onderwijs kan bijdragen aan de motivatie van de student. Volman (2011) beschrijft drie vormen of aspecten van betrokkenheid: gedragsmatige betrokkenheid, emotionele betrokkenheid en cognitieve betrokkenheid. Het gaat erom dat leren een meerwaarde moet hebben voor de student, bijvoorbeeld omdat het bijdraagt aan zijn kansen en welbevinden. Studenten moeten actief kunnen deelnemen aan de les door er te zijn. Belangrijk daarbij is dat studenten zich verbonden voelen met de lesstof en de school. Als ze bereid zijn een mentale inspanning te leveren, ontstaat er cognitieve betrokkenheid.


Verder lezen

Deci, E.L., Ryan, R.M. (2000). The "what" and "why" of goal pursuits: Human needs and the self-determination of behavior. Psychological inquiry, 227-268.
 
Haerens, L., Aelterman, N., Van den Berghe, L., de Meyer, J., Soenens, B., Vansteenkiste, M. (2013). Observing Physical Education Teachers’ Need-Supportive Interactions in Classroom Settings. Journal of Sport & Exercise Psychology.
 
Schuit, H., de Vrieze, I., & Sleegers, P. (2011). Leerlingen motiveren: een onderzoek naar de rol van leraren (Vol. 27). Ruud de Moor Centrum/Open Universiteit.
 
Volman, M. (2011). Kennis van betekenis: Betrokkenheid als kwaliteit van leerprocessen en leerresultaten.
 
Yeager, D. S., & Dweck, C. S. (2012). Mindsets that promote resilience: When students believe that personal characteristics can be developed. Educational psychologist, 47(4), 302-314.

Boer, P. den, Mittendorf, K. & Sjenitzer, T. (2004). Beter kiezen. Onderzoek naar keuzeprocessen van jongeren in het vmbo en mbo. Delft: Stoas. 

Meijers, F. & Wardekker, W. (2001). Ontwikkelen van een arbeidsidentiteit. In: Kessels, J.W.M. & R.F. Poell (red.) Human resource development. Organiseren van het leren, 301-317. 

Verstuyf, J., Vansteenkiste, M., De Pauw, S., & Weymeis, H. (2014). ‘Moetivatie’of motivatie? Over de vitamines voor therapietrouw, duurzame gedragsverandering en groei. SIGNAAL, 89, 22-49.
 
Vansteenkiste, M. (2010). Hoe we kinderen en jongeren kunnen motiveren. Toepassingen van de zelfdeterminatietheorie (Caleidoscoop, Interviewer).

Ontvang automatisch een berichtje als er nieuwe blogs of lesbrieven online staan!

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Altijd als eerste de nieuwste in je inbox?