Hulp bij inloggen     winkelwagen
Blogs mbo ThiemeMeulenhoff

Blogs Voor het mbo

Het abc van beter onderwijs

Wat zijn de belangrijkste didactische inzichten van dit moment? Hoe kunnen we die inzetten voor onze methodes? En met welke technologie is het onderwijs het meest gebaat? Met dat soort vragen houden Pieter Ruempol en Nicola Brijde zich dagelijks bezig. Zo helpen zij het materiaal van ThiemeMeulenhoff steeds verder te ontwikkelen.

Het abc van didactiek

Nicola Brijde‘Er zijn steeds meer onderzoeken naar hoe mbo-jongeren het best leren’, zegt Nicola, Learning Design Specialist bij ThiemeMeulenhoff. ‘Ik houd die nauw in de gaten, inclusief de onderzoeken naar digitaal leren, en speel nuttige inzichten door naar mijn collega’s die de lesmethode ontwikkelen.’ Ze geeft drie voorbeelden van zulke inzichten.

A) Zorg voor afwisseling

‘Al je klassikale lessen inruilen voor online onderwijs? Niet het beste idee. Het kan soms nodig zijn, maar alles wijst erop dat dit ten koste gaat van de motivatie én prestaties van studenten. Over het algemeen vinden studenten het namelijk fijner als ze geregeld met elkaar in één ruimte zijn. Als ze daar interactie hebben, bijvoorbeeld door met hun docent en medestudenten lesstof te bespreken. Of door samen te werken in groepjes. Ze willen dat graag blijven doen, naast de online opdrachten waaraan iedereen op z’n eigen computer werkt.’

B) Zorg voor feedback

‘Hoe langer het duurt voordat studenten weten of ze hun opdrachten goed gemaakt hebben, hoe stroperiger onderwijs voor hen voelt. Het motiveert als zij direct feedback krijgen. En al helemaal als ze daarbij feedforward krijgen: inzicht in wat ze kunnen verbeteren, nieuwe oefeningen om die verbetering tot stand te brengen en zo nodig een uitleg om hun kennis te versterken. Dat geldt in principe voor de verwerking van alle theorie. Maar zeker ook voor het uit hun hoofd leren van regels die ze haast automatisch moeten kunnen toepassen, van grammatica en spelling tot hoofdrekenen. Binnen eDition kan zowel de docent deze feedback en feedforward geven als het online materiaal zelf. Het materiaal kan dit direct doen voor elke student; niemand hoeft dus te wachten op de docent.’

C) Zorg voor structuur

‘Studenten en docenten moeten makkelijk kunnen vinden wat ze nodig hebben. Daar zorgen wij voor, zowel in onze boeken als in onze online omgeving eDition. Een goede structuur van de inhoud is hierbij belangrijk. Docenten kunnen bij ThiemeMeulenhoff zélf bepalen wat voor hen een goede structuur is. Wij delen ons lesmateriaal van tevoren op een doordachte manier in, maar als zij het anders willen: prima! Zij kunnen dus kiezen welke leereenheden ze in welke volgorde zetten en zo een geheel eigen programma samenstellen. Dit “arrangeren” kan zowel voor boeken, via de tool Boeken OpMaat, als voor online materiaal in eDition.
De leereenheden zelf hebben overigens wel een vaste interne opbouw. Deze volgt het zes-lesfasen-model: eerst krijgt de student een introductie, waarin hij zijn voorkennis ophaalt. Vervolgens oriënteert hij zich op het thema: wat zijn z’n aannames over het onderwerp? En pas daarna krijgt hij theorie, maakt hij opdrachten om die theorie te verwerken en leert hij de kennis toe te passen via casussen en praktijkoefeningen. Zo heeft lesstof de meeste impact.’

 

Het abc van technologie

Pieter Ruempol‘Lesmateriaal moet goed gedidactiseerd zijn’, zegt Pieter. ‘Maar er is meer nodig om digitaal lesmateriaal zo leerzaam mogelijk te maken. De online omgeving is óók belangrijk, of het nu gaat om de inrichting, uitstraling of functionaliteiten.’ Als Lead Smart Learning is Pieter verantwoordelijk voor de voortdurende aanscherping van alle online leeromgevingen van ThiemeMeulenhoff – inclusief eDition voor het mbo. ‘Enkele aandachtspunten komen telkens terug.’  

A) Zorg voor flexibiliteit

‘Al onze methodes bestaat uit honderden leereenheden. Zoals Nicola al vertelde, kunnen docenten kiezen welke modules ze in welke volgorde willen zetten. Dit geldt zowel voor eDition als voor onze boeken. Maar daar houdt onze flexibiliteit niet op. Docenten willen soms namelijk ook een eigen les toevoegen aan een methode. Bijvoorbeeld omdat ze graag inspringen op de actualiteit. [Lees meer hierover in het interview met docenten Fleur en Rolien op pagina x, red. ] Die mogelijkheid bieden we binnenkort ook. Docenten kunnen dan hun zelfgemaakte lesmateriaal straks als leereenheid invoeren in eDition. Alle handige functionaliteiten van onze online leeromgeving zijn vervolgens ook voor dit lesmateriaal beschikbaar. Zoals de voorleesfunctie.’

B) Zorg voor motivatie

‘Het kan best een uitdaging zijn mbo-studenten te motiveren. Ze willen liever al doende leren. Nicola noemde al dat directe feedback motiverend werkt. In eDition kunnen studenten nu al in één klik hun resultaten van losse opdrachten en hele leereenheden zien. Maar binnenkort ook de resultaten per leerdoel. Daardoor weten ze beter waar ze extra aandacht voor moeten hebben. Het sterke van eDition is dat studenten niet alleen dit inzicht in resultaten krijgen, maar ook heel gerichte inhoudelijke feedback; op zowel open als gesloten vragen. Die feedback heeft het meeste leereffect. Bovendien stellen we studenten in staat om hun eigen kennis tussendoor te peilen met oefentoetsen ín eDition, waar ze ook meteen de uitslag van zien. Én we overwegen leren leuker te maken door educatieve games in eDition te verwerken. Zeker bij Techniek en Zorg zijn zien we daar volop mogelijkheden voor.’  

C) Zorg voor gemak

‘Docenten krijgen van ons een online dashboard waarop ze per student kunnen zien hoe hij opdrachten maakt. Dit maakt het makkelijker om te bepalen wat ze het best klassikaal, in groepjes of individueel kunnen behandelen. De indeling van lestijd wordt dus een stuk efficiënter en effectiever. Ook kan een docent met elke student berichten uitwisselen via eDition, bijvoorbeeld om feedback te geven of opdrachten uit te zetten. Bovendien zoeken we voortdurend manieren om onze online omgeving soepel te laten aansluiten bij andere online omgevingen die scholen gebruiken, van leeradministratie- en leermanagementsystemen tot elektronische leeromgevingen als Blackboard en Microsoft Teams. Zo maken we eDition steeds gebruiksvriendelijker. Zowel voor degenen die onderwijs organiseren op school, als degenen die het krijgen.’

Ontvang automatisch een berichtje als er nieuwe blogs of lesbrieven online staan!

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Altijd als eerste de nieuwste in je inbox?