Hulp bij inloggen     winkelwagen
Het Oranje Kruis 28e druk

Het Oranje Kruis boekje Lesmateriaal voor EHBO

EHBO-docenten over Het Oranje Kruis Boekje (28e druk)

'Deze stapsgewijze aanpak heeft impact'

‘Liever was ik hier niet. Ik kan niet tegen bloed.’ Auke Woord hoort het zijn studenten vaak zeggen tijdens hun eerste EHBO-les. Zijn collega Willy Dunnewind ook. ‘Maar al snel worden ze toch enthousiast’, vertelt zij. ‘Dan vinden ze het fantastisch dat we ze leren levens te redden.’ De twee docenten gebruiken hiervoor het nieuwste Het Oranje Kruis boekje (28e druk). Wat vinden zij van dit lesmateriaal? En hoe geven zij les?
Willy Dunnewind

‘Onze school, het Deltion College in Zwolle, vindt EHBO-skills belangrijk voor iedereen’, vertelt Auke. ‘Daarom worden alle studenten en medewerkers hier gestimuleerd om onze lessen te volgen. Twee derde van die medewerkers heeft daar al gehoor aan gegeven. En alle opleidingen bieden het vak aan – van niveau 1 tot en met 4.’ Soms is het vak verplicht, zegt hij, zoals bij opleidingen tot luchtvaartdienstverlener of medische en sociale-zorgberoepen. En soms is het een keuzevak, bijvoorbeeld bij Beveiliging of Sport & Bewegen. ‘Al met al gaat het om duizenden studenten.’
 

Vergoeding voor het examen

De vier EHBO-docenten op de school – onder wie Auke en Willy – stomen hun klassen in acht weken klaar voor een uniek en onafhankelijk Het Oranje Kruis-examen. ‘Je betaalt als student om dat examen af te mogen leggen’, zegt Willy. ‘Als je dit haalt, krijg je een erkend diploma dat geldig blijft zolang je minstens eens in de twee jaar herhalingslessen volgt. Dat is voor het Deltion College een belangrijke reden om voor Het Oranje Kruis te kiezen.’

‘Het examen kost studenten niet veel geld’, zegt Auke. ‘Zeker niet als hun school, zoals wij, een prijsafspraak heeft gemaakt met Het Oranje Kruis.’ Willy: ‘Veel mensen hebben bovendien een aanvullende verzekering waarmee ze het bedrag vergoed krijgen. Dat is ook de reden waarom de examenprijs niet bij het normale schoolgeld in zit; dat zou zo’n vergoeding onmogelijk maken.’ Voor wie het bedrag echt niet kan betalen, heeft het Deltion College een apart potje. ‘Zo belangrijk vindt ons bestuur EHBO.’

Verschil tussen leven en dood

Hóe EHBO-docenten hun klas klaarstomen voor Het Oranje Kruis-examen? ‘Dat staat elk van ons vrij’, zegt Willy. ‘We vertellen onze studenten wel dat ze Het Oranje Kruis-boekje echt moeten doornemen. En dat we niet alles in de lessen kunnen behandelen. Maar welke delen van het boekje op welke manier aan bod komen, verschilt per docent. Daarnaast geeft de één bijvoorbeeld nadrukkelijk huiswerk mee en controleert hij dat ook, terwijl de ander het houdt bij een dringend maar vrijblijvend advies om bepaalde hoofdstukken te lezen. Zelf val ik meer in die laatste categorie. De nadruk ligt in mijn lessen op doen.’

‘Ik begin mijn eerste les altijd met een kennismaking’, vertelt Auke. ‘Na wat slides over mijn achtergrond en ervaring, stel ik vragen aan de klas. Wat vinden jullie van EHBO? Waarom zitten jullie hier? Dan merk je vaak al dat niet iedereen er het nut van inziet. De uitdaging is hun dat nut te tonen.’ Willy: ‘Je moet ze blijven motiveren om met de lesstof aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld door ze te laten weten dat een EHBO-diploma op hun cv hen aantrekkelijker maakt voor werkgevers. En dat ze met deze vaardigheden het verschil kunnen maken tussen leven en dood van een vriend of familielid.’

Levensechte EHBO-simulatie

‘Als docent wil je steeds de relevantie van EHBO duidelijk maken voor je studenten’, zegt Willy. ‘Je zoekt almaar manieren om de stof dichter bij hen te brengen en tot leven te wekken.’ Daarom vertelt Auke bijvoorbeeld veel verhalen over zijn verleden als ambulanceverpleegkundige. En vraagt Willy studenten naar hun persoonlijke ervaringen met ongelukken of EHBO. Het is bovendien dé reden waarom het Deltion College voor EHBO-lessen LOTUS-slachtoffers’ inzet; mensen van de Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers (LOTUS).

‘LOTUS-slachtoffers spelen dat ze EHBO-hulp nodig hebben’, zegt Willy. ‘Een levensechte simulatie voor onze studenten. Heel leerzaam. Het liefst zouden we die LOTUS-slachtoffers elke les laten komen, maar dat is helaas te duur. Dus vragen we ze alleen voor de laatste les voor het examen.’ Auke: ‘Veel studenten vinden het een beetje eng om een ander persoon aan te raken. Daarom is het goed om hier al vóór het examen mee te oefenen. Want ook op dat examen krijgen ze te maken met LOTUS-slachtoffers. Het is zonde als ze er dan niet aan gewend zouden zijn en daardoor onderpresteren.’

Bewezen effectieve stappen

Hoe maakt Het Oranje Kruis- boekje zélf de lesstof toegankelijker? ‘Er staan onder andere QR-codes naar video’s in’, zegt Auke. ‘En heel veel foto’s en tekeningen. Die maken de stof zeker duidelijker.’ Positief zijn de docenten verder over het feit dat het boekje alle nodige informatie bevat maar toch heel handzaam is. ‘Het is dus niet afschrikwekkend dik’, zegt Willy, die bovendien waardering toont voor de aparte handleiding die docenten krijgen. ‘Deze kan helpen om het boekje slim te gebruiken in je lessen.’
 
Het Oranje Kruis boekje spoort studenten aan om zich een EHBO-onderwerp in vier stappen eigen te maken. ‘Die komen overeen met de stappen die goed opgeleide docenten in de les met hen doorlopen’, vertelt Willy. ‘Stel: je wilt je studenten laten zien hoe reanimeren werkt. Dan laat je eerst op een realistisch tempo zien hoe dat gaat. Vervolgens doe je het trager voor en geef je uitleg per handeling. Daarna vraag je de groep: “Welke handelingen zijn nodig, in welke volgorde?” Zo zie je of ze het begrepen hebben. En ten slotte laat je je studenten zelf oefenen. Deze stapsgewijze aanpak is bewezen effectief.’

Willy Dunnewind

Willy Dunnewind werkt sinds 2020 als EHBO-instructeur op het Deltion College. Gebruikt hiervoor Het Oranje Kruis-boekje. Leerde zelf via Het Oranje Kruis EHBO op haar 17e, nu ruim veertig jaar geleden. Heeft haar kennis en skills sindsdien niet alleen op peil gehouden, maar ook gedeeld. Bijvoorbeeld in vrijwilligerswerk voor onder meer politie en brandweer. Maar ook in de trainingen Bedrijfshulpverlening (BHV) die zij sinds 2012 als zzp’er geeft aan diverse organisaties.

 

 

Auke Woord

Auke Woord werkt sinds 2001 als docent op het Deltion College. Eerst een avond per week naast zijn toenmalige baan als ambulanceverpleegkundige, langzamerhand steeds meer uren, inmiddels fulltime. Leert studenten EHBO via het Oranje Kruis-boekje, maar geeft ook les over onder meer verpleegkunde, anatomie, fysiologie en ziekteleer. Werkt soms nog mee op de Intensive Care in Zwolle, bijvoorbeeld in coronatijd.