Hulp bij inloggen     winkelwagen
Op niveau tweede fase LRN-line

Op niveau bovenbouw LRN-line Op niveau wordt jouw steunpilaar om je leerlingen de kracht van taal te laten ontdekken én toe te laten passen voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling.

Ontdek wie je bent met taal

Het motiveren en ontwikkelen van een eigen (talige) identiteit van de leerling is een belangrijk element in de vernieuwde Op niveau bovenbouw. Hiervoor worden taalkennis en taalvaardigheden gecombineerd, en geïntegreerd in vakoverstijgende en persoonlijke vaardigheden. Op niveau bovenbouw vormt een doorlopende leerlijn met Op niveau voor de onderbouw. Dit maakt het herkenbaar voor leerlingen, en zorgt voor gebruiksgemak voor jou als docent. Vanaf schooljaar 2023-2024 kun jij met je leerlingen van start. Ontdek het zelf!

Bestel hier het beoordelingspakket
Op niveau bovenbouw LRN-line 5 havo | ThiemeMeulenhoff

Met Op niveau ontdek je het plezier, de kracht en de duizend-en-een mogelijkheden van taal

Wij zijn taal. We hebben letters in ons DNA en in onze chromosomen. Zelfs bloedgroepen hebben één of twee letters. Taal zit dus in ons. Zo kunnen we uitdrukken wie we zijn, wat we denken en wat we voelen. Bovendien helpt taal ons om contact met anderen te maken en de wereld te begrijpen. Met de nieuwe lesmethode Op niveau ontdek je het plezier, de kracht en de duizend-en-een mogelijkheden van taal. 

Op niveau tweede fase 3e editie wordt Op niveau bovenbouw LRN-line | ThiemeMeulenhoff

Verschillen en overeenkomsten met de vorige editie van Op niveau

Meer informatie

Beschikbaarheid

Wat houdt de methode in?

Op niveau maakt de relevantie van het vak Nederlands en het belang van een goede beheersing van Nederlands voor nu en later duidelijk. Door te laten zien wat en waarom je iets moet leren, vaardigheden in samenhang en per thema aan te bieden, motiveren we leerlingen en dragen we bij aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Op niveau bovenbouw is gestoeld op de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied en de vernieuwde inzichten rondom leesvaardigheid (kritische lezer). We bieden heldere theorie die goed voorbereidt op het examen, met gestructureerde leerdoelen en een duidelijke koppeling van theorie en leerdoelen aan de opdrachten. We dagen leerlingen uit om actief informatie uit de wereld om hen heen te verzamelen en daar een eigen kijk op te ontwikkelen. Ook laten we ze vaardigheden ontwikkelen waarmee ze – mede door hun taalgebruik – hun identiteit kunnen laten zien.

Zo werk je met Op niveau bovenbouw 

Op niveau bovenbouw is een methode die leerlingen helpt taalvaardig te worden. Ze leren teksten te doorgronden en te analyseren, goed te schrijven en te spreken. Ze werken ook verder aan hun persoonlijke vaardigheden, zoals bronnen kritisch lezen en argumenten herkennen. Ook leren ze een mening vormen over wat ze lezen en horen, en leren ze informatie goed onder woorden te brengen zodat de boodschap duidelijk overkomt.

De vaardigheden lezen, schrijven en spreken, kijken en luisteren worden in tekstcollecties rond een bepaald thema aangeboden (multiple document comprehension). Dit zijn aansprekende inhoudelijke thema’s met veel variatie in bronnen, die zorgen voor samenhang, kennisbasis en een betekenisvolle context die de wereld van de leerling groter maken en de leerling aan het denken zetten. Thema’s die aan bod komen zijn onder andere Informatie en media, Invloed en macht, Vrije tijd en werk.

Lesgeven in Nederlands voortgezet onderwijs lesmethode thiememeulenhoff

"Als leerlingen niet merken dat ze over taal leren, is onze missie geslaagd"

Ga naar artikel
Op niveau tweede fase 3e editie wordt Op niveau bovenbouw LRN-line | ThiemeMeulenhoff

Vanaf schooljaar 2023-2024 kun je met het nieuwste materiaal van start!

Bestel een beoordelingspakket