Nieuwe release Intro bovenbouw

Vanaf de centrale examens in mei 2026 is een nieuwe syllabus voor muziek vwo van kracht. De huidige 4 vwo-leerlingen gaan voor het eerst het nieuwe examen maken. Om hen goed voor te bereiden is er een nieuwe release van Intro bovenbouw vanaf 2024-2025.

Met name in de jazz- en poplijn zijn de wijzigingen in de syllabus zo omvangrijk dat we een vernieuwde versie van Leerwerkboek 1 Verkennen-Kennen uitbrengen en vanzelfsprekend ook het digitale materiaal aanpassen. Leerwerkboek 2 Musiceren-Componeren blijft ongewijzigd.

Wat wijzigt er?

  • Er zijn begrippen toegevoegd en geschrapt, zowel voor havo als vwo.

  • Met deze herziening hebben we meteen de opdrachtnummering in het boek gelijkgetrokken met die in eDition.

  • Ook is nu duidelijker gemaakt wat voor havo is en wat voor vwo: zoveel als mogelijk staat de leerstof voor vwo achteraan in een hoofdstuk, paragraaf of opdrachtenreeks.

Bekijk hieronder nog een aantal wijzigingen in de subdomeinen, het inkijkexemplaar van de vernieuwde versie van Leerwerkboek 1 Verkennen-Kennen en de video-opname van het webinar over de nieuwe exameneisen en kerndoelen terug!

Waarnemen & weten (A1) en Analyseren en interpreteren (A2)

In de subdomeinen Waarnemen en weten (A1) en Analyseren en interpreteren (A2) is een nieuwe categorie toegevoegd: Opnametechniek en productietechniek. Omdat de nieuwe begrippen in deze categorie alleen gelden voor het vwo, hebben we ervoor gekozen een extra paragraaf (12.4 Muziekproductie) toe te voegen aan Verkennen, met daarbij behorende opdrachten.

Muziek en Cultuur (A3)

In het subdomein Muziek en Cultuur (A3) zijn de jazzlijn en poplijn anders gestructureerd en geactualiseerd. De structuur in Intro was al helder, hierbij een voorbeeld van actualisering (Froukje), met daarbij een opdracht.

Opname webinar nieuwe exameneisen en kerndoelen voor muziek

Op 4 maart '24 vond het webinar over de nieuwe exameneisen voor het vak muziek plaats. Intro-auteurs Ruth van de Putte en Joost Overmars gingen tijdens dit webinar in op de laatste ontwikkelingen binnen het muziekonderwijs en hoe Intro hierop inspeelt: * De nieuwe kerndoelen voor de onderbouw. *De veranderingen van het curriculum voor de bovenbouw. *De herziening van de syllabus voor het examen vanaf mei 2026. Klik hieronder om de video-opname te bekijken en hier voor de presentatie.

Bekijk de video-opname van het webinar

Inkijkexemplaar Leerwerkboek 1 Verkennen-Kennen

Bekijk hieronder de vernieuwde versie van het leerboek. Deze is vanaf juni te bestellen als gebruikers- of beoordelingsexemplaar.

Bekijk het vernieuwde Leerwerkboek