Op verhaal komen Van horen zeggen
Lock Digitale leeromgeving winkelwagen

Over Van horen zeggen

Van horen zeggen is de havo/vwo-variant van Op verhaal komen in het vmbo. Samen zetten ze al meer dan dertig jaar de toon in het onderwijs van godsdienst en levensbeschouwing in Nederland. Ook bij Van horen zeggen zijn in de onderbouw (bijbel)verhalen de leidraad voor de leerlijn. In de bovenbouw worden de katernen Wegen van... rondom het jodendom, de islam, het christendom en het hindoeïsme/boeddhisme aangeboden.

Daarnaast is er in de bovenbouw ruimte voor verdieping op het gebied van ethiek en op het terrein van geloof en wetenschap. Dit wordt aangeboden in de katernen Over normaal gesproken en Over wondere feiten.

van horen zeggen 2

Lesmateriaal

Van horen zeggen bestaat uit acht delen. De eerste twee delen bieden een introductie op het verschijnsel godsdienst. De vier delen voor leerjaar 3 en 4 geven inzicht in de wereldgodsdiensten. Tot slot zijn de twee themadelen voor leerjaar 5 en 6 toegespitst op het eindexamenvak godsdienst. Een korte omschrijving van de verschillende delen van Van horen zeggen bieden je een kijkje in de methode.

Leerjaar 1 en 2

In het eerste jaar maken de leerlingen kennis met het verschijnsel godsdienst en krijgen zicht op de functie van religieuze en mythische verhalen. In het tweede jaar komen eerst verhalen uit het Oude Testament aan de orde. het begint met de problematiek van macht en recht via verhalen over koningen en profeten. Daarna volgt de thematiek van ballingschap en hoop, en een kennismaking met de joodse wijsheidsliteratuur. Uit het Nieuwe Testament komen de verhalen ter sprake van en over Jezus van Nazaret.

Leerjaar 3 en 4

In de bovenbouw van het havo en vwo is er een vierdelige serie wereldgodsdiensten. Deze bestaat de volgende delen:

  • Jodendom - wegen van de tora
  • Hindoeïsme en Boedhisme - wegen van verlossing
  • Islam- wegen van overgave
  • Christendom - wegen van navolging

Lees meer over de serie wereldgodsdiensten.

Leerjaar 5 en 6

Voor de hoogste klassen in het havo en vwo zijn er twee VHZ Themadelen die je uitstekend kunt gebruiken als voorbereiding op het schoolexamen Godsdienst/Levensbeschouwing.

  • Over normaal gesproken - Ethiek voor de bovenbouw
  • Over wondere feiten - Kijken naar de mens in wetenschap, cultuur en religie

Lees meer over deze themadelen.