Op verhaal komen | Van horen zeggen | ThiemeMeulenhoff
Hulp bij inloggen     winkelwagen

Nieuw!

ISBN 9789042539297

Start in schooljaar 2021 – 2022 met Christendom van Van horen zeggen

  • Voor 3 en 4 Vmbo
  • Flexibel werken: boeken, blended of helemaal digitaal

Bekijk het proefhoofdstuk

Over Op verhaal komen

 

Op verhaal komen is een methode godsdienst en levensbeschouwing voor het vmbo. Op verhaal komen bevat leerstof voor 4 leerjaren:

Leerjaar 1 en 2

Voor de onderbouw zijn werkboeken verkrijgbaar op twee niveaus: vmbo-bk/lwoo en vmbo-gt. De leerlingen maken kennis met het verschijnsel godsdienst en ze ervaren iets van de functie van religieuze en mythische verhalen. In het tweede jaar behandelen we hedendaagse thema’s uit het Oude en Nieuwe Testament.

1

Leerjaar 3 en 4

In leerjaren 3 en 4 worden aparte katernen rond de wereldreligies aangeboden en is er aandacht voor ethiek. Het uitgangspunt daarbij is: welke rituelen, symbolen en verhalen kennen deze tradities? En welke betekenis kunnen die hebben voor leerlingen bij het beantwoorden van hun levensvragen?

Katernen:

  • Jodendom
  • Christendom
  • Islam
  • Hindoeisme
  • Wereldgodsdiensten (jodendom, christendom, islam)
  • Over samenleven (ethiek)

 

Verhalen uit het Oude Testament

Voor klas 1 of 2 vmbo-kgt

Op verhaal komen is een lesmethode voor het vak godsdienst en levensbeschouwing in alle klassen en niveaus van het vmbo. Verhalen uit het Oude Testament leert leerlingen inzien dat Bijbelverhalen ‘verhalen voor het leven’ zijn en ook voor mensen van nu van betekenis zijn.

Verhalen uit het Oude Testament laat leerlingen kennismaken met een aantal verhalen uit het Oude Testament. Omdat deze verhalen ook in de Joodse Tenach staan en omdat enkele belangrijke personen en gebeurtenissen ook in de Koran, het heilige boek van de moslims, voorkomen, zijn het verhalen die een rol spelen in verschillende culturen en die voor veel mensen van betekenis zijn.

De verhalen uit het Oude Testament komen uit een heel andere tijd, toen het bestaan van goden nog vanzelfsprekend werd gevonden. Die tijd is allang voorbij, maar deze verhalen worden nog steeds verteld omdat ze antwoord geven op levensvragen die ook spelen voor mensen van nu. Op verhaal komen - Verhalen uit het Oude Testament laat dit de leerling zien. Ze kunnen zichzelf en het alledaagse leven erin herkennen. En ze kunnen er ook door worden geïnspireerd.

De verhalen worden aangeboden via thema’s die de leerlingen aanspreken, zoals oorsprong, de dood, familie, dromen, vrijheid en regels, macht en onrecht, liefde en verliefdheid, wantrouwen en verzoening. 

Beoordelingspakket aanvragen

Wil je Verhalen uit het Oude Testament beoordelen?

Bestel een beoordelingspakket