Op verhaal komen Van horen zeggen
Lock Digitale leeromgeving winkelwagen

Over Op verhaal komen

Op verhaal komen is een methode godsdienst en levensbeschouwing voor het vmbo. De leerwerkboeken van de methode voor leerjaar 1 en 2 zijn verkrijgbaar op twee niveaus: vmbo-bk/lwoo en vmbo-gt. In de onderbouw worden de ervaringen en vragen van leerlingen gekoppeld aan relevante (bijbel)verhalen. In de bovenbouw worden aparte katernen rond de wereldreligies aangeboden en is er aandacht voor ethiek.

1

Lesmateriaal

Op verhaal komen bevat lesstof voor 4 leerjaren. In de onderbouw kun je differentiëren op twee niveaus:

  • vmbo-bk/lwoo
  • vmbo-gt

 

Leerjaar 1 en 2

In het eerste jaar maken de leerlingen kennis met het verschijnsel godsdienst en ervaren ze iets van de functie van religieuze en mythische verhalen. In het tweede jaarbehandelen we hedendaagse thema’s (zoals rechten, plichten en verliefdheid) uit het Oude Testament. Daarna volgt een kennismaking met het Nieuwe Testament en bespreken we verhalen over Jezus van Nazareth.

Leerjaar 3 en 4

In de bovenbouw bieden we katernen aan rond wereldreligies en ethiek. Het uitgangspunt daarbij is: welke rituelen, symbolen en verhalen kennen deze tradities? En welke betekenis kunnen die hebben voor leerlingen bij het beantwoorden van hun levensvragen?

Katernen:

  • Jodendom
  • Christendom
  • Islam
  • Hindoeisme
  • Wereldgodsdiensten (jodendom, christendom, islam)
  • Over samen leven (ethiek)