Op verhaal komen Van horen zeggen
Lock Digitale leeromgeving winkelwagen

Nieuw

Verhalen uit het Oude Testament

Bekijk deze lesmethode

Over Op verhaal komen

 

Op verhaal komen is een methode godsdienst en levensbeschouwing voor het vmbo. Op verhaal komen bevat leerstof voor 4 leerjaren:

Leerjaar 1 en 2

Voor de onderbouw zijn werkboeken verkrijgbaar op twee niveaus: vmbo-bk/lwoo en vmbo-gt. De leerlingen maken kennis met het verschijnsel godsdienst en ze ervaren iets van de functie van religieuze en mythische verhalen. In het tweede jaar behandelen we hedendaagse thema’s uit het Oude en Nieuwe Testament.

1

Leerjaar 3 en 4

In leerjaren 3 en 4 worden aparte katernen rond de wereldreligies aangeboden en is er aandacht voor ethiek. Het uitgangspunt daarbij is: welke rituelen, symbolen en verhalen kennen deze tradities? En welke betekenis kunnen die hebben voor leerlingen bij het beantwoorden van hun levensvragen?

Katernen:

  • Jodendom
  • Christendom
  • Islam
  • Hindoeisme
  • Wereldgodsdiensten (jodendom, christendom, islam)
  • Over samenleven (ethiek)

 

Verhalen uit het Oude Testament

Voor klas 1 of 2 vmbo-kgt

Cover blader-pdf Op verhaal komen

Verhalen uit het Oude Testament laat leerlingen kennismaken met een aantal verhalen uit het Oude Testament. Omdat deze verhalen ook in de Joodse Tenach staan en omdat enkele belangrijke personen en gebeurtenissen ook in de Koran, het heilige boek van de moslims, voorkomen, zijn het verhalen die een rol spelen in verschillende culturen en die voor veel mensen van betekenis zijn.

De verhalen uit het Oude Testament komen uit een heel andere tijd, toen het bestaan van goden nog vanzelfsprekend werd gevonden. Die tijd is allang voorbij, maar deze verhalen worden nog steeds verteld omdat ze antwoord geven op levensvragen die ook spelen voor mensen van nu. Op verhaal komen - Verhalen uit het Oude Testament laat dit de leerling zien. Ze kunnen zichzelf en het alledaagse leven erin herkennen. En ze kunnen er ook door worden geïnspireerd.

De verhalen worden aangeboden via thema’s die de leerlingen aanspreken, zoals oorsprong, de dood, familie, dromen, vrijheid en regels, macht en onrecht, liefde en verliefdheid, wantrouwen en verzoening. 

Proeflicentie

Je kunt altijd een proeflicentie aanvragen. (ISBN: 9789006613889) 

Bel onze klantenservice of vraag het online aan.