Opbouw van de methode - methodeverdiepingspagina onderbouw - ZugSpitze - vo

Opbouw van de methode

ZugSpitze voor de onderbouw werkt met delen in plaats van leerjaren. Voor de klassen 1, 2 en 3 zijn er zes delen beschikbaar. Start jouw school in leerjaar 1 met Duits? Dan behandel je steeds twee delen per jaar. Als op jouw school Duits vanaf leerjaar 2 wordt gegeven, dan behandel je drie delen per jaar. Voor vmbo-bk en vmbo-gt zijn er voor leerjaar 4 aparte, modulair opgezette examendelen.

De ERK-leerdoelen vormen de basis voor de opzet en de opbouw van ZugSpitze. Per Schritt staat steeds één leerdoel centraal. Doordat de methode en het ERK onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, wordt er voor leerlingen een solide basis gelegd voor het Goethe-Zertifikat A1 en/of A2, door middel van Goethe-opdrachten en -oefenexamens. Zo bereid je je leerlingen goed voor op het Goethe-Zertifikat.

Differentiatie- methodeverdiepingspagina onderbouw - ZugSpitze - vo

Differentiëren op maat

ZugSpitze biedt nieuwe mogelijkheden voor differentiatie. Er is brede keuze in niveaus van vmbo-bk tot en met vwo. Diagnostische toetsen met vervolgmateriaal helpen de leerling bij het bepalen van het beheersingsniveau en de te nemen vervolgstappen. Met behulp van de digitale omgeving of de handige QR-codes in het boek, waar audio, video en filmpjes met uitleg van de grammatica te vinden zijn, kunnen leerlingen zelfstandig (vooruit) werken of terugkijken.

Doeltaal - methodeverdiepingspagina – ZugSpitze – vo

Doeltaal is voertaal

Alle opdrachten bij vmbo-gt, havo en vwo zijn in ZugSpitze in het Duits geformuleerd. Op die manier raken leerlingen sneller vertrouwd met de Duitse taal. Daar waar het nodig is, wordt de Nederlandse vertaling gegeven. Het enige onderdeel waarbij de uitleg en opdrachten altijd in het Nederlands zijn geformuleerd is de grammatica. Bij het vwo laten we dit na het eerste deel voorzichtig los, bij havo en vmbo-gt wordt wat langer de vertaling gegeven. Bij vmbo-bk worden alle opdrachten consequent in het Nederlands geformuleerd.

Toetsen - methodeverdiepingspagina onderbouw - ZugSpitze - vo

Toetsen

Leerlingen worden met ZugSpitze regelmatig getoetst op hun kennis van de Duitse taal. Met behulp van formatieve opdrachten en diagnostische toetsen testen ze welke kennis en vaardigheden ze nog moeten herhalen of verbeteren.

Er worden bloktoetsen met lees-, luistervaardigheid, Landeskunde en grammatica, woordenschat en Redemittel aangeboden, en ook vaardigheidstoetsen voor schrijf- en gespreksvaardigheid.

Examenvoorbereiding vmbo - ZugSpitze onderbouw - ZugSpitze - VO

Examenvoorbereiding vmbo

In leerjaar 4 voor het vmbo-bk en vmbo-gt worden leerlingen met behulp van examendelen klaargestoomd voor het centraal examen en de schoolexamens. Door de modulaire opzet kun je zelf kiezen aan welke vaardigheid je met jouw leerlingen wilt werken. Hierbij wordt altijd een SE- of CE-leerdoel gecombineerd met een specifieke leerstrategie. Alle vaardigheidshoofdstukken worden, net als bij de onderbouw, afgesloten met een afsluitende formatieve opdracht. Bij het examendeel vmbo-gt worden Grammatik en Landeskunde eveneens in aparte hoofdstukken aangeboden. Het examendeel vmbo-bk is voorzien van een (optioneel) taaldorp, waarmee je spreekvaardigheid kunt toetsen.