Opbouw van de methode - methodeverdiepingspagina bovenbouw - ZugSpitze - vo

Kies zelf wat nodig is

Al het lesmateriaal in de bovenbouw wordt in aparte hoofdstukken aangeboden, die naar eigen inzicht en willekeurige volgorde doorlopen kunnen worden. Deze modulaire opzet biedt veel vrijheid bij de invulling van jouw lessen. Wil je eerst werken aan de vaardigheden, het bijspijkeren van de grammatica, of een uitstap maken naar de thematische Literatur of Landeskunde? Je kiest zelf wat je nodig hebt.

Al het materiaal is, net zoals bij de onderbouw, opgehangen aan het ERK, zodat een doorlopende leerlijn gegarandeerd is en leerlingen naar praktische leerdoelen toewerken. Met de mix van een boek met QR-codes en een digitale omgeving met handige functionaliteiten, varieer je moeiteloos tussen klassikaal of zelfstandig werken.

Differentiatie- methodeverdiepingspagina bovenbouw - ZugSpitze - vo

Differentiatie

Of het nu om de vaardigheidsmissies in leerjaar 4 of om de leerstrategiegerichte examenvoorbereiding in de examendelen voor 5 havo en 5 en 6 vwo gaat, alle vaardigheidshoofdstukken worden altijd afgesloten met een (aantal) formatieve opdracht(en). Hiermee krijgen jij en je leerlingen direct inzicht in waar jullie staan. Op basis van praktische beoordelingstabellen krijgen leerlingen een gericht studieadvies en kunnen ze aan de slag met opdrachten op drie verschillende ERK-niveaus.

De D-Prüfungen bij de Grammatik, Vokabeln en Redemittel hebben eenzelfde opzet, waarbij er vooral voor de grammatica veel differentiatiemateriaal wordt aangeboden.

Doelgerichte examenvoorbereiding - methodeverdiepingspagina bovenbouw - ZugSpitze - vo

Doelgerichte examenvoorbereiding

Bij 5 havo en 5 en 6 vwo wordt er gericht gewerkt aan de voorbereiding op de SE’s en het CE. In de vaardigheidshoofdstukken werken leerlingen steeds aan een specifiek examenleerdoel gecombineerd met praktische leerstrategieën. Alle hoofdstukken worden afgesloten met een formatieve opdracht, waarbij de leerling gerichte feedback, een vervolgadvies en vervolgopdrachten krijgt voorgeschoteld.

Grammatica wordt in aparte hoofdstukken herhaald en ingeslepen. De thema’s van de aangeboden Landeskunde zijn zorgvuldig gekozen op basis van een analyse van de centraal examens van de afgelopen tien jaar.

Literatuur wordt in 5 havo thematisch aangeboden. In 5 en 6 vwo heb je de beschikking over een apart literatuurboek, waarbij literatuur en literatuurgeschiedenis samenkomen.

Goethe-Zertifikat B1/B2

Goethe-Zertifikat B1/B2

Doordat ZugSpitze en het ERK onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, wordt er voor leerlingen een solide basis gelegd voor het Goethe-Zertifikat B1 en/of B2. Op regelmatige basis worden specifieke Goethe-opdrachten aangeboden, waardoor leerlingen vertrouwd raken met de manier van examineren van het Goethe-Institut. Daarnaast heb je bij de methode de beschikking over oefenexamens voor het B1- en B2-examen. Dit alles zorgt ervoor dat je als docent minder werk hebt aan het klaarstomen van jouw leerlingen voor het behalen van een Goethe-Zertifikat.

SpeakTeach en WRTS – methodeverdiepingspagina – ZugSpitze - vo

SpeakTeach en WRTS

Als gebruiker van ZugSpitze kun je gratis gebruik maken van SpeakTeach, een app waarmee je adaptieve feedback geeft op spreekprestaties van je leerlingen. De app werkt op basis van zelfevaluatie, waardoor je als docent je feedback, uitleg en oefeningen eenvoudig kunt afstemmen op individuele leerlingen.

Daarnaast zijn de woordenlijsten van ZugSpitze beschikbaar op WRTS, een platform waarmee leerlingen zelfstandig woordjes en begrippen kunnen oefenen. Ze kiezen zelf op welke manier ze overhoord willen worden, waardoor ze op een effectieve én leuke manier de officiële woorden uit de methode leren.

Lees meer over SpeakTeach