Vivo ervaringen

Biologiedocent Birgit Hanssen over Vivo

Birgit Hanssen (OSG De Hogeberg, Den Burg) deed in 2022 een pilot met Vivo voor 1 havo/vwo. En sinds dit schooljaar werkt zij als co-creatie-docent mee aan het lesmateriaal voor vmbo-bk en -kgt. Ze vertelt over haar ervaring met de methode.

Hoe bevalt het werken met Vivo? “Erg goed! Qua structuur komt het overeen met andere methodes, dit maakt de overstap gemakkelijk voor zowel docent als leerling. De methode werkt verder intuïtief.

Het prettige aan Vivo vind ik de opbouw van de methode en het grote plaatje. Leerlingen zien vaak de samenhang tussen hoofdstukken niet goed. Het grote plaatje geeft daarvoor aanknopingspunten om ze te helpen, maar ook helpt het grote plaatje bij de instructie door de docent."

Wat vinden leerlingen van Vivo? "Ik heb Vivo onlangs getest met 1 havo/vwo en de leerlingen reageren positief op de methode. Ze waren vooral erg te spreken over de afwisseling in opdrachten, zoals mindmaps, tekeningen en ‘normale’ opdrachten. Verder biedt online een mooi platform voor herhaling of juist verdieping. Als docent vind ik dit erg prettig omdat de leerlingen op deze manier ‘bediend’ worden aan de hand van hun leerbehoeftes."

Wat vind je van het lesmateriaal voor vmbo? "Bij de vmbo-boeken ben ik erg te spreken over de vmbo-specifieke aanvullingen, zoals de grote hoeveelheid activerende opdrachten. Ik heb niet altijd de tijd (of energie) om zelf opdrachten te verzinnen of zoeken, dus het is erg prettig als een methode dit faciliteert. Daar haal ik als docent weer inspiratie uit. Ook spreken de opdrachten goed tot de verbeelding van de leerlingen. Zo zijn ze bijvoorbeeld bezig met hun eigen spieren en hoe deze werken. Dit maakt onderwerpen meteen tastbaar en relevant."

Jij hebt ook meegeholpen bij de ontwikkeling van het vmbo-materiaal, toch? "Ik heb meegekeken als co-creatie-docent bij de vmbo-boeken (bk en kgt) en ik vind het erg goed dat deze boeken ontwikkeld zijn vanuit een vmbo-visie. Vaak voelen de vmbo-boeken als havo/vwo-boeken met onderdelen eruit gestreept of met versimpelingen erin. Bij deze boeken merk je dat ze echt voor een vmbo-leerling zijn geschreven.

Als co-creatie-docenten hebben we meerdere keren (individueel of online samen) mogen meepraten over de ontwikkeling hiervan. Dit zorgt ervoor dat het niveau geborgd blijft, ook richting de examenjaren. Als docent heb je hier toch sneller zicht op."

Wat vind je van het digitale lesmateriaal? "Dat is een waardevolle aanvulling op de reguliere opdrachten. Fijn dat er online een differentiatieroute is. Wij hebben dit jaar vrij grote brugklassen met meerdere niveaus bij elkaar. Dan helpt het om een leerling wat herhaling te kunnen bieden of juist verdieping, zonder dat je er als docent veel werk aan hebt. Leerlingen moeten dan wel serieus nakijken, maar dat blijft natuurlijk altijd een aandachtspunt."

Rijnlands Lyceum Sassenheim

“Zowel de leerlingen als - niet onbelangrijk!- de docenten op mijn school werken enthousiast met Vivo. Ik gebruik de startopdrachten vaak om op een leuke manier het gesprek in de klas te starten voordat de leerlingen de theorie induiken. De tekst wordt ondersteund met passende foto’s en/of moderne illustraties. De onderwerpen nodigen de leerlingen uit na te denken over de wereld om hen heen en geven de docent voldoende vrijheid om zijn of haar eigen draai eraan te geven. Door de verbredings- en verdiepingsparagrafen krijgt de docent in de klas volop ruimte om te differentiëren.“

-Bern Persoon (biologiedocent) Rijnlands Lyceum Sassenheim

Montessori College Arnhem

“Wij werken sinds dit schooljaar met Vivo, het opstarten verliep prima! Vivo is een hedendaagse methode. De leerstof wordt vanuit het ‘grotere geheel’ aangeboden, waardoor leerlingen de stof in een grotere context leren plaatsen. In oude biologieboeken was het altijd lastig om de leerstof te verbinden aan andere thema’s. Daar is bij Vivo gelukkig goed over nagedacht.

Elk hoofdstuk sluit af met de mogelijkheid tot herhaling en verdieping. Dat is echt fantastisch en op die manier kan ik het onderwijs beter afstemmen op de leerling.”

- Marco Hartman (docent Mens en Natuur) Montessori College Arnhem

De Populier, Den Haag

Biologiedocent Mandy Blom probeerde Vivo uit met haar brugklas. Kijk mee!