Home
Voortgezet onderwijs
Aardrijkskunde
De Geo

Verwerking nieuwe exameneisen aardrijkskunde in De Geo

Webinar nieuwe exameneisen

Verwerking nieuwe exameneisen in methode De Geo

HEADING_1

Geactualiseerde inhoud en didactische verbeteringen in De Geo

Vanaf 2025 (havo) en 2026 (vwo) gelden nieuwe exameneisen voor aardrijkskunde. Dat betekent dat leerlingen al vanaf september 2023 in het nieuwe schooljaar aan de slag gaan met nieuw lesmateriaal. Om docenten hierop voor te bereiden heeft ThiemeMeulenhoff een webinar georganiseerd waarin dieper werd ingegaan op wat de impact is van die wijzigingen.  

Joost Penninx (voorzitter van de syllabuscommissie van het College voor Toetsen en Examens), begon het webinar met het toelichten van de belangrijkste wijzigingen in de syllabi voor het Centraal Examen (CE) voor havo en vwo. In het tweede deel van het webinar nam Daphne Ariaens (eindredacteur De Geo) de deelnemers mee in hoe deze nieuwe eisen verwerkt zijn in de methode. Hieronder vind je een samenvatting van de wijzigingen in De Geo.  

Geactualiseerde inhoud en didactische verbeteringen 

Daphne: ‘De aanpassingen in de syllabi zijn een logisch gevolg van ontwikkelingen in de wereld en nieuwe inzichten in de wetenschap. Deze hebben wij verwerkt in de nieuwste versie van De Geo LRN-line en de methode voldoet daarmee aan die nieuwe eisen. Daarnaast hebben we de structuur en inhoud van een katern aangepast op basis van opmerkingen van docenten en auteurs die zelf met het materiaal werken. Dat heeft ook geleid tot enkele didactische aanpassingen. En uiteraard zijn in alle katernen de cijfers en illustraties geactualiseerd en gebruiken we nieuwe actuele voorbeelden en opdrachten.’

Centraal Examen en Schoolexamen 

In het webinar werd voornamelijk gefocust op de vernieuwingen in De Geo die voor het Centraal Examen (CE) gelden, maar in de methode zijn er ook aanscherpingen gedaan voor het Schoolexamen (SE). Daphne: ‘Voor het Schoolexamen is de handreiking van het SLO richtinggevend, die is niet vernieuwd. Maar de veranderingen in de wereld en de wetenschap zijn daar natuurlijk net zo relevant voor. De indeling voor CE en SE over de verschillende katernen hebben we in De Geo gelijk gehouden.’  

Didactische aanpassingen 

In De Geo zijn ook verbeteringen doorgevoerd waarmee de leerling zich beter kan voorbereiden op de examens, die los staan van de nieuwe exameneisen. Die didactische verbeteringen zijn onder andere het toevoegen van een:  

  • instaptoets per hoofdstuk, in plaats van per katern. Dit maakt het eenvoudiger om per deelthema te peilen hoe het staat met de voorkennis van leerlingen 

  • onderscheid tussen examenbegrippen (uit de syllabus) en begrippen die belangrijk zijn als theoretische basis; 

  • keuzemenu bij ieder hoofdstuk voor verdieping of verbreding van de stof; 

  • examentraining met expliciete hulp bij de aanpak van een vraag, waarmee leerlingen online kunnen oefenen. 

Meer weten?

Bekijk het webinar terug of de presentatie van Daphne Aerians. Een overzicht van het lesmateriaal voor De Geo LRN-line vind je in de methodewijzer op de laatste pagina.

Werk je nog niet met De Geo?

Met de aardrijkskundemethode De Geo vertel je het verhaal van de wereld. Over kansen en uitdagingen op onze aarde en over de toekomst van jouw leerlingen. Benieuwd hoe De Geo jou ondersteunt om lessen flexibel samen te stellen en om dit op een aansprekende manier over te brengen?

Lees meer over De Geo

Vragen?

Heb je nog algemene vragen over de nieuwe exameneisen of hoe ze in de methode zijn verwerkt? Ons team helpt je graag verder.