Home

ThiemeMeulenhoff biedt lesmateriaal digitaal aan via Test-Correct

VO-methodes nu beschikbaar in innovatief toetsplatform

ThiemeMeulenhoff en Test-Correct

HEADING_1

ThiemeMeulenhoff biedt lesmateriaal digitaal aan via toetsplatform Test-Correct

Vanaf dit schooljaar (2023-2024) kunnen scholen in het voortgezet onderwijs (VO) van ThiemeMeulenhoff lesmateriaal digitaal toetsen met het digitale toetsplatform van Test-Correct. De toetsbank van Test-Correct wordt gevuld met het lesmateriaal van ThiemeMeulenhoff waarmee scholen gemakkelijk toetsen digitaal kunnen samenstellen, afnemen, bespreken en nakijken. In eerste instantie gaat het om de toetsen van de Geo (aardrijkskunde) Op niveau (Nederlands), Vivo (biologie), New Interface (Engels) en Libre Service (Frans). De toetsen zijn beschikbaar voor de onderbouw.

Met het aanbod van ThiemeMeulenhoff kunnen scholen de leerroute beter aanpassen aan de behoefte van de leerling. Iets dat aansluit bij de manier waarop adaptief toetsen met Test-Correct mogelijk is. Klaas Dolsma, business manager Voortgezet Onderwijs bij ThiemeMeulenhoff: “We weten dat veel docenten zitten te springen om aanvullende manieren om laagdrempelig te kunnen differentiëren in de klas, om zo iedere leerling aan te bieden wat deze nodig heeft. Met deze samenwerking hopen we het digitaal toetsen en direct bespreken in de klas te stimuleren. We geloven dat deze samenwerking iets goeds biedt voor de leerling, en de werkdruk van docenten kan verminderen. Dolsma vervolgt: “Wij zijn blij met de samenwerking met dit snel groeiende digitale toetsplatform. We zien in de samenwerking een kans voor beide organisaties om ons aanbod naar de scholen in het voortgezet onderwijs te versterken”. Joost Bet, partner manager bij Test-Correct: "Met deze samenwerking zetten we een belangrijke stap in de juiste richting. We hebben in ThiemeMeulenhoff een partner gevonden waarmee we vanuit een gezamenlijke visie scholen in het Voortgezet Onderwijs kunnen versterken. Door dit gezamenlijke aanbod wordt de docent in staat gesteld een optimale afstemming te vinden tussen de lesstof en toetsing, waarbij er ook een belangrijke rol is voor activerende werkvormen rondom peer-review." Wil je meer weten of toegang aanvragen tot het digitale materiaal van ThiemeMeulenhoff? Lees hier meer, of meld je direct aan via dit formulier.

Over ThiemeMeulenhoff

ThiemeMeulenhoff is een van de grootste educatieve uitgeverijen van Nederland. In ruim 230 jaar heeft ThiemeMeulenhoff zich ontwikkeld van educatieve uitgeverij tot ontwerper van onderwijsleerprocessen. We ontwikkelen leermiddelen voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, beroepsonderwijs & volwasseneneducatie en hoger onderwijs. Hierbij baseren we ons op effectieve leerstrategieën en werken we nauw samen met auteurs, docenten en specialisten uit de praktijk. Zodat we samen het leren kunnen vernieuwen.

Over Test-Correct

Test-Correct is een digitaal toetsplatform voor interactief onderwijs. Alle reguliere toetsprocessen zijn gedigitaliseerd. De ontwikkeling van het webbased platform is gebaseerd op onderwijskundige inzichten met als primair doel het persoonlijke leerproces te bevorderen. Onderwijsinstellingen worden in staat gesteld toetsen digitaal samen te stellen, beveiligd af te nemen en automatisch na te laten kijken. Tevens kunnen persoonlijke leerdoelen gekoppeld worden aan toetsonderdelen, wordt het leerproces constant gemeten & gevisualiseerd en kunnen directe feedback en actieve werkvormen ingezet worden om de leerling gericht verder te helpen zich te ontwikkelen naar zijn/haar potentie.