Lock Digitale leeromgeving winkelwagen
Taalverhaal | ThiemeMeulenhoff

Taalverhaal.nu Taal en spelling voor het basisonderwijs

Heldere en herkenbare structuur

De heldere herkenbare structuur bij Taalverhaal.nu kenmerkt zich door structurele herhaling en onderhoud op week-, blok- en jaarniveau bij alle leerlijnen. Bij taal staat per twee lessen één leerlijn centraal en bij spelling één spellingcategorie per week. Een lesonderwerp krijgt de volle aandacht voordat je een nieuw onderwerp introduceert.

Je houdt altijd een vinger aan de pols door de vaste toetsmomenten: een signalerings- en controletoets. Optioneel kun je ook een nulmeting, voortgangstoets en een eindmeting afnemen. Zo kan je tijdig bijsturen als je merkt dat een leerling de stof onvoldoende beheerst, of misschien juist al boven verwachting goed. Zo zorg je er met Taalverhaal.nu voor dat de lesstof ook echt beklijft!

Opbouw jaar

Het jaarprogramma van Taalverhaal.nu bestaat uit 33 weken verdeeld in zes blokken van vijf weken pus drie weken herhalen en onderhoud. Elk blok eindigt met een toetsweek. Je kan het programma met drie weken uitbreiden voor herhaling van de geleerde stof of aan de slag met de bijzondere extra lessen Filosoferen met Bas Haring en Helder denken.

Per week geef je:

  • vijf lessen van 45 minuten taal;
  • vier lessen van 25 minuten spelling.

Leerlijnen en referentieniveaus

Taalverhaal.nu voldoet volledig aan de nieuwe referentieniveaus voor taal en spelling. Alle doelen uit het referentiekader zijn in de leerlijnen geïntegreerd. Doel is leerlingen te helpen taalniveau 1F te behalen. Leerlingen die dat aan kunnen, maken de stap naar 2F en hoger.

Taalverhaal.nu heeft de volgende leerlijnen:

  • Woordenschat: woorden leren, gebruiken en onthouden. De leerlijn Woordenschat is geïntegreerd in de leerlijnen Leesbegrip en Spreken en Luisteren.
  • Leesbegrip: begrijpend lezen, inclusief leesstrategieën. Taalverhaal.nu besteedt als enige taalmethode voor het basisonderwijs structureel aandacht aan begrijpend lezen, inclusief leesstrategieën.
  • Spreken en Luisteren: luistervaardigheid, sociaal-communicatieve vaardigheden, gevarieerde woordenschat gebruiken, presentaties, non verbale communicatie.
  • Woord- en zinsbouw: klanken, woorden, zinnen en taalgebruik (onderdeel begrippen en taalverzorging)
  • Stellen: goed en mooi formuleren, creatief schrijven, het schrijven van zakelijke brieven, fictie-teksten, informatieve teksten, instructies en betogende teksten.
  • Spellen: woorden en werkwoorden correct leren schrijven met woordpakketten (spellingcategorieën CITO) gebaseerd op begrippen en taalverzorging referentieniveaus.

Koppeling leerlijnen referentieniveaus en CITO

Hieronder zie je de leerlijnen en referentieniveaus voor Taal en Spelling per groep (pdf). Bij de leerlijn Spelling wordt naast het referentieniveau ook de koppeling en het moment van afname van Cito vermeld.

Taal Spelling
Groep 4                          Groep 4                         
Groep 5
Groep 5
Groep 6
Groep 6
Groep 7
Groep 7
Groep 8
Groep 8