Lock Digitale leeromgeving winkelwagen
Taalverhaal | ThiemeMeulenhoff

Taalverhaal.nu Taal en spelling voor het basisonderwijs

Goed leren spellen

In het unieke leerlingenboek voor spelling vinden leerlingen terug wat zij hebben geleerd. Ook door de opbouw van de lessen leren de leerlingen goed spellen. Iedere week oefenen ze één spellingcategorie met de bijbehorende strategie en oriëntatie op de twintig woorden. De eerste les is een leerkrachtgebonden les waar je een woordcategorie introduceert. Daarna gaan leerlingen zelfstandig aan de slag. In les drie bedenken zij zelf woorden in de spellingcategorie en passen ze hun kennis toe. Daarna volgt de herhalingsles; ‘Kun je dit nog’. Met deze bewezen methodiek van leren en herhalen beklijft de spelling uitstekend bij leerlingen.

Inprenting woordbeeld

Voor veel kinderen (en volwassenen) is spelling lastig. Ze krijgen spellingregels en woordbeelden niet zomaar onder de knie. Dat is wat kinderen moeten leren en dat lukt alleen goed, als ze vanaf het begin trainen in goed luisteren en kijken naar de woorden. Uit onderzoek blijkt dat volwassenen het meest gebruikmaken van woordbeelden in plaats van geleerde regels en strategieën. In de spellingsdidactiek van Taalverhaal.nu nemen daarom de auditieve en de visuele inprenting een belangrijke plaats.  

Om het inprenten optimaal te maken, is er in Taalverhaal.nu een leerlingenboek met de volgende opzet:

  • Linkerpagina: goed geclusterde woordpakketwoorden met de daarbij behorende schrijfaanwijzing.
  • Rechterpagina: inprentingsopdrachten.
  • Per blok een aantal spellen gericht op inprenting.
  • Achter in het boek een aantal ‘buitenspellen’ waarbij de grove motoriek en bewegingen van het lichaam de inprenting ondersteunen.

Inprenten woordbeeld | Taalverhaal.nu

In de werk- en maatschriften in de volgende lessen staan de woordpakketwoorden niet afgedrukt. Dit stimuleert om de woordbeelden uit het geheugen op te roepen in plaats van letter voor letter over te schrijven.

Op het digibord vind je bij de tools de ‘Flitsoefeningen’. Dit is een krachtig middel om het inprenten te bevorderen. Je kunt zelf instellen met welke woorden je wilt oefenen en hoeveel tijd de leerlingen krijgen om het woord te zien. We adviseren om minimaal één tot twee keer per week een korte flitsoefening te doen met de leerlingen.

Stimulering spellingbewustzijn

Om in het dagelijks leven zuiver te spellen is een goed ontwikkeld spellingbewustzijn noodzakelijk. Spellingbewustzijn is het vermogen om in te schatten welke woorden je wel of niet kunt spellen. De strategische aanpak van de methode is erop gericht dat leerlingen zich bewust worden van hun eigen spellinggedrag en spellingkennis. Taalverhaal.nu doet dat door:

  • de leerlingen in les 3 zelf nieuwe woorden te laten bedenken van dezelfde spellingcategorie;
  • in les 4 de leerlingen na het maken van het dictee ook zelfcorrectie en zelfevaluatie toe te laten passen op hun eigen prestaties.