Hulp bij inloggen     winkelwagen
spelling in de lift adaptief

Uit de nulmeting volgt een rapport met daarin aanbevelingen voor extra instructie, begeleide inoefening en gepersonaliseerd oefenen. Deze aanbeveling kan op 3 verschillende manieren:

  1. Leerling oefent digitaal verder, waardoor meters gemaakt worden en de stof beter beklijft.
  2. De leerling oefent op papier onder begeleiding van de leerkracht en gaat daarna verder op de computer.
  3. Indien een leerling echt uitvalt op specifieke categorieën, biedt het programma uitgebreide handvatten voor de benodigde remediërende instructie en begeleide inoefening op papier en digitaal.