Home
NT2+
Zebra+

Over Zebra+

Taakgericht lesgeven - wat biedt de methode - Zebra - NT2

Taakgericht lesgeven

Zebra+ bestaat uit 16 taaltaken die verdeeld zijn over de verschillende delen, opgebouwd van eenvoudig tot complex met regelmatig herhaling. Hierbinnen komen de vaardigheden luisteren, lezen, spreken en schrijven geïntegreerd aan bod. De taaltaken sluiten aan bij alledaagse activiteit en schoolsituaties waardoor cursisten de situaties herkennen en snel kunnen toepassen. Elke taaltaak heeft een vast stramien volgens VUT (Voorbereiding - Uitvoering - Terugkijken) De verschillende bouwstenen (Woorden, Taalfuncties, Grammatica, Verstaanbaarheid) bieden de ingrediënten die nodig zijn voor uitvoering van de taaltaken en worden waar mogelijk online aangeboden

Procesgericht - Wat biedt de methode - Zebra - NT2

Procesgericht

Zebra+ leert leerlingen zelfstandig te leren door bewustwording van het eigen leerproces en door het aanleren van strategische vaardigheden. Dat gebeurt o.a. door middel van:

 • VUT-model taaltaak (zie Taakgericht lesgeven)

 • Leerdoelen aan het begin en het einde van de les

 • Strategieën – Leren om zelf communicatieproblemen op te lossen (vanaf deel 2 expliciet in de vorm van Tips)

opbouw en toetsing - wat biedt de methode - Zebra - Nt2

Opbouw en toetsing bij Zebra+

Elk hoofdstuk heeft dezelfde opbouw:

 • Themaplaat over het hoofdonderwerp

 • 3 of 4 lessen

 • Toets

En elke les heeft een vaste opbouw:

 • Leerdoelen (Wat leer je?)

 • Introductie: door de docent en/of een filmpje

 • Opdrachten: afwisselend Taaltaken en Bouwstenen

 • Huiswerkoefening

 • Afsluiting: terugblik op leerdoelen en nieuwe woorden

Elk hoofdstuk sluit af met twee toetsen.

 • De online oefentoets Bouwstenen, met daarin circa 10 online oefeningen, waarbij leerlingen zelf resultaten en fouten kunnen bekijken. Als docent kun je de toets ‘uitzetten’ totdat ze ermee aan de slag moeten

 • Schriftelijke toetsen. Deze bevragen met name de in dat hoofdstuk behandelde taaltaken.

 • Handleiding en normering per toets zijn beschikbaar op nt2plus.nl.

Differentiatie - Wat biedt de methode - Zebra- NT2

Differentiatiemogelijkheden

De groepen zijn vaak heterogeen. Daarom biedt Zebra+ veel variatie in werkvormen en veel mogelijkheden tot differentiatie.

 • Twee varianten van taaltaken: herhaling en verdieping.

 • In deel 2 staan deze taaltaken niet in het boek, maar op het online leerplatform.

 • Herhalingshoofdstukken: in delen 1 en 2, steeds na vier hoofdstukken.

 • Extra oefenen: aan het eind van elk hoofdstuk extra online oefeningen.

 • Aanvullend online materiaal: bijvoorbeeld de klankenleerlijn.

In de handleiding vind je regelmatig aanwijzingen hoe je een snellere leerling met een minder ver gevorderde leerling kunt laten samenwerken.

Digitaal - wat biedt de methode - IJsbreker, Code en Zebra - NT2

Digitaal

De NT2+ online leeromgeving biedt toegang tot opdrachten van Zebra+, Code+ en IJsbreker+. De digitale leeromgeving is eenvoudig in gebruik voor cursisten. De heldere navigatie en introductie bij de lessen ondersteunen het opnemen van de lesstof.

Cursisten werken online aan reproductieve opgaven. De online opgaven worden per les tot één blok geclusterd zodat de cursist niet vaak hoeft te wisselen tussen zijn boek en de digitale leeromgeving.

Lees meer over de digitale leeromgeving
Vernieuwingen - Wat biedt de methode - Zebra - NT2

Vernieuwingen

Zebra+ is een compleet nieuwe lesmethode waarin de sterke opbouw en didactiek van de voorgaande editie zijn behouden. In onderstaand overzicht staan de belangrijkste structurele verschillen weergeven.

 • Zebra+ bevat een compleet nieuwe digitale leeromgeving waarin cursisten zelfstandig en klassikaal opgaven kunnen maken.

 • Alle reproductieve opgaven zijn opgenomen in de digitale leeromgeving NT2+. De productieve opgaven staan in de boeken.

 • De methode bevat geen vierde deel meer. Wel is er een proef gestart met het ontwikkelen van een katern dat aansluit bij profielen in het (v)mbo.

Onze collega's helpen graag!

Onze collega's helpen graag!

Team beroepsonderwijs & NT2

033-4483700
Stuur een email