Home
NT2+
IJsbreker+

Wat biedt de methode

Didactiek - Wat biedt de methode - IJsbreker - Nt2

Didactiek

IJsbreker+ is ingericht volgens de didactische uitgangspunten zelfstandig werken, herhaling en integratie van taalvaardigheden.

Receptie vóór productie De opbouw is van receptief (luisteren/lezen) naar productief (spreken/schrijven).

Receptie:

 • Eerst nadruk op luisteren. Daarna steeds meer en langere leesteksten.

 • Luisterteksten: natuurlijk taalgebruik, maar niet té snel en goed gearticuleerd.

 • Leesteksten: waar mogelijk authentieke teksten (bijv. bijsluiter, veiligheidsvoorschriften, studietekst)

Productie:

 • Eerst nadruk op gesprekken voeren, daarna ook schrijven.

 • Geleidelijk meer eisen aan begrijpelijkheid en formele correctheid van de taalproductie.

 • Veel oefenvormen, dus elke cursist kan op eigen niveau deelnemen aan opdrachten.

Vaardigheden en zelfstandig werken - wat biedt de methode - IJsbreker - Nt2

Vaardigheden en zelfstandig werken

Teksten vormen de basis van IJsbreker+: leesteksten in boek en luisterteksten online. Aan de hand van deze teksten wordt gelezen en geluisterd, maar ook gesproken en geschreven. Ook woordenschat, uitspraak, verstaanbaarheid, grammatica en spelling worden geoefend aan de hand van de teksten. De methode biedt veel verwerkingsoefeningen, zowel in het boek als online.

Het uitgangspunt van IJsbreker+ si dat cursisten hun tijd zo efficiënt mogelijk kunnen gebruiken. Daarom doen ze opdrachten die zich daartoe lenen zelfstandig, in hun eigen tempo. Zelfstandig kan ook in twee-, drie- en viertallen zijn. Het online gedeelte is grotendeels zelfstandig. De andere opdrachten worden klassikaal met de docent gemaakt.

Opbouw en toetsing - Wat beidt de methode - IJsbreker - NT2

Opbouw en toetsing bij IJsbreker+

Elk hoofdstuk heeft dezelfde opbouw:

 • Introductie van het thema

 • 4 of 5 lessen (lees- en luisterteksten staan centraal met veel gevarieerde oefeningen, inclusief een praktische, buitenschoolse opdracht)

 • Nabespreking met docent aan de hand van video of afbeelding

 • Toets

 • Herhaling na elke drie hoofdstukken, zowel in boek als online

Elk hoofdstuk sluit af met twee toetsen:

 • De online toets met 20 oefeningen, waarbij leerlingen zelf resultaten en fouten kunnen bekijken. Toets kan meerdere keren overgedaan worden, leerling krijgt steeds een andere toets.

 • Schriftelijke toetsen, voor toetsing van de vaardigheden Lezen, Schrijven en Spreken, passend bij thema van het hoofdstuk.

 • Handleiding en normering per toets zijn beschikbaar op nt2plus.nl.

Wet inburgering - Wat biedt de methode - IJsbreker - NT2

Aansluiting op de nieuwe Wet inburgering

Met IJsbreker+ voldoe je aan de eisen van de nieuwe Wet inburgering 2021. Bovendien is er nieuw materiaal in ontwikkeling zodat het nóg beter aansluit.

 • IJsbreker+ is geschikt voor alle drie de leerroutes: Z-route: delen 1A en 1B B1-route: delen 2, 3 en 4 Onderwijsroute: deel 4 is geschikt voor aansluiting op Entree / mbo niveau 2

 • Bevat veel buitenschoolse opdrachten.

 • Met schrijfopdrachten die gebruikt kunnen worden voor het portfolio (sollicitatieformulier, cv, aanvraag zorgverzekering).

 • Kennis van de Nederlandse Maatschappij is verweven in lees- en luisterteksten. Zo bevat IJsbreker+ deel 4 een hoofdstuk Nederland als parlementaire democratie.

 • Vooral in IJsbreker+ deel 4 veel aandacht voor werk en opleiding.

 • Aparte online module Kennis van de Nederlandse Maatschappij in ontwikkeling.

Lees meer over de nieuwe module Kennis van de Nederlands Maatschappij
Digitaal - wat biedt de methode - IJsbreker, Code en Zebra - NT2

Digitaal

De NT2+ online leeromgeving biedt toegang tot opdrachten van Zebra+, Code+ en IJsbreker+. De digitale leeromgeving is eenvoudig in gebruik voor cursisten. De heldere navigatie en introductie bij de lessen ondersteunen het opnemen van de lesstof.

Cursisten werken online aan reproductieve opgaven. De online opgaven worden per les tot één blok geclusterd zodat de cursist niet vaak hoeft te wisselen tussen zijn boek en de digitale leeromgeving.

Lees meer over de digitale leeromgeving
IJsbreker deel 1 en 4 - Wat biedt de methode - IJsbreker - Nt2

IJsbreker+ deel 1 en 4

IJsbreker+ is de methode waarmee laag- en middenhoog opgeleide anderstaligen snel en efficiënt Nederlands kunnen leren. Deel 1 is het ideale materiaal voor bijvoorbeeld deelnemers in de Z-route, die al wel kunnen lezen en schrijven, maar nog behoefte hebben aan veel herhaling en kleine stappen. De methode biedt de perfecte tussenstap tussen Alfa C en reguliere NT2-lessen. Daarnaast laat de methode mensen die net gealfabetiseerd zijn stapsgewijs wennen aan leren uit een boek.

Deel 4 is ideaal voor middelopgeleide (jong)volwassenen die door willen stromen naar een mbo-opleiding of die van niveau A2 naar niveau B1 willen gaan. Zo wordt er extra geoefend op leesvaardigheid en is er volop aandacht voor werksituaties en beroepsgerichte leesteksten.

IJsbreker+ uitproberen?

Bestel een beoordelingsexemplaar
Onze collega's helpen graag!

Onze collega's helpen graag!

Team beroepsonderwijs & NT2

033-4483700
Stuur een email