Hulp bij inloggen     winkelwagen
Overleg

Masterclass NT2 Kennisevent - 2 december 2019

Kennis en nieuwe ideeën opdoen voor de eigen praktijk, ervaringen uitwisselen met andere docenten, veel met elkaar sparren en vooral ook volop zelf actief aan de slag gaan in masterclasses: zo’n 50 NT2 docenten uit heel Nederland kwamen maandag 2 december voor een uitermate inspirerende en leerzame middag naar de Social Impact Factory in Utrecht. Uitgever ThiemeMeulenhoff organiseerde hier een gratis kennisevent voor docenten in het NT2 onderwijs. Het enthousiasme onder genodigde docenten was zo groot, dat de organisatie al binnen drie dagen met een wachtlijst moest werken.

ThiemeMeulenhoff bood de aanwezige docenten een programma met vijf verschillende workshops. Bij de eerste ronde was het kiezen tussen Praktijkgericht leren en Werken aan woordenschat, bij de tweede ronde tussen Optimaal werken met de digitale omgeving van NT2+ en NT2 in het Rijksmuseum en afsluitend was er een plenaire sessie: spreekvaardig, oefenen, oefenen, oefenen. Tussen de rondes door en na afloop was er veel ruimte voor onderling contact en het uitwisselen van ervaringen.

Praktijkgericht werken

Een sessie met Annemarie Nuwenhoud en Anne Hammers, beiden verbonden aan de VU-NT2, Annemarie als docentopleider en materiaalontwikkelaar en Anne als NT2-docent, materiaalontwikkelaar en als één van de auteurs van onze vernieuwde leergang Code+. Zij benadrukten het belang van praktijkgericht leren, gingen in op het hoe en waarom daarvan en lieten deelnemers in deze sessie vooral zelf aan de slag gaan.

Om ervoor te zorgen dat leerlingen en cursisten echt regelmatig in de praktijk oefenen met wat zij in de lessen leren, is het belangrijk dat je als docent in je lesprogramma structureel aandacht besteedt aan praktijkgericht leren. De meeste aanwezigen bleken er incidenteel al wel mee bezig te zijn. Want ‘oefenen in het echt’ is dan ook een van de belangrijkste factoren bij het leren van een taal: dan gaat het beter en sneller en het is goed voor de motivatie. Bovendien zal duaal en praktijkgericht werken bij de nieuwe inburgeringswet die eraan komt een grotere rol spelen en krijgt praktijkgericht werken ook bij toekennen van keurmerken meer gewicht.

Praktijkgericht werken staat of valt met de inzet van de docent, aldus Annemarie en Anne. Verbinding leggen tussen wat je in de les doet met situaties waarin leerlingen de Nederlandse taal nodig hebben, hoe doe je dat? In welke situaties kunnen cursisten het beste oefenen met Nederlands spreken? En hoe zorg je ervoor dat zij het leuk vinden? Sommige aanwezige docenten gaven aan het nog lastig te vinden om individuele vragen naar klassikale opdrachten te vertalen. Over dit en andere dilemma’s worden in de sessie de nodige tips en ervaringen uitgewisseld, zodat eenieder met een hoofd bomvol inspiratie en ideeën voor de eigen lespraktijk de kleurige ruimte ‘Berlin’ weer verlaat.

Werken aan woordenschat

Het verwerven van een woordenschat in een tweede taal is een hele klus, dat hoeven we hier niet te vertellen. Sarah Hettema - NT2-docent bij het INTT van de Universiteit van Amsterdam en Karolien Kamma - NT2-docent en materiaalontwikkelaar bij het INTT van de Universiteit van Amsterdam, gaan in deze sessie interactief met de deelnemende docenten aan de slag. Hoe kun je zowel binnen als buiten de les de ontwikkeling van een woordenschat stimuleren? Dat leren niet ophoudt wanneer de cursist het leslokaal uitloopt, komt ook hier ter sprake.

Sarah en Karolien behandelen alle verschillende manieren om te semantiseren, gaan aan de hand van voorbeelden in op incidenteel en intentioneel leren en behandelen vragen als ‘Hoe selecteer je als docent doelwoorden?’ Ga je uit van de woordlijsten van de methode die je gebruikt? De meeste aanwezigen varen daar niet blind op. Degenen die werken met de methodes Zebra+, IJsbreker+ en Code+ van ThiemeMeulenhoff geven aan dat zij deze wel ervaren als meer aansprekend: ze zijn vernieuwd, moderner en sluiten beter aan bij deze tijd.

Een veelvoorkomend dilemma waar verschillende docenten mee blijken te worstelen, is de snelheid waarmee leerlingen en cursisten van het ene naar het volgende niveau moeten gaan. Ook al bieden de meeste lesmethodes veel ruimte voor herhaling: hoe krijg je het voor elkaar dat cursisten geleerde woorden echt vasthouden? Genoeg stof om verder over te praten na afloop van de sessie!

Na een korte pauze splitsen we opnieuw in twee groepen voor twee verschillende sessies, waarvan één in het teken staat van het Rijksmuseum. ThiemeMeulenhoff werkt exclusief samen met dit museum. Op het gebied van NT2-onderwijs komt dit mooi naar voren in de programma’s die de afdeling Publiek & Educatie van het Rijks voor nieuwkomers biedt. Zo zijn er o.a. rondleidingen specifiek gericht op hen die Nederlands als tweede taal leren.

NT2 in het Rijksmuseum

In deze exclusieve sessie met Thijs Gerbrandy en Frederique van Reij van de afdeling Publiek & Educatie van het Rijksmuseum krijgen docenten de opdracht museumteksten voor de eigen doelgroep te herschrijven. Ga er maar aanstaan! Hoe breng je de tekst van een informatiebordje bij een schilderij naar het niveau waarop je lesgeeft? En hoe hou je daarbij de boodschap overeind? Een boeiende opgave, met als achterliggende gedachte kritisch te kijken naar de verschillende taalniveaus. Het Rijksmuseum houdt zich hier al langere tijd mee bezig en dat blijkt bijzonder inspirerend. Aan de slag buiten de comfort zone van het lesgeven: lastig, confronterend én erg leuk.

NT2 masterclass foto | ThiemeMeulenhoff

Optimaal werken met de digitale omgeving van NT2+

Veel belangstelling is er voor de sessie rond de digitale omgeving die ThiemeMeulenhoff biedt. Mart van der Linden, consultant NT2+ en Sara Kemps, accountmanager NT2+ verzorgen een workshop die dieper ingaat op alle mogelijkheden die dit platform biedt en hoe optimaal is te werken met deze digitale omgeving. Het lokaal zit werkelijk bomvol belangstellenden. Enkele aanwezige docenten werken al met dit digitale platform en zeggen na afloop dat de digitale leeromgeving heel goed in elkaar zit en dat zij dankzij deze sessie toch weer nieuwe mogelijkheden hebben ontdekt en veel hebben geleerd. Ervaringen uitwisselen, vragen stellen: de tijd vliegt voorbij. Wie uit nieuwsgierigheid voor deze sessie koos en meer wil weten: Mart en Sara verzekeren alle aanwezigen: ‘We komen graag langs, met heel veel liefde en kennis.’

Plenaire sessie

Wie denkt bij deze laatste sessie lekker achterover te kunnen leunen… ’Jullie zitten hier niet om naar mij te luisteren,’ houdt Emily Palmer van Taalzeker haar publiek voor. Zij geeft NT2-les, verzorgt workshops voor NT2-docenten en ontwikkelt educatief materiaal.
Deze middag krijgt ze het met veel gemak en plezier voor elkaar om docenten in kleine groepjes lekker zelf met allerlei creatieve werkvormen te laten stoeien. De zaal verandert al snel in een kwetternest: overal ontstaan gesprekjes, iedereen is met elkaar aan het praten en het lachen en dat is nu precies ook de bedoeling. Een goede manier om als docent te ervaren hoe het is als cursist en dat slaat aan! Met plezier opdrachten uitvoeren, lol hebben in het leren en het leuk maken als docent; ervaren wat het nut van verschillende werkvormen is en hoe het is om even los te komen van de boeken: Emily laat zien en ervaren hoe je allerlei werkvormen op verschillende manieren voor diverse doelgroepen kunt inzetten. Met als bonus dat iedereen elkaar zo ook net even beter leert kennen.

ThiemeMeulenhoff ontving docenten van universiteiten, schakelklassen, kleinere taalinstituten: allen even bevlogen in het doceren van Nederlands als tweede taal. ‘Ronduit blik verruimend’, stelt één van hen en dat is precies waarom velen zich voor deze middag hebben aangemeld: een schat aan ideeën opdoen en kennis vergaren rond onderliggende didactiek en didactische concepten, voeling houden met wat er in het veld gebeurt en flink met elkaar sparren! Dat laatste is van groot belang voor ThiemeMeulenhoff: het sámen doen en doorontwikkelen van het complete aanbod voor alle niveaus en constant aan vernieuwing werken.

Social Impact Factory

De uitgeverij koos voor de Social Impact Factory in Utrecht niet alleen vanwege de centrale ligging en goede bereikbaarheid van deze locatie, ook vanwege de maatschappelijke missie die hier voorop staat: het bieden van faciliteiten voor sociaal ondernemers, waarbij het zoeken naar innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen voorop staat, waar geld verdienen geen hoofddoel is, maar vooral een middel om de wereld een beetje beter te maken.

Zien we je een volgende keer?
We geven je een seintje zodra de volgende Masterclass is ingepland.

Graag, houd me op de hoogte

Contact en ondersteuning