Hulp bij inloggen     winkelwagen
Header NT2 methode IJsbreker+

Opbouw

IJsbreker+ kent een vaste opbouw.
De delen (behalve deel 1)  bestaan elk uit 9 hoofdstukken.

Opbouw hoofdstuk:

  • Introductie (van het thema),
  • Lessen (4 of 5 lessen waarin lees- en luisterteksten centraal staan met veel en gevarieerde oefeningen daarbij, zowel in boek als online),
  • Tot slot ( een nabespreking met de docent aan de hand van een video of afbeeldingen),
  • Toets (zowel een online zelftoets als een schriftelijke toets).

Herhaling na elke drie hoofdstukken 

  • in boek: Kun je het?
  • online: module Herhalen en toepassen

IJsbreker+

 

Elk hoofdstuk bevat een of meerdere taalwijzers, waarin taalfuncties, grammaticale regels of begrippen uitgelegd worden. Elke taalwijzer wordt gevolgd door 1 of 2 oefeningen. De taalwijzers staan zowel in het boek als online.

IJsbreker+

 

Bijna elke les bevat een praktische, buitenschoolse opdracht, omdat het doel van de taallessen is dat de cursisten zich kunnen redden in de Nederlandse samenleving.
IJsbreker+