Hulp bij inloggen     winkelwagen
Header NT2 methode IJsbreker+

Didactiek

Didactische uitgangspunten

  • receptie vóór productie
  • integratie van taalvaardigheden
  • zelfstandig werken
  • veel herhaling

Receptie vóór productie

De opbouw is van receptief (luisteren, lezen) naar productief (spreken, schrijven).

Receptie:

  • In het begin ligt de nadruk op luisteren. In de loop van de methode komen er steeds meer en steeds langere leesteksten.
  • Luisterteksten: natuurlijk taalgebruik, maar niet té snel en goed gearticuleerd.
  • Leesteksten: waar mogelijk authentieke teksten (bijv. bijsluiter, veiligheidsvoorschriften, studietekst)

Productie:

  • In het begin meer nadruk op gesprekken voeren, daarna ook steeds meer schrijven.
  • Geleidelijk worden meer eisen gesteld aan begrijpelijkheid en formele correctheid van de taalproductie.
  • Door grote variatie aan oefenvormen kunnen cursisten op eigen niveau deelnemen aan productieve opdrachten.

Icoontjes geven aan welke vaardigheid vooral geoefend wordt.

IJsbreker+