Home

Methode Engels

Voor het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs

Methode Engels

HEADING_1

Op zoek naar een lesmethode Engels?

Wij hebben verschillende methodes voor het leren van Engels, afhankelijk van het doel, het niveau en de leeftijd van de leerling of student. Zo vraagt een lesmethode Engels voor de basisschool om een methode die aansluit bij de leerbehoeften van jonge kinderen. Voor leerlingen in het voortgezet onderwijs is het belangrijk dat een lesmethode Engels aansluit bij hun belevingswereld en ze daarmee motiveert om hun Engels taalvaardigheid verder te ontwikkelen. Voor studenten op het mbo is het beheersen van de Engelse taal van groot belang voor het behalen van hun opleiding en succes in hun carrière.

Voor jou als docent is het fijn als je de methode kunt afstemmen op de individuele behoeften van jouw leerlingen en het niveau van hun taalvaardigheid. Om jou hierbij te ondersteunen hebben we lesmethodes Engels voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs. Lees hieronder meer over de verschillende methodes.

Methode Engels voor het basisonderwijs

Vanaf groep 7 is het geven van Engelse les verplicht in het basisonderwijs, maar ook in de onderbouw kun je met Take it Easy, onze methode Engels voor de basisschool, aan de slag. In de onderbouw (groep 1 t/m 4) starten kinderen met het communiceren in Engels. Het gaat dan nog voornamelijk om luisteren, begrijpen en (durven) spreken. In de bovenbouw worden hier ook lezen en schrijven aan toegevoegd.

Lees meer over Take it Easy

Methode Engels voor het voortgezet onderwijs

Voor het vak Engels in het voortgezet onderwijs hebben wij de methode New Interface, waarmee jouw leerlingen aan hun persoonlijke ontwikkeling werken door én met Engels . De methode is er voor vmbo, havo en vwo in de onder- en bovenbouw. Daarnaast kun je met het Engelstalige magazine WaspReporter bovenbouwleerlingen optimaal voorbereiden op hun eindexamen Engels.

Lees meer over New Interface en WaspReporter

Methode Engels voor het beroepsonderwijs

Ben jij op zoek naar de meest beroepsgerichte lesmethode om Engels te leren binnen het mbo? DoorEngels is speciaal ontwikkeld voor het vak Engels binnen het mbo en is gericht op het vergroten van de professionele vaardigheden van jouw studenten. Wil je meer weten over DoorEngels? Klik hieronder om kennis te maken met deze lesmethode!

Lees meer over DoorEngels