Hulp bij inloggen     winkelwagen
Traject Welzijn

Traject Pedagogisch werk Lesmateriaal mbo Pedagogisch werk BOL en BBL

Actueel

Het vernieuwde Traject Pedagogisch werk is afgestemd op het nieuwe kwalificatiedossier (KD2021). Er is de afgelopen jaren veel veranderd in het werkveld. De beroepsprofielen worden vernieuwd zodat ze beter aansluiten bij de praktijk van nu en in de toekomst. Traject sluit daarop aan met actueel en flexibel lesmateriaal.

Belangrijke vernieuwingen

 • Modulair lesmateriaal: Het lesmateriaal is modulair opgebouwd. De modules kun je zelf arrangeren, zodat je eigen leerroutes kunt maken, zowel digitaal als op papier.
 • Leerdoelen toegevoegd: Elk hoofdstuk binnen de module begint met leerdoelen en een korte inleiding op het hoofdstuk. De leerdoelen komen voort uit de werkprocessen, kennis en vaardigheden die in de kwalificatiedossiers zijn aangegeven.
 • Introductie met activering van voorkennis: Elke module start met een beknopte beschrijving van waar de module over gaat, een praktijksituatie en een activeringsopdracht waarmee de voorkennis van de student wordt geactiveerd. Ook krijgen studenten altijd de opdracht om de in de theorie aanwezige moeilijke woorden die ze niet begrijpen te noteren.
 • Meer praktijkvoorbeelden: Door middel van praktijkvoorbeelden wordt de theorie vertaald naar de beroepspraktijk, zodat studenten daar een goed beeld krijgen.
 • Uitgebreide toetsen: Omdat er steeds meer behoefte is aan toetsen en aan formatief kunnen evalueren, bevat Traject per module drie toetsen die gekoppeld zijn aan de leerdoelen uit de module: Begrijp je de theorie, module zelftoets en module eindtoets.

Inhoudelijke wijzigingen

De inhoudelijke wijzigingen van Traject Pedagogisch werk hebben betrekking op de volgende thema's:

 • Nieuwe wet en regelgeving: de Wet IKK speelt hierbij een belangrijke rol. Er wordt nu bijvoorbeeld gesproken over peuteropvang in plaats van peuterspeelzaal.
 • Online communicatie en sociale media: tegenwoordig zijn online communicatie en sociale media niet meer weg te denken. In de module Communiceren met de doelgroep wordt er in een nieuw hoofstuk volop aandacht aan besteed.
 • Interactievaardigheden: alle basisinformatie over interactievaardigheden worden gebundeld aangeboden in een nieuw hoofdstuk in de module Communiceren met de doelgroep.
 • Methodieken: veel voorkomende methoden, methodieken en interventies worden bij elkaar aangeboden in een nieuw hoofdstuk in de module Methodieken.
 • Bredere inzetbaarheid studenten: de kans is groot dat de studenten van nu in de toekomst breder ingezet zullen gaan worden. Daarom is er in de praktijkvoorbeelden aandacht voor verschillende werkvelden en komen het IKC en de brede school vaker in voorbeelden voor.
 • VVE: in de module Methodieken wordt extra aandacht besteed aan VVE én er wordt een nieuwe module in de profieldelen Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker en Onderwijsassistent ontwikkeld om er dieper op in te gaan, zodat studenten er ook zelf mee aan de slag kunnen.
 • Verzorgende taken: alle verzorgende taken worden bij elkaar aangeboden en de dubbeling met de profieldelen wordt eruit gehaald.