Hulp bij inloggen     winkelwagen
Blogs mbo ThiemeMeulenhoff

Blogs Voor het mbo

Docenten burgerschap en loopbaanbegeleiding:

'Online leren past bij onze nieuwe focus'

Omgangskunde, burgerschap en loopbaanbegeleiding. Dat zijn de vakken waarin Rolien Kraak en Fleur Vennik lesgeven op het Sport College van ROC Midden Nederland. Ook in deze vakken kan digitaal onderwijs een belangrijke rol spelen, zeggen ze. ‘Maar het is niet voor álles geschikt. Een combinatie met klassikaal onderwijs werkt het best.’

‘Ik bemoei me niet zo met de keus voor methodes’, zegt Fleur, die nu vier jaar op haar huidige school werkt en daar Docent van het Jaar 2019/2020 werd. ‘Maar dat ga ik mogelijk wel meer doen. Want ik heb er zeker ideeën over.’ Zo krijgt Fleur graag de mogelijkheid om zelf lesmateriaal samen te stellen uit bewezen effectieve leereenheden, zodat haar studenten alleen de theorie en opdrachten krijgen die zij nuttig vindt. ‘Biedt ThiemeMeulenhoff die mogelijkheid? Zowel voor papieren boeken als online materiaal? Dat klinkt aantrekkelijk.’

Focus op het individu

Het spreekt Fleur ook aan dat ThiemeMeulenhoffs online omgeving eDition ‘differentiëren’ makkelijker maakt: het inspelen op de verschillende onderwijsbehoeftes en niveaus van individuele studenten. In eDition kunnen die studenten stuk voor stuk zelf bepalen welke opdrachten zij op welk tempo en in welke volgorde doen – althans, als de docent hun die ruimte geeft. Ze moeten wel alle soorten opdrachten de revue laten passeren; anders voldoen ze niet aan de kwalificatiedossiers (KD’s). Maar verder hebben ze keuzevrijheid. ‘Dat sluit goed aan bij onze focus op “passend onderwijs”’, zegt Fleur.

‘Die focus is nieuw voor ons’, vertelt Rolien, die op het Sport College ook de rol van Expert Passend Onderwijzen inneemt. Wat haar expertisegebied precies inhoudt? ‘Vroeger begeleidden we studenten vanuit een diagnose van hun belemmeringen en problemen. Het idee achter passend onderwijs is dat we moeten uitgaan van hun behoefte en mogelijkheden. Wat wil een student leren? En hoe leert hij het best? Wie heeft bijvoorbeeld lange instructie nodig en wie korte? Studenten die op bepaalde vlakken achterblijven geven we extra begeleiding. Zoveel mogelijk ín de klas, in groepsverband, in plaats van buiten de klas. Dat blijkt effectiever.’

Focus op de groep

Fleur: ‘Passend onderwijs betekent eveneens dat we alle studenten vragen op welke manier ze willen laten zien wat ze geleerd hebben. Niet dat we studenten in het diepe gooien, natuurlijk; we geven ze wel een aantal opties. Maar ze mogen daar zelf uit kiezen en als ze iets anders goeds verzinnen, staan we daarvoor open. Zo wil de één misschien een verslag schrijven, terwijl de ander het liever creatief aanpakt, bijvoorbeeld met een gedicht, magazine of toneelstuk. Mijn ervaring is dat de meeste mbo-studenten liever een mondelinge presentatie geven aan de groep dan dat ze iets schrijven. En dat ze daar vaak ook goed in zijn.’
 
‘Juist voor onze vakken is groepswerk heel belangrijk’, vult Rolien aan. ‘We hebben natuurlijk wel een-op-een-gesprekken met studenten, zeker als het gaat om loopbaanbegeleiding. Maar ook in dat vak hechten we veel belang aan groepsinteractie. Heeft iemand bijvoorbeeld behoefte aan empowerment of een mentale boost? Dan proberen we dat in de groep op te lossen en een individu dus niet te snel naar een kostbare specialist te sturen. Dat gebeurde vroeger al wel heel gauw, terwijl het vaak helemaal niet nodig was iemand zo uit de groep te trekken. Ook voor medestudenten is het leerzamer een oplossing in groepsverband te vinden.’

Focus op zichtbaarheid

Bij groepsinteractie gaat het niet alleen om wat studenten tegen elkaar zeggen, verduidelijkt Fleur. ‘We letten evengoed op hoe ze spreken, hoe ze luisteren, hoe ze reageren – en op hun lichaamstaal.’ Daarop letten is een stuk eenvoudiger als iedereen in een lokaal zit, zegt Rolien. ‘Niet dat groepsinteractie in een online omgeving onmogelijk is. Zeker niet als je daarin quizjes, polls en andere spelletjes kunt doen, zoals pictionary op een whiteboard. Maar het is toch lastiger om een betrokken groepsdynamiek te creëren. Je ziet je studenten gewoon niet goed genoeg. En soms zelfs helemaal niet, bijvoorbeeld als ze hun camera uit hebben.’

Hoe duidelijker een docent kan zien of iedereen de aandacht erbij heeft, hoe beter voor de les, aldus Rolien. ‘Dat geldt offline en online. Niet dat ik perse iedereen wil controleren. Daar geloof ik niet zo in. Het is meer dat ik mijn les dan makkelijker persoonlijk kan maken. En die les kan bijsturen als ik studenten zie afdwalen.’ Hoe ze haar online lessen zo aantrekkelijk mogelijk kan maken, bespreekt ze met collega’s. ‘Bij ROC Midden Nederland praten we steeds meer over hoe we digitaal kunnen en willen werken.’

Focus op gebruik gemak

Rolien en Fleur zijn gewend om hun eigen lessen samen te stellen. En dat willen ze ook graag blijven doen. ‘We kunnen dan sneller inspelen op actuele gebeurtenissen die onze studenten raken en bezighouden’, zegt Fleur. ‘Zoals nu bijvoorbeeld de Black Lives Matter-protesten. Voordat een uitgever goed en wel content heeft ontwikkeld over zo’n actualiteit, voelt het voor studenten al veel minder urgent. Wat niet wegneemt dat ik het nuttig vind over een methode te beschikken met een heldere lesopbouw, goede lesstof en slimme online opdrachten. Zeker als die methode voldoet aan de KD’s. Al was het maar ter inspiratie!’

Als ze inderdaad een methode kiezen, dan willen Fleur en Rolien er wel graag eigen lessen aan kunnen toevoegen. Inclusief zelfopgenomen geluidsfragmenten of introductievideo’s. Dat ThiemeMeulenhoff werkt aan die mogelijkheid, maakt hen enthousiast. Wat ze nog meer graag zien? Rolien: ‘Dat alles wat nodig is voor een les in één online omgeving staat. Dat je dus niet heen en weer hoeft te springen tussen vensters om bijvoorbeeld te videochatten, tekstberichten uit te wisselen, theorie te lezen, filmpjes te bekijken of opdrachten te maken. Hoe makkelijker een methode onze lessen maakt, hoe beter!

Ontvang automatisch een berichtje als er nieuwe blogs of lesbrieven online staan!

Aanmelden voor de nieuwsbrief

Altijd als eerste de nieuwste in je inbox?