Taal

Koppel taal aan andere vakken!

Als basisschoolleerkracht ben je superveelzijdig. Kijk alleen al naar het aantal vakken dat je geeft! Naast taal en rekenen bijvoorbeeld ook de wereldoriëntatievakken, zoals aardrijkskunde, geschiedenis en techniek.

Doorbreek de hokjes

Misschien geef je al die vakken los van elkaar, net als de meeste leerkrachten. Maar waarom eigenlijk, als je ze ook kunt combineren? De echte wereld bestaat toch ook niet uit hokjes? En juist op déze wereld wil je je leerlingen voorbereiden!

Zeker taal verdient een koppeling met andere vakken. Want als je die koppeling vaker maakt, kan dat heel positieve effecten hebben. Bijvoorbeeld dat minder kinderen denken dat taalvaardigheden uitsluitend belangrijk zijn tijdens taallessen. En dat zij deze skills meer toepassen buiten die lessen – ook buiten school. Geen overbodige luxe, want taalvaardigheden zijn voor hen essentieel. Om andere vakken beter te begrijpen. Én om wegwijs te worden in de samenleving.

Prikkel je leerlingen

Wil jij je taallessen inderdaad koppelen aan wereldoriëntatievakken? Pit helpt je daarbij! Via het onderdeel Pit Projecten kun je met je leerlingen allerlei actuele onderwerpen behandelen die binnen wereldoriëntatie vallen en hun nieuwsgierigheid prikkelen. Van democratie en klimaatverandering tot fake news, Artificial Intelligence en technologische vooruitgang.

Leerlingen duiken groepsgewijs in zo’n onderwerp. Daarbij laat je elk groepje informatie verzamelen, analyseren en verwerken tot talige eindproducten. Denk aan flyers, kranten of raps; je leerlingen mogen zelf verzinnen wat ze maken, zolang ze er maar taalskills voor gebruiken. Pit Projecten geeft je ook praktische tips om hen zo goed mogelijk te begeleiden in dit onderzoekende en ontwerpende leren.

Zorg voor verdieping

Je slaat met Pit Projecten een heleboel vliegen in één klap. Want je brengt je leerlingen niet alleen kennis bij over bijvoorbeeld geschiedenis, media en sociale wetenschappen. Je wakkert ook hun leermotivatie aan, doordat ze de onderwerpen interessant vinden en plezier hebben in het maakproces. Daarnaast stimuleer je belangrijke 21e-eeuwse competenties bij ze, zoals creativiteit, samenwerking en kritisch denken.

Terwijl ze zich verdiepen in mondiale kwesties als klimaatverandering, groeit bovendien hun gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ze voelen vaak sterker de drang om bij te dragen aan oplossingen. En ondertussen laat je ze taalskills ontwikkelen, bijna zonder dat ze het doorhebben. Doordát ze hun taalskills ontwikkelen, wordt verdere verdieping weer makkelijker voor ze. Zo worden ze nog sneller de actieve, goed geïnformeerde burgers die je hoopt dat ze worden.

Bevorder burgerschap

Natuurlijk gebruik je Pit vóór alles om het taal- en spellingsniveau van je leerlingen zo hoog mogelijk te maken. Maar je kunt deze heel complete en aansprekende methode dus ook gebruiken om kinderen extra grip te geven op het heden. En om ze klaar te stomen voor de toekomst. Met Pit Projecten help je ze om burgers te worden die de weg weten in een complexe, dynamische wereld. Die goed voor deze wereld zorgen – nu en later. En die er hun plek in vinden. Precies wat je voor ze wilt!

Download de Pit brochure

Heb jij interesse in dé taal- en spellingmethode voor het basisonderwijs? Download dan nu de brochure van Pit. In de brochure lees je onder andere over de opbouw van de methode, het Pit-principe, differentiatie, de verschillende manieren van werken met Pit én nog veel meer!

Download Pit brochure

Uitgelicht