Home
Kennis en inspiratie
Basisonderwijs

Ervaring uit de klas: “Fijn dat Alles telt Q ons genoeg keuze biedt”

Ervaring uit de klas: “Fijn dat Alles telt Q ons genoeg keuze biedt”

Leerkracht Jeroen en teamleider Henriëtte

“Iedereen werkt hier vanaf groep 3 met Alles telt Q”, zegt Henriëtte de Brabander, teamleider op het Kindcentrum Prins Willem Alexander. “En dat brengt plezier in rekenen”, vult leerkracht Jeroen Booister aan. Hoe maakt Alles telt Q rekenen leuk?

“Sommige rekenopdrachten hebben de vorm van spelletjes en puzzels – zeker in het vrolijke ‘Q-schrift’, waarin onze leerlingen kunnen werken als ze klaar zijn met hun gewone opdrachten. Bovendien bevat de methode ook grappige, interactieve filmpjes.” Volgens Jeroen, leerkracht van groep 5, zijn dat belangrijke redenen waarom kinderen graag Alles telt Q gebruiken en nu met plezier rekenen. “Maar ook de opbouw bevalt ze: die is heel duidelijk en overzichtelijk.”

Doelen herhalen

Wat er zo overzichtelijk is aan die opbouw? “Bijvoorbeeld dat de methode elke week twee nieuwe lesdoelen aanbiedt”, zegt Jeroen. “En dat er, na iedere les met een nieuw lesdoel, een les wordt gebruikt om dit doel te herhalen. In die herhalingsles wordt ook alvast vooruitgeblikt naar het nieuwe lesdoel van de volgende dag. Kinderen vinden het heel prettig om te weten wat ze gaan leren. En om aan het eind van elke week beide lesdoelen nog eens te herhalen. Daardoor blijft de stof ook beter hangen.”

Zorgvuldig leren

“De meeste van onze 550 leerlingen werken met Alles telt Q”, vertelt Henriëtte. Als teamleider voor groep 3, 4 en ZML staat zij achter de keus van haar school om de methode niet puur digitaal te gebruiken. “We weten dat dit kán; dat Alles telt Q veel digitale mogelijkheden biedt. En we denken ook dat de digitale omgeving gebruiksvriendelijk is. Maar we geloven dat onze leerlingen op papier zorgvuldiger tot leren komen. Daarom laten we ze in het gedrukte materiaal werken – in elk geval bij de toetsing en verwerking van rekenstof.”

Beter rekenen

Niet dat al het digitale uit den boze is. Henriëtte: “Herhalingsoefeningen laten we ze wel op de laptop doen. Het is dus fijn dat Alles telt Q de keuze biedt tussen papier, digitaal of een mengvorm.” Ze is blij met de overstap van de vorige methode – ook materiaal van ThiemeMeulenhoff. “Die verandering was financieel aantrekkelijk: ThiemeMeulenhoff zorgde dat we onder de streep niet méér geld kwijt waren dan zonder overstap. Maar los daarvan: Alles telt Q laat kinderen beter rekenen. Dat is het belangrijkst.”

Gaten vullen

Ook Jeroen ziet verbetering: “Ik vond de overgang wel vrij groot. Het niveau van Alles telt Q ligt hoger dan andere methodes, dus daardoor hadden we wat aanloop- en gewenningsproblemen. Maar nu, twee jaar later, zien we dat kinderen een hoger gemiddeld niveau hebben. Ze weten inmiddels ook hoe ze met Alles telt Q moeten werken en wat er van ze verwacht wordt.” In die overgangsfase hadden leerlingen veel aan de ‘Klaar voor de start’-boekjes van Alles telt Q, vertelt Henriëtte. “Nog lang niet iedereen had de kennis die nodig was om goed met de methode te beginnen. Deze boekjes vulden die gaten.”

Serieus oppakken

“Inmiddels werken we goed met Alles telt Q”, zegt Jeroen. “Vanaf groep 5 ook op verschillende niveaus: ‘Basis‘, ‘Plus’ of ‘Maat’ – afhankelijk van de leerling.” “Het zou fijn zijn om met het Q-schrift eveneens te kunnen differentiëren”, zegt Henriëtte. “Die is nu voor veel van onze leerlingen te moeilijk.” Haar ervaring is dat ThiemeMeulenhoff dit soort feedback serieus oppakt. “Dat merkten we al in het begin. We kregen toen niet het juiste materiaal en er was iets mis met het digibord. Maar ThiemeMeulenhoff kwam snel met oplossingen. Daardoor haakten we niet af en zijn we nu heel tevreden!

Lees meer over Alles telt Q

Download de brochure