Hulp bij inloggen     winkelwagen
Het Chemisch Practicum

Het Chemisch Practicum

Blader door het boek

Dit laboratoriumhandboek is een waardevol naslagwerk voor iedereen die met chemisch practicum te maken heeft: studenten en docenten in het voortgezet onderwijs, mbo en hbo, technisch onderwijspersoneel en laboratoriummedewerkers.

Auteurs
EAN
9789006634853
Prijs
€ 54,30
Leverbaar
Leverbaar
Omvang
118 blz.
Medium
Paperback
Datum eerste druk
14-04-2016
Druk
5
In Het Chemisch Practicum komt een groot aantal laboratoriumtechnieken en meet- en analysemethoden aan bod. Daarnaast wordt ruim aandacht besteed aan het voorbereiden van praktisch werk en het verwerken van waarnemingsresultaten. Veiligheid staat daarbij voorop: er wordt uitgebreid ingegaan op de consequenties van de Arbo-wetgeving. 

Nog niet eerder verscheen een laboratoriumhandboek met zo’n schat aan praktische gegevens. Deze vijfde druk is volledig geactualiseerd, met toevoeging van enkele instrumentele technieken en meer aandacht voor chemisch rekenwerk en verslaggeving. De wijzigingen in deze herziene druk betreffen Deel I, Veiligheid. De belangrijkste wijzigingen: 

Veilig werken met chemicaliën: R- en S-zinnen worden H- en P-zinnen
Voor veilig werken met chemicaliën is goede en actuele informatie nodig. Wereldwijd moet op de verpakking van chemicaliën aangegeven zijn welke gevaren verbonden zijn aan het werken met deze stof. In Europa is hiervoor het Globally Harmonised System (EU-GHS) ingevoerd. In dit systeem worden in H- en P-zinnen de bijzondere gevaren (H-) en voorzorgsmaatregelen (P-) beschreven. Deze zinnen vervangen de R- en S-zinnen voor bijzondere gevaren en veiligheidsaanbevelingen. 

Etikettering en aanduiding van gevaarlijke stoffen 
Op verpakkingen van gevaarlijke stoffen en preparaten wordt aangegeven om welke inhoud het gaat, welke gevaren aan het gebruik daarvan zijn verbonden en welke veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn. De etiketten op de verpakkingen van chemicaliën zijn door de Europese invoering van het Globablly Harmonised System (EU/GHS) aangepast. 

Grenswaarde vervangt MAC-waarde 
Bij het veilig werken met chemicaliën is het belangrijk te zorgen dat de blootstelling aan gas, damp, aerosol, vezels of stof in de lucht op de werkplek beneden het punt blijft waarop die de gezondheid van de werknemers en hun nageslacht benadeelt. Hiervoor gelden grenswaarden, uitgedrukt in tijdgewogen gemiddelde (TCG) per tijdseenheid. Zoals de naam aangeeft geven de grenswaarden bovengrenzen aan van wat acceptabel is. De grenswaarden vervangen de MAC-waarden.