Pit Taal in het kort - Methodeverdiepingspagina - Pit - Po

Pit Taal in het kort

 • Per 2 lessen 1 leerlijn centraal

 • Doorlopend aandacht voor woordenschat

 • Strategisch leren volgens het Pit-principe

 • Pitstop-lessen voor evalueren, herhalen en toepassen

Opbouw en structuur - Methodeverdiepingspagina - Pit - PO

Opbouw en structuur

Het jaarprogramma van Pit bestaat uit zes blokken van vijf weken, plus drie herhalingsweken. In elk blok (4 lesweken) behandel je twee hoofdstukken. Per twee lessen staat één leerlijn centraal. Elke vijfde les is een Pitstop-les of projectles.

Hoe zorg je voor eigenaarschap bij leerlingen en houd je zicht op hun ontwikkeling? Met de Pitstop-les. Iedere vrijdag (les 5 en les 10) herhalen de kinderen wat ze hebben geleerd. Met deze formatieve evaluatie zien jij en je leerlingen precies welke doelen zij beheersen en wat ze nog moeten oefenen. De vordering houden ze bij op de doelenkaart en in hun groeischrift.

Differentiatie - Methodeverdiepingspagina - Pit - PO

Differentiatie

Pit werkt toe naar duurzame, functionele taalvaardigheid voor alle leerlingen! Daarom werk je met de gehele groep eerst aan een stevig fundament. De weg naar dit niveau kan per leerling verschillen. Maar door de slimme differentiatiemogelijkheden in Pit kun jij gemakkelijk de juiste weg voor hen vinden. Je kunt op drie manieren differentiëren, namelijk in aanpak, tijd en in aanbod.

Instructie - Methodeverdiepingspagina - Pit - PO

Instructie

Pit gaat uit van het directe instructiemodel en varianten daarop:

 • Introductie: ophalen van voorkennis, stapsgewijze presentatie van het lesdoel.

 • Instructie: uitleg van de stof inclusief begeleid oefenen.

 • Verwerking: zelfstandig of in samenwerking oefenen van de aangeboden stof.

 • Reflectie: gezamenlijk terugkijken op de les.

Woordenschat - Methodeverdiepingspagina - Pit - PO

Woordenschat

In Pit is woordenschatuitbreiding de spil met drie aspecten: woorden leren, woorden leren te leren en over woorden leren. Door de woordleerstrategieën kunnen leerlingen zelfstandig hun woordenschat uitbreiden, in de thematische Pit-projecten maar ook daarbuiten. 

Elk jaar krijgen leerlingen ca. 600 nieuwe woorden (veel schooltaalwoorden!) expliciet aangeboden in drie herkenbare categorieën: kijkwoorden, leeswoorden en weetwoorden. Hierbij maakt Pit gebruik van de Viertakt, het didactische model van Marianne Verhallen.

Leerlijnen - Methodeverdiepingspagina - Pit - PO

Leerlijnen

De vijf leerlijnen van Pit hebben elk een eigen kleur in de methode en worden in een vast ritme aangeboden. Zo weten leerlingen altijd precies wat ze aan het leren zijn. De vijf leerlijnen zijn:

 • Spreken & luisteren

 • Woordenschat

 • Lezen

 • Taal verkennen

 • Schrijven

Bestel nu een (gratis) zichtzending

Ben je nieuwsgierig naar de methode? Bestel dan de zichtzending van Pit! Met voorbeelden van de leerwerkschriften, Pluswerk, Spitswerk en een blokhandleiding. De zichtzending is gratis en je mag de pakketten 3 maanden in bruikleen houden. Bekijk de leerkrachtsoftware en de verwerkingssoftware met de gratis proeflicentie!

Gratis zichtzending
Ons team helpt je graag verder

Ons team helpt je graag verder

Methodespecialisten basisonderwijs

033 - 44 83 800
Stuur een email