Home
Voortgezet onderwijs

Natuur- en scheikunde

Voortgezet onderwijs

Natuur- en Scheikunde

HEADING_1

Voor het vak natuur-en scheikunde in het voortgezet onderwijs heeft ThiemeMeulenhoff Newton NaSk. Newton NaSk heeft een unieke didactiek en laat leerlingen natuur- en scheikunde begrijpen.

Naast een volledig vmbo aanbod heeft Newton NaSk met Newton voor de bovenbouw, een doorlopende leerlijn voor havo en vwo. Wil je meer weten over natuur-en scheikunde?

Klik hieronder op de methode om kennis te maken.

Newton NaSk

Met Newton NaSk neem je je leerlingen mee in de fascinerende wereld van natuur- en scheikunde, vanuit hun eigen belevingswereld. Door de unieke didactiek ‘eerst begrijpen, dan beheersen’ kunnen leerlingen op een toegankelijke manier een verschijnsel eerst doorgronden, voordat ze gaan werken met formules en rekenvraagstukken.

Newton NaSk