Modulaire opbouw - onderbouw - Intro - VO

Modulaire opbouw voor keuzevrijheid

Intro is modulair opgebouwd. Het niveau van de modules geven we aan met sterren: 1 t/m 8. Van 1 vmbo-bk tot en met 3 vwo. 

Een module bevat lesstof voor ongeveer 4 weken. Bij 32 lesweken, heb je dus 8 modules per jaar nodig. Intro biedt pakketten van 8 modules aan per leerjaar, per niveau. 

In elke module staan zowel muzikale vaardigheden als metacognitieve vaardigheden centraal. Er is een evenwichtige verdeling van deze vaardigheden over alle modules, die van ster 1 tot ster 8 oploopt in moeilijkheidsgraad. Elke module bestaat uit drie onderdelen: 

  • Voorbereiden (schrijven, luisteren, onderzoeken en oefenen) 

  • Uitvoeren (zingen, spelen, improviseren en componeren) 

  • Presenteren (voor de klas, in een groep, opnemen/vastleggen, reflectie)

Muziek als uitgangspunt - onderbouw - Intro - VO

Muziek als uitgangspunt

Elke module gaat uit van een muziekstuk. De beleving van de leerling en het plezier in samen muziek maken staan hierbij centraal. Bijbehorende muzikale theorie komt voort uit het betreffende muziekstuk. Leerlingen gaan altijd vrijwel direct aan de slag! 

Leren op maat - Onderbouw - Intro - VO

Leren op maat

Bij de keuze van modules kun je differentiëren op niveau. Hoe hoger het aantal sterren, hoe hoger de moeilijkheidsgraad. 

Binnen elke module kun je differentiëren op: 

  • Werkvorm: klassikaal, in groepen of individueel werken. 

  • Muzikale activiteit: kies uit zingen, spelen, componeren, improviseren en luisteren. 

  • Extra opdrachten: voor meer uitdaging. 

  • Tijd: je hoeft niet alles uit een module te doen. Je kiest zelf de onderdelen en bepaalt hoeveel lessen je hieraan besteedt.

Toetsing, beoordeling en theorie - Onderbouw - Intro - Vo

Toetsing, beoordeling en theorie

De centrale leerlijn van Intro bestaat uit het ontwikkelen van muzikale en metacognitieve vaardigheden. Dat begint met: Wat kun je al? – Wat weet je al? – Wat ga je doen? 

Na elk onderdeel volgt een korte checklist om te controleren of je op koers ligt. Aan het eind van elke module reflecteert de leerling op zijn vaardigheden en het eigen werk- en leerproces.

Het muzikale proces staat centraal: samen muziek maken. In elke module wordt de theorie behandeld die van belang is bij het betreffende muziekstuk en de opdrachten. Deze theorie herken je aan het label ‘weten’. Een begrippenoverzicht is achterin de modules te vinden. Intro biedt per sterniveau een aparte theoriemodule met een toets. Deze is gebaseerd op de theoriemodule en met name de verwerking daarvan in Horen, Zien en Schrijven.

Digitale tools - onderbouw - Intro - Vo

Digitale tools

Álles rondom een song is te vinden in Intro. Er zijn bijvoorbeeld van alle muziekstukken zowel audio-, als video-opnames.  

Deze multi-track opnames zijn met de Mixer te mixen én leerlingen kunnen zelf een track inspelen of inzingen! Leerlingen kunnen een eigen partij eruit laten springen om te oefenen. Of ze zetten een partij uit en spelen die zelf mee met de rest van de muziek. 

Voordeel van deze opnames is dat leerlingen een professioneel voorbeeld hebben om zich op gehoor en met behulp van notenbeeld de muziek eigen te maken met de juiste timing en expressie.  

In de digitale leeromgeving staan oefenvideo's waarin lastige stukje van een muziekstuk in detail getoond worden, als ondersteuning bij het oefenen.

TTO - Onderbouw - Intro - VO

Ook voor TTO: Intro English

Voor het tweetalig onderwijs is er Intro English: het Engelstalige onderdeel van Intro onderbouw LRN-line. Voor leerjaar 1 t/m 3 zijn speciaal geselecteerde modules uit Intro onderbouw vertaald naar het Engels.  

Watch me grow

Soms heb je een leerling in je klas waarvan je denkt: die is gered door zijn gitaar. Of je ziet iemand groeien elke keer dat ze zingt. Met Intro blijf je zo dicht mogelijk bij dat magistrale gevoel en geef je je leerlingen volop ruimte zichzelf te ontdekken, uit te drukken en te verbazen. Met behulp van de doordachte, kwalitatieve lesstof bouw je aan de muzikale en cognitieve vaardigheden van jouw leerlingen.

Bestel een beoordelingspakket