Meer over Van horen zeggen

  Objectieve benadering van religies - Methodeverdiepingspagina - Van horen zeggen - VO

  Objectieve benadering van religies

  De lesmethode is ontstaan uit de behoefte aan een objectieve benadering van de religies: fenomenologisch. Verschijnsels worden dus altijd beschrijvend benaderd. Dat is het basisprincipe van de methode.

  Relevantie voor dagelijks leven - Methodeverdiepingspagina - Van horen zeggen - VO

  Relevantie voor dagelijks leven en de samenleving

  Ieder hoofdstuk begint met een ‘Om te beginnen’ opdracht. Hierin wordt de relevantie van het onderwerp voor het dagelijks leven van de leerling onder de aandacht gebracht. In opdrachten is met een pictogram aangegeven waar de punten van toepassing op het leven van de leerling ligt. En elk paragraaf sluit af met een ‘En nu jij’ opdracht. Hierin wordt de stof uit de paragraaf verwerkt en toegepast op het leven van de leerling.

  Variatie in werkvormen, praktische opdrachten en formatief evalueren - Methodeverdiepingspagina - Van horen zeggen - VO

  Variatie in werkvormen, praktische opdrachten en evalueren

  Naast meningsvragen waarin leerlingen zelf aan het woord zijn, is er volop variatie mogelijk door opdrachten waarmee leerlingen worden uitgedaagd op verschillende manieren de stof te verwerken. Ieder hoofdstuk sluit af met een grote groepsopdracht waarin de leerlingen dit samen doen. Dit wordt afgesloten met vragen aan de leerlingen waarmee de leerling zichzelf, het eindresultaat en het proces kan beoordelen (formatieve evaluatie). 

  Actualiteit - Methodeverdiepingspagina - Van horen zeggen - VO

  Actualiteit

  In de boeken staan QR-codes die linken naar extra ondersteunend materiaal, zoals websites en videofragmenten. Deze worden aangepast waar nodig en krijgen een up-date als dat van toepassing is. Ook het lesmateriaal in de online leeromgeving (eDition) wordt regelmatig, onder andere naar aanleiding van feedback van docenten en wat er gaande is in de samenleving, geactualiseerd.

  Differentiatie - Methodeverdiepingspagina - Van horen zeggen - VO

  Differentiatie

  Niveaudifferentie doordat opdrachten met een hoger niveau beschikbaar zijn en duidelijk worden aangegeven. Voor keuzedifferentiatie zijn er extra opdrachten beschikbaar in zoals de boeken als het digitale lesmateriaal.

  Flexibel arrangement - Methodeverdiepingspagina - Van horen zeggen

  Flexibel arrangement

  De lesmaterialen van Van horen zeggen kunnen op diverse manieren worden ingezet. Bijvoorbeeld de themadelen van de religies (zoals Islam, Jodendom, etc.) kunnen los als bijvoorbeeld verdieping worden ingezet in de bovenbouw, of allemaal worden doorlopen in de gehele bovenbouw. Of kies voor het lesmateriaal met alle religies in één (Wereldreligies). Graag levensbeschouwing combineren met Bijbelverhalen? Dat kan door bijvoorbeeld in 1 en 2 havo/vwo de materialen van ‘Wereldreligies in Nederlands’ en ‘Verhalen uit de Bijbel’ te combineren. Zo zijn er nog vele combinaties te maken. 

  Bekijk het flexibele arrangement
  Ons team helpt je graag verder

  Ons team helpt je graag verder

  Team voortgezet onderwijs

  033 - 44 83 600
  Stuur een email