Doorlopende leerlijn - Meer over perspectief - Perspectief - VO

Doorlopende leerlijn

Perspectief biedt een doorlopende leerlijn met aandacht voor de wereldgodsdiensten in zowel onder- als bovenbouw. De heldere structuur biedt houvast en de leergids voor het vmbo geeft extra ondersteuning. 

De bovenbouw van Perspectief  bestaat uit twee aparte delen, een voor havo en een voor vwo. Zo sluiten de edities beter aan bij het niveau van de leerlingen. 

Actuele thematische opbouw - Meer over Perspectief - Perspectief - VO

Actuele thematische opbouw

De actuele thema’s sluiten aan bij de beleving en ontwikkeling van de leerling. Dankzij de thematische opbouw en aparte projecten kan zelfgekozen worden waar, wanneer en hoe je Perspectiefinzet. Perspectief is veelzijdig, met een groot aanbod van lesmateriaal. Er kan gemakkelijk zelf een lesprogramma worden samengesteld uit de verschillende thema’s. Zo worden eigen accenten gelegd en maximaal ingespeeld op de leerbehoeften van de leerlingen. 

Wereldreligies en extra lesmateriaal - Meer over Perspectief - Perspectief - VO

Wereldreligies en extra lesmateriaal

In de boeken van Perspectief komen structureel acht verschillende godsdiensten en levensbeschouwelijke stromingen aan bod. Van hindoeïsme tot humanisme en van christenen tot a-godsdienstigen.  In de delen voor de onderbouw vind je in de kantlijn af en toe verwijzingen naar extra lesstof over Bijbelse onderwerpen. Deze extra stof is te vinden op de docentpagina (Thiemo).  

Maatschappelijke onderwerpen - Meer over Perspectief - Perspectief - VO

Maatschappelijke onderwerpen

De lesmethode biedt ook extra materiaal over maatschappelijke onderwerpen. Docenten die hier extra aandacht aan willen besteden, vinden de verwijzingen in de kantlijn in het lesboek. De extra stof met opdrachten is te vinden in de docentenomgeving (Thiemo).

Zien hoe dat in de boeken eruit ziet?

Bekijk het lesmateriaal