De opbouw van Bijbel als Basis

  Bestel een beoordelingspakket
  Relevantie voor het dagelijks leven en de samenleving - Meer over Bijbel als basis - Bijbel als basis - VO

  Relevantie voor het dagelijks leven en de samenleving

  Iedere paragraaf begint met een Om te beginnen-opdracht. In deze opdracht wordt de relevantie van het onderwerp voor het dagelijks leven van de leerling gelegd. 

  Met een pictogram is aangegeven als een opdracht gaat over de toepassing van het onderwerp op het leven van de leerling. In die opdracht denkt de leerling na over wat het onderwerp voor hem/haar betekent. 

  De paragraaf sluit vaak af met een En nu jij-opdracht. Ook in deze opdracht gaat de leerling de stof uit de paragraaf verwerken en toepassen op zijn/haar eigen leven. 

  Variatie in werkvormen en praktische opdrachten - Meer over - Bijbel als basis - VO

  Variatie in werkvormen en praktische opdrachten

  Naast meningsvragen waarin de leerlingen zelf aan het woord zijn, zijn er opdrachten waarin de leerlingen worden uitgedaagd op verschillende manieren de stof te verwerken. 

  Ieder hoofdstuk sluit af met een grotere groepsopdracht waarin de leerlingen samen de stof van het hoofdstuk verwerken. 

  Grote opdrachten worden afgesloten met vragen aan de leerlingen waarmee de leerling zichzelf, het product en het proces kan beoordelen. 

  Focus op aanzetten tot denken, in plaats van theorie - Meer over - Bijbel als basis - VO

  Focus op aanzetten tot denken, in plaats van theorie

  Leerlingen meerdere stappen verder en vooruit leren denken. Doorvragen op alle vragen en onderwerpen, de leerling bij zichzelf en elkaar. 

  Differentiatie - Meer over - Bijbel als basis - VO

  Differentiatie

  In het lesmateriaal zijn met een sterretje de opdrachten met een hoger niveau aangegeven. En in de docentenomgeving worden lesvoorstellen met verrijkingsopdrachten aangeboden. 

  Duidelijke structuur voor een vlotte les

  Duidelijke structuur voor een vlotte les

  Iedere paragraaf begint met een Om te beginnen opdracht. In deze opdracht wordt de relevantie van het onderwerp voor het dagelijks leven van de leerling gelegd. Aan het begin van ieder hoofdstuk en van de paragraaf staan de leerdoelen voor de leerling. Veel paragrafen eindigen met een Leef je in-opdracht waarin de leerling reflecteert op de stof van de paragraaf. Het hele hoofdstuk sluit af met een grotere eindopdracht. 

  Aan het eind van het hoofdstuk kan de leerling de begrippen en de samenvatting van het hoofdstuk oefenen. 

  Bestel je beoordelingspakket van het nieuwste materiaal

  Voor veel onderwerpen is er vernieuwd materiaal. Bijvoorbeeld Christendom, Verhalen uit de Bijbel 1 vmbo en Verhalen uit de Bijbel 2 vmbo

  Bestel beoordelingspakket