Home

Resultatenuitwisseling

Basisonderwijs

Resultaten delen

HEADING_1

Hoe zorg ik voor de uitwisseling van resultaten?

Hoe zorg je er als school voor dat je de toetsresultaten voor methodes van ThiemeMeulenhoff automatisch laat inlezen in het leerlingadministratiesysteem (LAS) ParnasSys? Lees hieronder wat je hiervoor moet doen.

Resultatenkoppeling ParnasSys

Je school kan toetsresultaten voor de methodes Alles telt Q, Alles telt 2, Taalverhaal.nu en Take it easy automatisch laten inlezen in het leerlingadministratiesysteem (LAS) ParnasSys. Volg de onderstaande stappen om deze toetsgegevens goed in jullie LAS terecht te laten komen. 

  • Officieel opdracht en akkoord geven voor het uitwisselen van de resultaatgegevens van jullie school gaat via dit formulier.    

  • Jouw school ontvangt een e-mail van ons met de opdracht om aan ParnasSys aan te geven dat jullie inderdaad toestaan dat wij de gegevens van jullie school mogen opvragen. Volg hiervoor de twee stappen uit dit stappenplan.

Verklaring resultatenuitwisseling

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens geven directe of indirecte informatie over een persoon. Deze persoon moet daarbij wel te identificeren zijn. Sommige persoonsgegevens geven directe en feitelijke informatie over een persoon. Bijvoorbeeld iemands naam, achternaam, geboortedatum of e-mailadres. Er zijn ook gegevens die indirect iets vertellen over een bepaald persoon. Bijvoorbeeld over op welke school de gebruiker zit. Als deze gegevens uiteindelijk te herleiden zijn tot een bepaalde persoon is er sprake van persoonsgegevens. ThiemeMeulenhoff houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Lees meer in ons privacystatement.

ECK2 Uitwisseling Leerresultaten UWLR

De ontwikkelde ECK 2 open standaard "Uitwisseling Leerresultaten" (UWLR 2.1 of latere versie) beschrijft de uitwisseling van leer- en toetsresultaten tussen een Leerling Administratie Systeem (LAS) en een Educatieve Applicatie (EA) bij de uitgeverij. Alle informatie over deze standaard, welke beheerd wordt door Edustandaard, is te vinden op: https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/uitwisseling-leerlinggegevens-en-resultaten-uwlr/uwlr2-2/

Persoonsgegevens in de resultaatkoppeling

In het geval van de resultaatkoppeling zijn er alleen maar indirecte gegevens aanwezig. 

  • de leerling identifier, ofwel LASkey (unieke identifier in het LAS) van de leerling

  • de school identifier, ofwel Brin

  • en zijn of haar resultaat ‘op een toetsonderdeel’

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van de verbinding/ versleutelde gegevensstroom

Voor de verbinding van de resultatenkoppeling met Leerling Administratie Systeem (LAS) maakt ThiemeMeulenhoff gebruik van een beveiligde verbinding middels een SSL/TLS-certificaat, inclusief specifieke beveiligde authenticatiesleutels met de gekoppelde leverancier. 

Beveiligde locatie

De ThiemeMeulenhoff-educatieve applicatie en de ‘resultaten terugkoppel’ applicatie worden beide gehost op een server bij een professionele hostingpartij. Met deze partij is een verwerkersovereenkomst gesloten waarin eisen zijn opgenomen ten aanzien van informatiebeveiliging. ThiemeMeulenhoff en haar hostingpartij voldoen beide onder meer aan de volgende certificering:

ISO/IEC 270001 certificering

De hostingpartner van ThiemeMeulenhoff en ThiemeMeulenhoff beschikt over een ISO/IEC 270001 certificering. De ISO 27001:2013-norm is een internationale standaard die eisen specificeert voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, en bijhouden van een Information Security Management Systeem (ISMS).

Scheiding applicatie en database

Onder andere voor een optimale bescherming van de persoonsgegevens is de resultaatkoppeling applicatie gescheiden van de database met leerlinggegevens (vanuit Basispoort of rechtstreeks uit het LAS) en is deze tevens gescheiden van de database met leerlingresultaten.

Algemene problematiek rondom vertalen van scores o.b.v. verschillende schalen 

Er speelt binnen de LASsen een vertaal problematiek van resultaten en scores (sommige LASsen vertalen de score, andere niet). Kern van het probleem is dat het LAS een vaste cq andere schaal hanteert dan de uitgever.  Bijvoorbeeld, de uitgever hanteert een 4-puntsschaal (onvoldoende, matig, voldoende, goed),  en het LAS een 5-puntsschaal met bijbehorende kleurcodering (onvoldoende, matig, voldoende, goed, uitmuntend). In het LAS worden alle scores vertaald naar de eigen schaal.  Daarmee passen scores niet helemaal, of komen niet helemaal overeen zoals bedoeld door de uitgever. Uitgangspunt: de score die wordt doorgegeven is een eindscore en voor de diepere analyse moet de docent naar de uitgever. Tevens zijn de LASsen aan het beoordelen of hier misschien een wijziging doorgevoerd moet gaan worden.