Home

NEMO en ThiemeMeulenhoff

ThiemeMeulenhoff en NEMO slaan handen ineen

Samen maken we Nederland nieuwsgieriger

Twee missies die bij elkaar passen

NEMO Science Museum en ThiemeMeulenhoff gaan samenwerken om meer leraren en leerlingen te enthousiasmeren voor wetenschap en techniek.  Wetenschap en technologie stellen ons in staat de wereld en onszelf steeds beter te begrijpen, om je als mens te ontwikkelen en de wereld klaar te maken voor de toekomst. NEMO en ThiemeMeulenhoff hebben als doel om kennis op het gebied van wetenschap en techniek bij kinderen, jongeren en hun leraren te vergroten. Bijvoorbeeld rondom thema’s als voedsel, ruimtevaart en duurzaam energiegebruik.   ‘Wetenschap en techniek aansprekend maken voor een breed publiek, daar heeft NEMO veel ervaring mee. ThiemeMeulenhoff heeft een groot netwerk binnen het onderwijs. Samen kunnen we elkaar versterken en docenten en leerlingen laten ervaren dat aan de slag gaan met wetenschap en techniek leuk is en eenvoudig kan", zegt NEMO-directeur Géke Roelink.

De samenwerking richt zich in eerste instantie op het primair onderwijs en voortgezet onderwijs. Hiervoor zullen verschillende onderwijsprojecten die NEMO ontwikkelde ingezet worden op de platforms en evenementen van ThiemeMeulenhoff.  'Lesmateriaal dat bewezen effectief en goed onderbouwd is, is van grote waarde’, zegt ThiemeMeulenhoff-directeur Roel Bakker. ‘Door aan te sluiten bij de lopende projecten van NEMO en deze onder de aandacht te brengen bij alle scholen van Nederland, maken we effectief leren en lesgeven beschikbaar voor nog meer leerlingen en docenten.’

ThiemeMeulenhoff en NEMO Science Museum geloven beiden dat in een tijd waarin wetenschappelijk onderzoek en technologische innovaties een steeds grotere rol spelen in onze samenleving, het van essentieel belang is om het onderwijs te inspireren voor wetenschap en technologie. ​Samen maken we Nederland nieuwsgierig voor de toekomst.

Over ThiemeMeulenhoff

De maatschappij verandert, het onderwijs verandert mee. Dat vraagt om moderne leermiddelen en een frisse, vernieuwende kijk op dingen. Met groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen is ThiemeMeulenhoff een belangrijke partner voor scholen in Nederland. ThiemeMeulenhoff is een van de grootste aanbieders van leermiddelen in het onderwijs.

Over NEMO

Het spelenderwijs leren en het zelf ontdekken is al bijna 100 jaar de rode draad door de geschiedenis van NEMO. Alle programma’s worden ontwikkeld vanuit de visie dat leren start bij een nieuwsgierige houding. Een nieuwsgierige en onderzoekende houding, en de verbeelding en creativiteit die daarbij horen, zijn belangrijke vaardigheden voor de toekomst. Om de uitdagingen van morgen aan te gaan, stimuleert en prikkelt NEMO deze houding voor iedereen in elke fase van het leven.