Hulp bij inloggen     winkelwagen
Traject Zorg mbo

Traject | Zorg Lesmateriaal mbo Zorg BOL en BBL

Toetsen bieden ruimte om te leren

De toetsen helpen de student op weg naar het beheersen van de kennis en vaardigheden die in het kwalificatiedossier staan beschreven, om zo het leren en de voortgang positief te beïnvloeden. Er is steeds meer behoefte aan toetsen en aan formatief kunnen evalueren. Elke module bevat drie toetsen die gekoppeld zijn aan de leerdoelen uit de module: Begrijp je de theorie, module zelftoets en module eindtoets.


Begrijp je de theorie? (formatief)

Door verschillende stellingen of de theorie met juist of onjuist te beantwoorden kom je erachter of je de theorie begrijpt. 


Module zelftoets (formatief)

De zelftoetsen bieden een efficiënte en effectieve manier om een indruk te krijgen van de kennis en vaardigheden die de student in de module heeft opgedaan. De zelftoetsen kunnen studenten maken op een zelfgekozen moment of op advies van de docent.


Module eindtoets (formatief en summatief)

De module eindtoetsen zijn objectieve toetsen en worden ingezet door de docent. De toetsen zijn gebaseerd op de leerdoelen van de module en werken toe naar het behalen van de kennis en vaardigheden. De module eindtoets beschikt over een toetsmatrijs, scoringsmethodiek en een normering.