Hulp bij inloggen     winkelwagen
Traject Zorg mbo

Traject | Zorg Lesmateriaal mbo Zorg BOL en BBL

Beroepsgericht

Traject biedt beroepsgericht lesmateriaal dat aansluit bij de belevingswereld van jouw studenten, met praktijkvoorbeelden, praktijksituaties, praktijkgerichte moduleopdrachten en vaardigheidstrainingen. Voor een goede aansluiting op de praktijk wordt in het lesmateriaal gebruikgemaakt van actuele Vilans Protocollen. En om studenten nog beter in staat te stellen de verpleegtechnische handelingen te oefenen en te toetsen, koppelen we ze met de interactieve 3D simulaties van CareUp.

Praktijkvoorbeelden

De theorie wordt door middel van praktijkvoorbeelden vertaald naar de praktijk, zodat studenten daar een goed beeld krijgen.


Praktijksituaties

Elke module start met een beschrijving van een situatie uit de beroepspraktijk in combinatie met een activeringsopdracht. Zo activeren studenten hun voorkennis en krijgen zij een relevant beeld van de inhoud van de module. Verderop in de module krijgt de praktijksituatie een vervolg. Studenten worden daar uitgedaagd hun kennis toe te passen op die situatie. Bekijk het voorbeeld.


Praktijkgerichte moduleopdrachten

Elke module bevat minimaal één moduleopdracht, een overkoepelende actieve werkvorm die de verschillende onderwerpen van de module bij elkaar brengt. Deze opdracht is gericht op het toepassen, analyseren en creëren van de kennis en vaardigheden die de studenten in een module hebben opgedaan.


Vaardigheidstrainingen

Relevante vaardigheden bij een module komen terug als vaardigheidstraining. Het gaat om sociaal-agogische, verpleegtechnische, verzorgende en administratieve vaardigheden. Elke vaardigheid wordt opgebouwd volgens het OOTT-model dat bestaat uit vier fasen: Oriënteren, Oefenen, Toepassen en Transfer. Bekijk het voorbeeld. Je leest er meer over bij Didactiek.


Vilans Protocollen

De Vilans Protocollen zijn ruim 500 protocollen voor voorbehouden, risicovolle en overige handelingen. Vilans houdt de protocollen actueel op basis van onderzoeksresultaten, nieuwe richtlijnen, wet- en regelgeving en reacties van gebruikers.


Interactieve 3D simulaties CareUp

ThiemeMeulenhoff en CareUp slaan de handen ineen. Om studenten nog beter in staat te stellen de verpleegtechnische handelingen te oefenen en te toetsen, koppelen we de interactieve 3D simulaties van CareUp met het materiaal van Traject Zorg. Hier lees je er alles over.