Hulp bij inloggen     winkelwagen
Traject Zorg mbo

Traject | Zorg Lesmateriaal mbo Zorg BOL en BBL

Vernieuwd en actueel

Traject is afgestemd op de nieuwe kwalificatiedossiers voor de opleidingen Verzorgende-IG en Mbo-Verpleegkundige. Er is de afgelopen jaren veel veranderd in het vak. Taken zijn anders verdeeld, de zorgvrager is veranderd en technologie is steeds belangrijker bij het verlenen van goede zorg. De beroepsprofielen zijn vernieuwd zodat ze beter aansluiten bij de praktijk van nu en in de toekomst. Traject sluit daarop aan met actueel en flexibel lesmateriaal.


Belangrijke vernieuwingen

 • Modulair lesmateriaal: Het lesmateriaal is modulair opgebouwd. De modules kun je zelf arrangeren, zodat je eigen leerroutes kunt maken, zowel digitaal als op papier.
 • Leerdoelen toegevoegd: Elk hoofdstuk binnen een module begint met leerdoelen en een korte inleiding op het hoofdstuk. De leerdoelen komen voort uit de werkprocessen, kennis en vaardigheden die in de kwalificatiedossiers zijn aangegeven.
 • Praktijksituaties vernieuwd: De praktijksituaties zijn aangepast op basis van recente didactische inzichten en de nieuwe KD’s. Nieuw: elke praktijksituatie bevat heldere leerdoelen, CanMEDS-rollen worden geïntegreerd aangeboden en studenten worden rechtstreeks aangesproken zodat ze zich beter in de situatie kunnen inleven.
 • CanMEDS-rollen geïntegreerd: In de nieuwe KD’s zijn werkprocessen gekoppeld aan CanMEDS-rollen. Ze komen in alle praktijksituaties aan bod, waardoor studenten zich bewust worden van de rol die ze in bepaalde situaties aannemen.
 • Interactieve 3D simulaties CareUp: Om studenten nog beter in staat te stellen de verpleegtechnische handelingen te oefenen en te toetsen, koppelen we de interactieve 3D simulaties van CareUp met het materiaal van Traject Zorg.
 • Verpleegkundig rekenen met Meneer Megens: Al het lesmateriaal voor basisvaardigheden rekenen en verpleegkundig rekenen van de Meneer Megens Academy is online beschikbaar bij Verpleegtechnische handelingen van Traject Zorg. Hiermee beschikken jouw studenten over alles wat ze moeten kennen en kunnen.
 • Uitgebreide toetsen: Omdat er steeds meer behoefte is aan toetsen en aan formatief kunnen evalueren, bevat Traject per module drie toetsen die gekoppeld zijn aan de leerdoelen uit de module: Begrijp je de theorie, module zelftoets en module eindtoets. 

Inhoudelijke wijzigingen

De inhoudelijke wijzigingen van Traject hebben betrekking op de volgende thema's:

 • Vraaggerichte zorg: zorgverleners beoordelen op maat wat de zorgbehoefte van een zorgvrager is, passend bij zijn situatie. De rol van een zorgverlener is vooral ondersteunend, gericht op de eigen regie en de zelfredzaamheid van een zorgvrager. 
 • Zelfregie / eigen kracht: als verzorgende en verpleegkundige geef je ruimte aan de zorgvrager om zelf keuzes te maken over de eigen gezondheid, het welzijn en de zorg die nodig is. Je sluit aan op de zorgbehoefte van de zorgvrager en kijkt hierbij naar wat de zorgvrager wel kan, in plaats van naar wat hij niet kan. De rol van de verpleegkundige bestaat vooral uit het motiveren, adviseren en positief stimuleren van de zorgvrager.
 • Zelfmanagement en zelfredzaamheid: de zorgvrager voert de regie over zijn eigen leven, waarin hij zijn eigen keuzes maakt en beslissingen neemt. 
 • Zorgvrager centraal / welzijn van de zorgvrager: als verzorgende of verpleegkundige stel je de zorgvrager centraal en bepaalt de zorgvrager samen met jou welke zorg wel of niet nodig is. 
 • Positieve gezondheid: richt zich op de mens zelf, op zijn veerkracht en op wat zijn leven betekenisvol maakt.
 • Kwaliteit van leven: aandacht voor de belangrijke rol bij de psychosociale ondersteuning van de zorgvrager, zoals het bieden van een luisterend oor en het geven van een gericht advies.
 • CanMEDS-rollen: de werkprocessen zijn gekoppeld aan de CanMEDS-rollen. Deze maken duidelijk welke rollen in het beroep van verpleegkundige en verzorgende centraal staan en beschrijven de verschillende rollen die zij als zorgprofessional vervullen.
 • Zorgtechnologie of e-Health: aandacht voor actuele technologische hulpmiddelen op het gebied van wonen, zorg en gezondheid, voor zowel zorgprofessionals als zorgvragers en hun netwerk. E-health kan bijdragen aan de zelfstandigheid van de zorgvrager, hem meer regie geven over zijn gezondheid en meer vrijheid en veiligheid thuis. De verpleegkundige en verzorgende maken gebruik van technologische hulpmiddelen om goede zorg te verlenen, zoals beeldzorg, online platforms en apps.
 • Redeneer hulpen / klinisch redeneren: handvatten voor de verpleegkundige en verzorgende voor het klinische redeneren, om op een gestructureerde manier kritisch na te denken over de gezondheidssituatie van een zorgvrager in het verpleegkundig proces. Aan de hand van het klinisch beeld weten verpleegkundigen en verzorgenden welke stappen zij moeten nemen in het verpleegkundig proces. 
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): het belang van het bewaken van de privacy van de zorgvrager en het sociale netwerk.

Blauwdruk

Voor een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen ten opzichte van Traject V&V kun je contact opnemen met onze accountmanagers. Op basis van dit overzicht actualiseren, schrijven en herordenen onze auteurs het lesmateriaal. Het helpt jou bij het afstemmen van het curriculum van jouw opleiding op het lesmateriaal van Traject.


Verder lezen?

Op deze pagina lees je meer over de nieuwe kwalificatiedossiers.