Home
Mbo
Zorg
Traject Zorg (KD 2020)

'Je kunt zóveel met deze methode'

Docenten vertellen

'Je kunt zóveel met deze methode'

HEADING_1

Ze noemt zichzelf een innovator. ‘Zolang het me goed lijkt voor de student, werk ik graag mee aan vernieuwing in het onderwijs.’ Vandaar dat Anneke Boink-Meijer, docent en onderwijsontwikkelaar voor de opleiding Verpleegkunde op het Summa College, nauw betrokken is bij de herziening van die opleiding. ‘Bij ThiemeMeulenhoff vonden we een lesmethode die past bij onze koers.’

‘Het onderwijsdomein is superdynamisch’, zegt Anneke, die nu negen jaar lesgeeft op het Summa College. ‘Elke dag zijn er weer nieuwe ideeën over hoe het beter kan – in het lokaal en online. Ook zelf zoek ik voortdurend mogelijkheden om lessen nog beter te maken. Zo help ik onze mbo-opleiding nu om meer aan te sluiten bij de wensen van het bedrijfsleven en de zorgsector.’ Ze zet daar al haar kennis en ervaring voor in. ‘Ik heb onderwijsontwikkeling altijd heel leuk gevonden. Vandaar dat ik – na de studie Verpleegkunde en de opleiding Leraar Gezondheidszorg en Welzijn – de master Leren en Innoveren volgde.’

Modules selecteren De herziening van de opleiding Verpleegkunde krijgt ook steun van buiten. Anneke: ‘Bedrijven en zorginstellingen helpen ons beter aan te sluiten bij de arbeidsmarkt. We hebben veel contact met hen om up to date te raken én te blijven. Daarnaast biedt ThiemeMeulenhoff ons een lesmethode die goed past bij onze nieuwe koers. Inclusief de ondersteuning om alles uit die methode te halen.’ Het gaat om ‘Traject Zorg’, zegt ze: lesmateriaal dat vanaf 2021 alle officiële toetstermen dekt voor de zorgberoepsprofielen uit de nieuwe kwalificatiedossiers (KD’s).

‘We gebruiken Traject sinds september en ik ben heel tevreden.’ Ze prijst onder meer de flexibiliteit van de methode. ‘Je kunt er heel veel mee, zeker met de online omgeving eDition. Zóveel dat we nog een boel te ontdekken hebben. Binnenkort gaan we bijvoorbeeld de koppeling van eDition met Microsoft Teams uitproberen; daar ben ik heel benieuwd naar. Zoals ik er ook naar uitkijk zelf te kiezen welke modules studenten zien in eDition – en in welke volgorde. Die online modulariteit was er vorig jaar nog niet voor deze methode.’

Studenten bevragen ‘Misschien gaan we volgend jaar wel helemaal digitaal’, zegt Anneke. ‘Maar vooralsnog hebben we naast eDition ook nog papieren theorieboeken.’ De reden voor deze ‘hybride’ aanpak? Een rondgang langs studenten. ‘Veel van hen gaven aan dat ze best achter de computer opdrachten willen maken. Maar dat ze het lezen en leren van theorie prettiger vinden op papier dan op een scherm.’ En dat was niet de eerste keer dat de mening van studenten invloed had. ‘Toen we moesten kiezen uit verschillende methodes, hebben we hen ook mee laten beslissen. Traject sprak ons én hen het meeste aan.’

Zowel studenten als docenten vinden de methode ‘overzichtelijk ingedeeld, aantrekkelijk opgemaakt en inhoudelijk sterk’, aldus Anneke. ‘Een belangrijk pluspunt is ook dat het vanuit de praktijk is geschreven, conform onze visie. Je kunt zien dat zorgprofessionals aan de methode hebben meegewerkt en dat het up to date is.’ Ze is blij dat ThiemeMeulenhoff de methode sinds 2020 aanpast aan de nieuwe KD’s. En dat het vernieuwde Traject dus ook aandacht besteedt aan zaken als zorgtechnologie en welzijn. ‘Belangrijke thema’s voor het huidige werkveld.’

Knelpunten wegnemen Voor de klas staan en een uitgebreid verhaal vertellen: steeds minder docenten geven op die manier les. In plaats daarvan laten ze studenten zelfstandig aan opdrachten werken en geven ze waar gewenst begeleiding. Dit gebeurt soms in groepjes (als meerdere studenten een onderdeel lastig vinden) en een enkele keer klassikaal (als iedereen moeite heeft met de stof), maar doorgaans individueel. ‘Wij groeien ook naar dat gepersonaliseerde, coachende onderwijs toe’, zegt Anneke. ‘Maar we zijn nog wel zoekende. Hoe voorkom je dat je te veel zelfstandigheid van studenten vraagt? Wat kun je loslaten? En wat wil je toch graag klassikaal blijven doen?’

Zelf experimenteert ze hiermee. ‘Soms gaat dat goed. Dan vind ik de balans tussen loslaten en vasthouden. En soms gaat het een beetje mis. Maar dat is ook het mooie van onderwijs; lesgeven is een continu proces van bijstellen en verbeteren.’ In dat proces heeft ze veel aan Traject, zegt ze. ‘Studenten kunnen in het online deel op eigen tempo door de opdrachten. En als docent zie je in eDition wie welke opdrachten goed of minder goed maakt. Zo ontdek je individuele knelpunten en kun je op tijd bijspringen. Bijvoorbeeld door een opdracht opnieuw te laten doen of samen te maken. Op die manier gaan onze studenten een stuk sneller vooruit.’

"De methode is overzichtelijk ingedeeld, aantrekkelijk opgemaakt en inhoudelijk sterk. Een belangrijk pluspunt is ook dat het vanuit de praktijk is geschreven, conform onze visie. Je kunt zien dat zorgprofessionals aan de methode hebben meegewerkt en dat het up to date is."

Anneke Boink-Meijer

Docent Verpleegkunde Summa College

Meer weten?

Het vernieuwde Traject Zorg is gebaseerd op de nieuwe kwalificatiedossiers voor de opleidingen Verzorgende-IG en Mbo-Verpleegkundige (KD2020). De CanMEDS-rollen en technologie hebben daarom een belangrijke plek in het lesmateriaal.