Hulp bij inloggen     winkelwagen
TouchTech header

TouchTech Flexibel en modulair

Ontwikkelingen TouchTech

We blijven onze methodes voortdurend doorontwikkelen. Zowel op papier als in de digitale leeromgeving. Op deze pagina vind je een overzicht van de ontwikkelingen van TouchTech.

Informatie over de meest recente updates en vernieuwingen van de digitale leeromgeving eDition vind je hier.

Augustus 2022

Alle niveau 2 modules voor Elektromonteur beschikbaar

 
Alle TouchTech niveau 2 modules voor Elektromonteur zijn vanaf nu beschikbaar in eDition. Het gaat om de onderstaande modules. Deze zijn beschikbaar in alle TouchTech licenties.

 • Elektromonteur: elektriciteitsleer: modules EME01, EME02, EME03, EME04, EME05, EME06, EME07, EME08, EME09, EME10, EME11, EME12, EME13, EME14, EME15, EME16
 • Elektromonteur: Kabel- en buisinstallaties: modules EMK01, EMK02, EMK03, EMK04, EMK05, EMK06, EMK07, EMK08, EMK09, EMK10

Deze modules bestaan uit theorie en opdrachten. In de Elektromonteur modules wordt onderscheid gemaakt tussen theorieopdrachten en zogenaamde practicumopdrachten. De practicumopdrachten zijn gericht op 'het doen'.

ThiemeMeulenhoff

Juni 2022

Gebruikersonderzoek

We zorgen ervoor dat je met TouchTech altijd beschikt over het meest actuele lesmateriaal passend bij jouw onderwijs. Samen met onze auteurs en mbo-docenten blijven we TouchTech continu doorontwikkelen. We doen dit o.a. door met docenten in gesprek te gaan over de methode en door de ervaringen van gebruikers te verzamelen via gebruikersonderzoeken.  
Uit het meest recente gebruikersonderzoek blijkt dat TouchTech door de gebruikers hoogt scoort op:

 • Duidelijkheid/overzichtelijkheid (structuur, opbouw)
 • Online omgeving (arrangeren, de mogelijkheid om voortgang studenten te volgen, feedback mogelijkheid, beschikbaarheid alle materialen)
 • Gebruiksvriendelijkheid
 • Aantrekkelijke lay-out/vormgeving
 • Actueel/bij de tijd
 • Breed aanbod onderwerpen

Ook met de verbeterpunten gaan we aan de slag. De komende tijd kun je van ons verwachten dat we gaan werken aan:

 • Uitbreiden aantal opdrachten per module 
 • Toevoegen uitwerkingen bij berekeningen
 • Het optimaliseren van de online leeromgeving eDition.  
Zoals al onze ontwikkelingen, houden we je op deze pagina ook op de hoogte van bovenstaande updates. 

Advies

Mei 2022

Uitbreiding voor niveau 2

De eerste TouchTech niveau 2 modules voor Elektromonteur zijn nu beschikbaar in de online leeromgeving eDition.
Het gaat om de modules:

 • Elektromonteur: elektriciteitsleer: modules EME01, EME02 en EME04.
 • Elektromonteur: Kabel- en buisinstallaties: modules EMK01 en EMK02.

De nieuwe modules bestaan uit theorie en opdrachten. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen theorieopdrachten en zogenaamde practicumopdrachten. Deze practicumopdrachten zijn gericht op 'het doen'. Omdat studenten niet altijd hun laptop mee zullen nemen naar het practicumlokaal, stellen we de practicumopdrachten ook beschikbaar als printbare pdf-bestanden in de Bronnen van eDition.

De overige 21 modules voor niveau 2 Elektromonteur verschijnen gefaseerd in de komende weken. Met een docentlicentie kun je de modules direct bekijken. Nog geen licentie? Vraag dan een proeflicentie aan.

TouchTech ThiemeMeulenhoff

Maart 2022

Continue doorontwikkelen TouchTech - Uitbreiden en verbeteren

 • Dit voorjaar breiden we TouchTech uit met 26 modules niveau 2 voor Elektromonteur.
  De modules voor Elektromonteur - Elektriciteitsleer en Elektromonteur - Kabel- en buisinstallaties die we voor niveau 2 aan TouchTech gaan toevoegen zijn modules 'versie Transfer'. Deze modules bestaan uit theorie en opdrachten. In de EMK modules wordt onderscheid gemaakt tussen theorieopdrachten en zogenaamde practicumopdrachten. De practicumopdrachten zijn echt gericht op 'het doen'. Omdat studenten waarschijnlijk niet hun laptop meenemen naar het practicumlokaal, stellen we de practicumopdrachten ook beschikbaar als printbare pdf bestanden in de Bronnen van eDition. De modules worden naast eDition ook in Boeken OpMaat aangeboden.
 • In bestaande niveau 4 modules hebben we verbeteringen aangebracht zodat deze aansluiten op de normen NEN1010 editie 2020.
 • Bij Bedrijfskunde is de module Projectmanagement (BDK 11) beschikbaar gekomen in eDition. Deze module wordt ook opgenomen in de nieuwe editie 2022 van het standaardboek Technische Bedrijfskunde.
 • Recent is weer een aantal nieuwe TouchTech modules verschenen. Deze zijn nu al te bekijken in de digitale leeromgeving eDition. Vraag direct een proeflicentie aan.

  >>Bekijk het overzicht van de nieuwe modules hier.

Januari 2022

Nieuwe titels TouchTech

Komend schooljaar gaan we voor TouchTech vijf nieuwe titels uitgeven.

 • Technische bedrijfskunde, editie 2022 (isbn 9789006373882)
 • Elektrische installatietechniek 1 (isbn 9789006373851)
 • Kwaliteit, arbo en milieu (isbn 9789006373868)
 • Vaktekenen (isbn 9789006373875)
 • TouchTech Tabellen en formules W (isbn 9789006373899)

Binnenkort komen de inkijkexemplaren van deze titels online. Bekijk hieronder alvast de modules waaruit de titels gaan bestaan.

Modules

Technische bedrijfskunde editie 2022

BDK01

Bedrijven en organisatiestructuren

BDK02

Markt en marketing

BDK03

Financiering

BDK04

Kostencalculatie

BDK05

Offertes

BDK06

Leidinggeven

BDK07

Logistiek

BDK08

Besturing

BDK09

Werkvoorbereiding

BDK10

Communicatie

BDK11

Projectmatig werken

 

Modules

9789006373851 Elektrische installatietechniek 1

EIT04

Elektrische installaties

EIT05

Opbouw van huisinstallaties

EIT06

Leidingaanleg bij huisinstallaties

EIT07

Afmonteren van huisinstallaties

EIT08

Leidingen, kabels en draad

EIT11

Smarthome-installaties

EIT12

Motorschakelingen

 

Modules

9789006373868 Kwaliteit, arbo en milieu

KAM02

Milieu: Wetgeving

KAM03

Afvalverwerking en recycling

KAM04

Veiligheid: ARBO

KAM05

Veiligheid: Persoonlijke beschermingsmiddelen

KAM06

Veiligheid: Machineveiligheid

KAM52

Kwaliteitszorg

KAM53

Kwaliteitsverbetering

KAM54

Kwaliteitsbeheersing

 

Modules

9789006373875 Vaktekenen

VTE01

Basiskennis Technisch tekenen E+W

VTE02

Verklarende elektrotechnische tekeningen

VTE03

Uitvoeringsschema’s in de elektrotechniek

VTE04

Installatietekeningen van lichtinstallaties

VTE05

Elektrotechnische tekeningen van besturings- en motorschakelingen

VTE06

Werktuigbouwkundig tekenen (inleiding)

VTE07

Werktuigbouwkundig tekenen (basis)

VTE08

Werktuigbouwkundig tekenen (constructies)

VTE09

Werktuigbouwkundig tekenen (machinebouw)

VTE10

Elektrotechnische tekeningen van relaisschakelingen en bustechnologie

 

Video's in eDition

Vanaf nu staat er in eDition onder de tab 'bronnen' een overzicht naar alle video's die bij de modules horen. Per module kun je naar de betreffende video doorklikken. Tot voor kort stonden deze video's alleen aan het eind van de theorie, maar op verzoek van onze gebruikers hebben we dit ook op een centrale plek verzameld.

video's in eDition voor TouchTech

 

Docentstartpagina

Om je te ondersteunen bij het gebruik van TouchTech vind je in de Docentstartpagina bij de handleidingen de volgende twee handige servicedocumenten:

 • Overzicht benodigde voorkennis per module.
  Uit het gebruikersonderzoek van TouchTech voorjaar 2021 kwam naar voren dat een aantal docenten graag een overzicht wil hebben van benodigde voorkennis student bij een module. In dit overzicht kun je eenvoudig per module zien welke andere modules als voorkennis gewenst zijn. Dit overzicht is zo goed als compleet en zal worden aangevuld zodra er nieuwe modules bijkomen.

 • Van Transfer W naar TouchTech.
  Bij de overstap van Transfer W boeken of de TransferDatabase naar TouchTech vinden sommige docenten het moeilijk de bekende onderwerpen terug te vinden in de nieuwe methode. Om dit makkelijker te maken hebben we een overzicht gemaakt waarin je per vakgebied ziet in welke TouchTech modules de bestaande onderwerpen uit TransferW zijn terug te vinden.

Docentlicentie van TouchTech

 

Nieuwe mogelijkheden in eDition

 • Wiskundig toetsenbord - Studenten kunnen eenvoudig wiskundige- en technische tekens toevoegen bij alle open vragen.
 • Resultaten sorteren - Het is nu ook mogelijk om studenten te sorteren op naam, resultaat of aantal gemaakte opdrachten.
 • Zoeken in eDition - Studenten en docenten kunnen zoeken in theorie, bronnen en begrippen en eenvoudig doorklikken naar de betreffende pagina.
 • Statusoverzicht - Dit extra overzicht toont direct de actuele status van iedere student, per paragraaf, per opdrachtenblok en per opdracht. 

Vraag nu proefmateriaal aan van TouchTech