Lock Digitale leeromgeving winkelwagen

Starttraining mbo

Met het oog op de start van het nieuwe schooljaar verzorgt ThiemeMeulenhoff voor nieuwe klanten graag weer starttrainingen.

In verband met het coronavirus nemen we daar, uitgaande van eenieders belang, graag de volgende richtlijnen bij in acht.

Training op locatie

Indien een training op locatie de voorkeur heeft, dient de school rekening te houden met diverse maatregelen waarbij de maatregelen van het RIVM het uitgangspunt vormen.

  • Afstand van 1,5m tussen de deelnemers en tussen de trainer moet gewaarborgd kunnen worden;
  • Er zal ruimte moeten zijn voor de trainer om achter de docenten langs te lopen en hen op afstand te helpen;
  • Op basis van de bovenstaande maatregelen kan de school de opstelling in het lokaal (indien nodig) aanpassen;
  • De school dient op basis van de bovenstaande maatregelen het maximaal aantal deelnemers te bepalen en deze ruim voor aanvang van de training door te geven aan de trainer.

Per locatie, per domein kan er gebruik gemaakt worden van één kosteloze training. Wanneer er meer trainingen gewenst zijn wordt er €495,00 per training in rekening gebracht.
Indien (ter plekke) blijkt dat de ruimte of maatregelen niet voldoen aan bovenstaande criteria, dan kan trainer besluiten de training niet door te laten gaan. Wanneer de initiële training niet door kon gaan aangezien niet kon worden voldaan aan de hierboven beschreven uitgangspunten, wordt er €495,00 per training in rekening gebracht.

Digitaal sterk in het mbo

Training online

Naast trainingen op locatie kent ThiemeMeulenhoff ook de mogelijkheid om de training online (op afstand) te verzorgen.
Deze trainingen worden verzorgd middels Microsoft Teams. In principe kan hier een onbeperkt aantal docenten aan deelnemen. De trainer kan gegeven specifieke situaties hier echter ook een advies voor afgeven.

Bij digitale trainingen geldt ook dat de eerste training kosteloos is (per school, per domein). Wanneer er extra trainingen gewenst zijn dan is dat mogelijk tegen een tarief van €195,00 per training. Omdat de mate van interactie is beperkt, dient de school rekening te houden met een tijdsduur van ongeveer een uur.

 

Contact

Voor meer informatie over de trainingen mbo kunt u contact opnemen met een van onze accountmanagers.

Neem contact op met onze accountmanagers